Více času na podstatné

Zpravodajství - OVZDUŠÍ

20.03.2017 21:25

Legislativní novinka: Novela smogové vyhlášky vychází ve sbírce

Ve sbírce předpisů ČR právě vycházní vyhláška č. 83/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích. Konkrétně jsou aktualizovány z důvodu vývoje norem...
16.03.2017 19:22

MŽP spouští druhou vlnu kotlíkových dotací

Ministerstvo životního prostředí s ročním předstihem spouští druhou vlnu kotlíkových dotací. V nově vyhlášené druhé výzvě kotlíkových dotací bude mezi majitele rodinných domů v ČR prostřednictvím krajů rozděleno 3,4 miliardy korun a vyměněno dalších až 35 tisíc starých kotlů. Nově není nutné...
10.03.2017 08:12

Preziden podepsal zákon na ochranu ozónové vrstvy

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pátek dne 10. března 2017 zákon ze dne 21. února 2017, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech (dokumenty: odkaz na PSP ČR - ZDE). Novela bude účinná prvním dnem kalendářního...
09.03.2017 08:14

Druhou vlnu kotlíkových dotací spustí MŽP příští týden. Kotle jen na uhlí už podporovány nebudou

Uvedl to ministr životního prostředí Richard Brabec při návštěvě Jihomoravského kraje, kde  diskutoval se zástupci kraje a obcí o zlepšování kvality ovzduší a 2. vlně kotlíkových dotací. Nově nebudou podporovány kotle čistě na uhlí a také lidé už nebudou muset dělat tzv. mikroenergetická...
06.03.2017 15:22

Jaká byla kvalita ovzduší v České republice v roce 2016?

Český hydrometeorologický ústav vydal předběžnou zprávu týkající se kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v roce 2016. Na řadě míst opět došlo k překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí pro suspendované částice PM10 a PM2,5, a došlo také k překročení imisního...
01.03.2017 17:39

Ministři EU dali zelenou pro reformu obchodování s emisními povolenkami

Rada pro životní prostředí se včera dohodla na svém vyjednávacím postoji k přezkumu systému obchodování s emisemi (ETS). ETS je jedním z hlavních nástrojů pro snižování emisí skleníkových plynů. Tento přezkum má přispět k dosažení cíle EU snížit své emise do roku 2030 nejméně o 40 %, jak se k tomu...
14.02.2017 13:37

Smog: Firmám během regulace vznikají velké finanční ztráty

Smogová regulace se vztahuje pouze na průmysl, což mnohé podniky vnímají neférově, neboť v průběhu celého roku musí dodržovat řadu přísných ekologických limitů. Investují přitom do opatření obrovské finanční prostředky, což snížilo prašnost na historická minima – takže už na smogu nemají hlavní...

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

 • pravidelné novinky emailem
 • informace z jednání parlamentu a vlády
 • přehled legislativních novinek
 • podklady pro připomínkové řízení
 • přehled účinnosti nových předpisů
 • aktuální stav vývoje nového předpisu
 • legislativu EU (věstník, konzultace...)
 • další podrobnosti ZDE

Provoz kotlů ve zkratce:

 • Od 1.1.2014 platí v ČR zákaz prodeje kotlů 1. a 2. třídy.
 • Od 1.1.2018 nastane v ČR zákaz prodeje kotlů 3. třídy. Bude povoleno prodávat pouze kotle 4. třídy a vyšší.
 • Od září 2022 bude zakázáno provozovat lokální topeniště první a druhé emisní třídy.
 • Nejpozději do konce roku 2016 je nutné nechat zkontrolovat technický stav kotle (pevné palivo, příkon od 10 do 300 kW, kotel jako zdroj pro ústřední vytápění), kontrola se opakuje každé dva roky. Kontrolu provádí odborně způsobilá osoba (seznam ZDE). 
 • Vzory, lhůty čištění a kontrol spalinové cesty viz vyhláška č. 34/2016.
 • Kotlíkové dotace - více ZDE

Rychlá navigace:

 

Seznam odborně způsobilých osob pro kontroly kotlů

Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.
Metodický pokyn - sčítání a zařazování zdrojů (Věstník MŽP č. 7/2013)

Příručka ochrany kvality ovzduší

Autorizované laboratoře pro měření emisí
Směrnice o průmyslových emisích
Hodnocení dopadu implementace směrnice EU o průmyslových emisích

Ověřovatelé emisí skleníkových plynů

EU ETS (emisní obchodování)

Revizní technici komínů

Společenstvo kominíků ČR

Cert. osoby a společností – nakládání s reg. látkami a fluorovanými skleníkovými plyny

Osoby - povolení k zacházení s regulovanými chladivy

AO ke zpracování odborných posudků

AO ke zpracování rozptylových stu­dií