Více času na podstatné

Zpravodajství - OVZDUŠÍ

27.07.2017 10:24

WASTE FORUM ve SCOPUSu!!!

redakce elektronického recenzovaného časopisu WASTE FORUM obdržela dlouho očekávanou zprávu, že časopis s pozitivním výsledkem prošel validačním řízením pro jeho zařazení do mezinárodní vědecké databáze SCOPUS. Připomínám, že WASTE FORUM je časopis určený pro publikování původních vědeckých...
26.07.2017 12:24

Legislativa EU: Změna prováděcího nařízení - fluorované skleníkové plyny

V Úředním věstníku Evropské unie vyšlo prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1375 ze dne 25. července 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1191/2014, kterým se stanoví formát a způsoby předkládání zpráv uvedených v článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady...
26.07.2017 07:40

Návrh na rozšíření způsobu stanovení emisních limitů pro pachy považuje SPČR za problematický

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPČR) se vyjádřil k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Návrh vyhlášky podle svazu v řadě bodů není plně v souladu s evropskými...
25.07.2017 14:41

Ústavní soud ponechal úředníkům pravomoc kontrolovat domácí topeniště

Zamítl tak návrh pravicových poslanců na zrušení části zákona o ochraně ovzduší. Poslanci v možnosti kontrol spatřovali vážný zásah do práva na nedotknutelnost obydlí. Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Ludvík David) zamítlo návrh skupiny 41 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České...
10.07.2017 12:33

EEA: Uhelné elektrárny zůstávají v Evropě nejvyšším průmyslovým znečišťovatelem

Uhelné evropské elektrárny jsou zodpovědné za největší množství znečišťujících látek, které se vypouštějí do ovzduší. Uvedla to koncem minulého týdne Evropská agentura pro životní prostředí (EEA). EEA analyzovala emise z největších průmyslových zařízení, včetně elektráren, petrochemických rafinérií...
29.06.2017 07:58

Startuje další kotlíková výzva v Moravskoslezském kraji

Už dnes si zájemci o nový ekologický kotel mohou začít připravovat elektronickou žádost na adrese https://kotliky.msk.cz/. Podporovanými zdroji vytápění jsou v tomto kole automatické kombinované kotle (uhlí/biomasa), kotle výhradně na biomasu (automatické i s ručním přikládáním),...
26.06.2017 19:41

Za špatné provozování domácích kotlů zatím pokuty nepadly

Novela zákona o ochraně ovzduší, která od ledna umožnila úředníkům kontrolovat kotle přímo v domech, zatím žádné pokuty nepřinesla. Příliš nevzrostl ani celkový počet kontrol. Upozornění na spalování nevhodných látek přichází na radnice většinou od sousedů. Úředníci připouštějí, že mnoho oznámení...

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

 • pravidelné novinky emailem
 • informace z jednání parlamentu a vlády
 • přehled legislativních novinek
 • podklady pro připomínkové řízení
 • přehled účinnosti nových předpisů
 • aktuální stav vývoje nového předpisu
 • legislativu EU (věstník, konzultace...)
 • další podrobnosti ZDE

Provoz kotlů ve zkratce:

 • Od 1.1.2014 platí v ČR zákaz prodeje kotlů 1. a 2. třídy.
 • Od 1.1.2018 nastane v ČR zákaz prodeje kotlů 3. třídy. Bude povoleno prodávat pouze kotle 4. třídy a vyšší.
 • Od září 2022 bude zakázáno provozovat lokální topeniště první a druhé emisní třídy.
 • Nejpozději do konce roku 2016 je nutné nechat zkontrolovat technický stav kotle (pevné palivo, příkon od 10 do 300 kW, kotel jako zdroj pro ústřední vytápění), kontrola se opakuje každé dva roky. Kontrolu provádí odborně způsobilá osoba (seznam ZDE). 
 • Vzory, lhůty čištění a kontrol spalinové cesty viz vyhláška č. 34/2016.
 • Kotlíkové dotace - více ZDE

Rychlá navigace:

 

Seznam odborně způsobilých osob pro kontroly kotlů

Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.
Metodický pokyn - sčítání a zařazování zdrojů (Věstník MŽP č. 7/2013)

Příručka ochrany kvality ovzduší

Autorizované laboratoře pro měření emisí
Směrnice o průmyslových emisích
Hodnocení dopadu implementace směrnice EU o průmyslových emisích

Ověřovatelé emisí skleníkových plynů

EU ETS (emisní obchodování)

Revizní technici komínů

Společenstvo kominíků ČR

Cert. osoby a společností – nakládání s reg. látkami a fluorovanými skleníkovými plyny

Osoby - povolení k zacházení s regulovanými chladivy

AO ke zpracování odborných posudků

AO ke zpracování rozptylových stu­dií