Více času na podstatné

Zpravodajství - OVZDUŠÍ

14.02.2017 13:37

Smog: Firmám během regulace vznikají velké finanční ztráty

Smogová regulace se vztahuje pouze na průmysl, což mnohé podniky vnímají neférově, neboť v průběhu celého roku musí dodržovat řadu přísných ekologických limitů. Investují přitom do opatření obrovské finanční prostředky, což snížilo prašnost na historická minima – takže už na smogu nemají hlavní...
07.02.2017 08:50

Jak výzkumu v oblasti kvality ovzduší pomáhají satelitní snímky?

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vydala minulý měsíc nejnovější zprávu „Kvalita ovzduší v Evropě“, z níž vyplývá, že kvalita ovzduší se sice pomalu zlepšuje, nicméně znečištění ovzduší nadále zůstává nejvýznamnějším faktorem životního prostředí, který ohrožuje zdraví obyvatel v Evropě....
07.02.2017 08:47

Vyhrajte tři miliony eur za nejlepší inovační řešení, které pomůže snížit prach ve městech

Evropská komise vyhlásila soutěž o Cenu Horizon pro materiály za čistý vzduch - The Horizon Prize on materials for clean air - s finanční výhrou ve výši třech milionů eur. Ty obdrží jednotlivec nebo tým, který nabídne nejlepší inovační řešení problému poletujícího prachu v ovzduší a...
07.02.2017 08:46

Komise navrhuje zapojit leteckou dopravu do systému pro obchodování s emisemi

Evropská komise koncem minulého týdne navrhla, aby se letecký sektor stal součástí evropského systému pro obchodování s emisemi (EU ETS). Reaguje tak na dohodu Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) z loňského roku ohledně stabilizace emisí v mezinárodní letecké dopravě. Podle komisaře...
02.01.2017 08:00

Od 1. ledna platí přísnější zákon o ochraně ovzduší

Začíná platit novela zákona o ochraně ovzduší, která umožní úřadům kontrolovat, čím lidé topí. Tam, kde je velké znečištění, například v Moravskoslezském kraji, vyrazí již v lednu úředníci do problémových míst, jinde spíše počkají na podněty od občanů. Plošné kontroly úřady neplánují, vyplývá z...
15.12.2016 12:40

Informace ke kvalitě ovzduší a zdravotních rizik za rok 2015

Vláda se včera seznámila s informací o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích, která byla předložena na základě usnesení vlády České republiky ze dne 11. června 2007 č. 630, kterým byl přijat Národní program snižování emisí České republiky[1] a ve kterém bylo uloženo ministru...
15.12.2016 10:13

EEA: Množství fluorovaných plynů nadále klesá

Podle nové zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) výroba, import a i export fluorovaných plynů (F-plyny) v roce 2015 stále klesá. Mezi klíčová zjištění patří, že výroba F-plynů v EU poklesla o 5% (jako CO2 ekv.) Dovoz F-plynu do EU se snížil o cca 40%, ve srovnání s mimořádně...

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

 • pravidelné novinky emailem
 • informace z jednání parlamentu a vlády
 • přehled legislativních novinek
 • podklady pro připomínkové řízení
 • přehled účinnosti nových předpisů
 • aktuální stav vývoje nového předpisu
 • legislativu EU (věstník, konzultace...)
 • další podrobnosti ZDE

Provoz kotlů ve zkratce:

 • Od 1.1.2014 platí v ČR zákaz prodeje kotlů 1. a 2. třídy.
 • Od 1.1.2018 nastane v ČR zákaz prodeje kotlů 3. třídy. Bude povoleno prodávat pouze kotle 4. třídy a vyšší.
 • Od září 2022 bude zakázáno provozovat lokální topeniště první a druhé emisní třídy.
 • Nejpozději do konce roku 2016 je nutné nechat zkontrolovat technický stav kotle (pevné palivo, příkon od 10 do 300 kW, kotel jako zdroj pro ústřední vytápění), kontrola se opakuje každé dva roky. Kontrolu provádí odborně způsobilá osoba (seznam ZDE). 
 • Vzory, lhůty čištění a kontrol spalinové cesty viz vyhláška č. 34/2016.
 • Kotlíkové dotace - více ZDE

Rychlá navigace:

 

Seznam odborně způsobilých osob pro kontroly kotlů

Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.
Metodický pokyn - sčítání a zařazování zdrojů (Věstník MŽP č. 7/2013)

Příručka ochrany kvality ovzduší

Autorizované laboratoře pro měření emisí
Směrnice o průmyslových emisích
Hodnocení dopadu implementace směrnice EU o průmyslových emisích

Ověřovatelé emisí skleníkových plynů

EU ETS (emisní obchodování)

Revizní technici komínů

Společenstvo kominíků ČR

Cert. osoby a společností – nakládání s reg. látkami a fluorovanými skleníkovými plyny

Osoby - povolení k zacházení s regulovanými chladivy

AO ke zpracování odborných posudků

AO ke zpracování rozptylových stu­dií