Více času na podstatné

Diskusní téma: Interní komunikace

Datum: 20.12.2011

Vložil: Petr Hosnedl

Titulek: WMS služby

Dobrý den,
s odkazem na VH/asociace posílám odkazy na WMS služby.

WMS služby jsou mapové úlohy, které je možné prohlížet v GISech (arcgis, mapinfo apod.). Cenia vyvíjí vlastní jednoduchý GIS Janitor (janmap.exe), který je zadarmo a má již nastavené prohlížení mapových služeb CENIA, katastrální mapy CUZK, vrstvy AOPK a ÚHUL.www.janitor.czhttps://janitor.cenia.cz/www/j2_dwnview.php?idmn=19&lang=czeKromě překrývání a prohlížení různých map umí Janitor také editovat standardní SHP soubory, umí načíst body a linie z GPS a provádí základní gisové analýzy.

Do Janitoru je možné přidávat adresy dalších WMS/IMS služeb ostatních institucí např. Výzkumného ústavu vodohospodářského, Českého geologického ústavu, wms umístěné na krajích nebo univerzitách.

Bylo by tedy dobré, kdybychom s ostatními autorizovanými osobami mohli sdílet společný rychlý seznam wms užitečných pro EIA/SEA. Problém je pouze v tom, že adresy se mění, zanikají a přibývají.

Přispívám tedy svým seznamem sebraných WMS, nevím jestli jsou aktuálně všechny funkční:Středočeský kraj ÚP obcí:

https://mapy.kr-stredocesky.cz/updobci_wms?Česká geologická služba:

https://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Solid_Geology?Eroze půdy VÚMOP:

https://ms.vumop.cz/wms_vumop/wms_eroze.asp?CÚZK ZABAGED (základní mapa):

https://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZABAGED_PUB/WMService.aspx?CÚZK základní mapa M 1 : 10 000

https://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM10_PUB/WMService.aspx?WEBové odkazy se seznamy WMS:

https://www.gepro.cz/geodezie-a-projektovani/tipy-a-triky/wms/wms-sluzby-v-cr/

https://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wms

https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms

https://www.sowac-gis.cz/wms.phpProsím jen, aby informaci nebyly veřejně přístupné. Veřejnost googluje a používá všelijaké informace jako zbraně ve svůj osobní prospěch.S přátelským pozdravem Petr Hosnedl