Více času na podstatné

 

 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Aktuální číslo: Energetické využívání odpadů

 

Tuhá alternativní paliva jako šance pro náhradu fosilních paliv
Redakce Odpadového fóra

Energetika na rozcaestí = šance pro ZEVO (konečně)?
Jana Hladová

Perspektiva energetického využití odpadu v ČR
Martin Hájek

Energetické využití odpadu a alternativních paliv z pohledu statistiky
Miloslav Modlík

Analýza: Ekonomické dopady zálohování PET lahví a plechovek na obce v ČR
Aleš Rod

Zaspali jsme, inovativní ekotechnologie jsou východiskem!
Daniel Uherek

Metodika cirkulárního veřejného i soukromého nakupování
Redakce Odpadového fóra

Farma Člupy – další zlatý medailista v programu ASZ ČR Pestrá krajina
Šárka Gorgoňová

Módní gigant na cestě k cirkulárnímu business modelu
Redakce Odpadového fóra

Stane se evropský textilní průmysl do roku 2030 cirkulárním?
Stepan Vashkevich, Benjamin Hague

Víte, jak správně skladovat nebezpečné látky?
Petra Veselá

Příroda si zaslouží úklid nejen na Den Země
Redakce Odpadového fóra

Vídeňská ČOV zahřeje až 112 000 domácností
Redakce Odpadového fóra

Centrum Expertů
Michael Pohořelý

Elektromobily se potýkají s krizí
František Vörös

Chemická recyklace plastového odpadu
Jaroslav Pátek

Voda získaná ze vzduchu se dá pít
EuroClean, s.r.o.

ThermoValue – výzkum hodnotového řetězce produktů termického rozkladu a vývoj metody na jejich certifikaci
Vojtěch Brož

Uhlíková stopa termochemického rozkladu směsných odpadních plastů pomocí LCA
Tatiana Trecáková, Vladimír Kočí

ATS systémy – udržateľná technológia na odstraňovanie polutantov z kontaminovaných vôd
Vladimíra Tarbajová, Dalibor Húska, Pavel Chaloupský

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

  

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Červen    
14.6. Podstatné změny v evidenci odpadů a nové povinnosti pro provozovatele zařízení - nová odpadová legislativa a její dopad na praxi
Opakování: 15.6.2022, 19.7.2022, 20.7.2022, 6.9.2022, 7.9.2022, 8.11.2022, 9.11.2022
15.6. Webinář: Přeshraniční přepravě odpadu a prosba o zveřejnění na webu
21.6. iKURZ: Nová pravidla pro nakládání s odpady ze zdravotnictví - povinnosti, evidence, způsobilost, předcházení rizik
21.6. Práce s IS ENVITA na PC
Opakování: 22.06.2022, 29.06.2022, 30.06.2022, 13.07.2022, 14.07.2022, 16.08.2022, 17.08.2022
23.6. Jak na cirkulární design výrobků?
Srpen    
16.8. Zásadní změny v evidenci odpadů pro původce - nová odpadová legislativa a její dopad na praxi
Opakování: 17.8.2022, 20.9.2022, 21.9.2022, 22.9.2022, 11.10.2022, 12.10.2022
 
 

 

  

 

Novinky

23.06.2022 15:50

V soutěži Cirkulujme! zvítězil animovaný film Anežky Holé

Vítězství v prvním ročníku soutěže pro základní a střední školy s názvem Cirkulujme! patří Anežce Holé, žákyni deváté třídy Základní školy Kolín V. Za svůj krátký animovaný film získala ocenění Absolutní vítěz a Nejlepší projekt ZŠ. Nejlepším středoškolským projektem je koncept Stelly Liškové, studentky kvinty Gymnázia Elišky Krásnohorské. Soutěž uspořádala Iniciativa Zálohujme.cz společně se studentskou organizací Studentská energie národa (SEN).

Soutěž pro školy s názvem Cirkulujme! odstartovala online hodinou vhodnou k doplnění environmentální výuky. Úvodní webinář s předními odborníky na udržitelnost žákům a studentům představil základní principy cirkulární ekonomiky v teorii i praxi. Na online webinář se přihlásilo 51 škol, soutěžní práci na téma: „Jak můžete ve svém každodenním životě využít principy cirkulární ekonomiky? Dokážete minimalizovat produkci odpadů v domácnosti nebo znovu používat zdánlivě jednorázové výrobky?“ odevzdalo 23 žáků a studentů. „Překvapilo nás, jak kreativně mladí lidé toto poměrně složité téma uchopili. Práce, které nám poslali nabízí celou řadu řešení, jak přestat plýtvat cennými surovinami, a navíc je většina projektů velmi kvalitně zpracována,“ komentuje mluvčí iniciativy Zálohujme.cz Andrea Brožová.

Porotu nejvíce zaujal snový animovaný film Anežky Holé, která diváka svým dílem zve do vlastní utopické vize ideálního světa. „Pozoruhodná je vysoká úroveň zpracování celého díla, kde se potkává informační hodnota s precizní filmařinou, která nás u žákyně základní školy mile překvapila,“ doplňuje Andrea Brožová. Za nejlepší projekt v kategorii středních škol porota označila prezentaci Stelly Liškové. „Oceňujeme především komplexní přístup. Studentka hledá cesty k redukci veškerého odpadu v domácnosti a přichází s řešeními, které se týkají nejrůznějších obalů, oblečení, nábytku, potravin i energií,“ popisuje Tadeáš Vylita ze Studentské energie národa.

„Ze spolupráce se studenty, z jejich nadšení a aktivity máme obrovskou radost. Naše iniciativa je založena na úsilí chovat se k životnímu prostředí tak, aby se za nás budoucí generace nemusely stydět. A cirkulární ekonomika je tou správnou cestou. Co přesně to znamená jsme studentům i učitelům přiblížili prostřednictvím webináře a soutěže a vysoká kvalita odevzdaných prací ukazuje, že mladým lidem na budoucnosti životního prostředí záleží,“ doplňuje Andrea Brožová, mluvčí iniciativy Zálohujme.cz.
Vítězné práce již brzy na: www.cirkulujme.cz

 

O iniciativě Zálohujme.cz:
Iniciativa usiluje o celospolečenskou debatu o možnostech zavedení systému vratných záloh na nápojové PET lahve a plechovky v Česku. Došlo by tak k posílení principů oběhového hospodářství. Hledá možnosti, jak zlepšit sběr nápojových PET lahví a plechovek, aby se po použití nestávaly bezcenným odpadem, ale plnohodnotnou surovinou umožňující recyklaci „z lahve do lahve“. Více na: www.zalohujme.cz

Zakládající členové: Mattoni 1873, Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN), Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT);

Členové: Sdružení místních samospráv ČR, Rodinný pivovar BERNARD, a.s., Sodovkárna Kolín, Tradiční pivovar v Rakovníku, a. s., KRAKONOŠ, spol. s r.o., Žatecký pivovar, spol. s r.o., DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, DUP – družstvo – pivovar Poutník, WTS-J, a.s., Jarošovský pivovar, AGS Trade, s.r.o. (Secco+), Great Expectations, s.r.o., Trash Hero Czech Republic, z.s., Rádio Impuls, RunCzech, Nadace Partnerství, Chaloupky, z.s., Divadlo Aqualung, FO4EST, z.s.,  Klub Českých Turistů – Oblast Karlovarský Kraj, RespON, Kofola ČeskoSlovensko, Budějovický Budvar, národní podnik.

23.06.2022 15:30

VŠCHT Praha otevírá již 5. ročník kurzu celoživotního vzdělávání Oběhové hospodářství

Jedná se o jediný a první kurz svého druhu v ČR na kterém na vás čeká 11 celodenních výukových bloků, 70 přednášek od 40 kvalifikovaných lektorů z praxe a několik exkurzí na zajímavá místa.

Kurz přináší účastníkům nejnovější informace z oblasti, která vytváří nové příležitosti pro rozvoj firem i společnosti jako takové. Cílem kurzu je osvojení si specifických znalostí v oblasti nově se rozvíjející disciplíny, kterou podporuje Evropská komise a která v následujících letech bude ovlivňovat široké spektrum činností od vývoje a výroby produktů, recyklační technologie, nakládání s odpady, přes marketing, ochranu životního prostředí až po společenskou odpovědnost podnikání.

Přidejte se mezi skupinu odborníků, kteří vnímají oběhové hospodářství v souvislostech a objevte příležitosti, které tento koncept přináší. Další informace spolu s odkazem na přihlášení naleznete ZDE.

 

Mohlo by vás zajímat:

Nenechte si ujít certifikovaný kurz Sustainability management
 

23.06.2022 15:20

Nenechte si ujít certifikovaný kurz Sustainability management

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vás zve na druhý ročník certifikovaného kurzu celoživotního vzdělávání Sustainability management, který startuje v září 2022. Kurz Sustainability management je určen zejména pracovníkům zodpovědným za oblast strategie a rozvoje, CRS, udržitelnosti a životního prostředí nebo marketingu a PR ale i dalším zájemcům.

Náplň kurzu celoživotního vzdělávání Sustainability management je zaměřená jak na průřezová témata a politiky podporující udržitelný rozvoj, tak na témata týkající se jednotlivých cílů udržitelného rozvoje. Kurz přinese účastníkům nejnovější informace a poznatky z oblasti udržitelného rozvoje a rovněž poukáže na nové příležitosti a souvislosti udržitelného podnikání.

Cílem kurzu je podat aktuální informace a znalosti o tématech týkajících se udržitelného rozvoje a možnostech jeho implementace do činnosti organizací. Nabyté znalosti mají napomoct účastníkům navrhnout a integrovat interní firemní strategie, hodnoty a zásady s cílem zajištění odpovědného chování ve všech třech pilířích udržitelného rozvoje, tedy environmentálním, sociálním a ekonomickém.

Na kurz je možné se přihlásit na stránkách kurzu ZDE.

 

Mohlo by vás zajímat:

VŠCHT Praha otevírá již 5. ročník kurzu celoživotního vzdělávání Oběhové hospodářství

 

16.06.2022 21:06

Připomínky - EU: Ekodesign, F-plyny a E-PRTR

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k Energetické účinnosti – požadavky na ekodesign vysavačů. V roce 2013 přijala EU opatření týkající se ekodesignu vysavačů, která stanoví minimální požadavky na energetickou účinnost. Spotřebitelům to přineslo významné úspory energie. Tato iniciativa přezkoumá tato opatření s ohledem na technický pokrok a posoudí, zda: zahrnovat vysavače napájené bateriemi a robotické vysavače, a stanovit požadavky na materiály a životnost vysavačů.

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatý Komisí k Fluorovaným skleníkovým plynům. Fluorované plyny (tzv. F-plyny) jsou skleníkové plyny vypouštěné člověkem, používané v různých výrobcích a zařízeních (např. chladničkách, klimatizacích). Jejich emise nežádoucím způsobem přispívají k oteplování klimatu. V roce 2014 přijala EU pravidla, která mají emise fluorovaných skleníkových plynů výrazně snížit. V rámci této iniciativy se tato pravidla přezkoumají a aktualizují s ohledem na: Zelenou dohodu pro Evropu a právní rámec pro klima, aktuální mezinárodní závazky týkající se hydrofluoruhlovodíků (Montrealský protokol) a dosažený pokrok a získané poznatky.

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatý Komisí k evropskému registru úniků a přenosů znečišťujících látek. Registr obsahuje klíčové údaje o znečišťujících látkách vypouštěných průmyslovými zařízeními v Evropě. Komise byla pověřena revizí pravidel EU pro řešení problematiky znečištění z velkých průmyslových zařízení. Cílem této iniciativy je: zlepšit přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí, podpořit revizi úzce souvisejících právních předpisů týkajících se průmyslových emisí,    přispět k dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu týkajících se nulového znečištění, klimatické neutrality, biologické rozmanitosti a čistšího a oběhovějšího hospodářství
 

Dokument ke stažení:

 

16.06.2022 21:03

Připomínky: Energetický zákon

Návrh zákona byl zpracován v reakci na kritickou situaci na trhu s elektřinou a plynem. Cílem navrhované úpravy je reagovat na růst cen energií zavedením vhodného opatření na zmírnění dopadů rostoucích cen elektřiny a plynu. Novela zavádí nový právní institut, kterým je příspěvek na úsporný tarif. Řešení současné energetické krize formou sociální pomoci, jako je například příspěvek na bydlení, který cílí hlavně na sociálně slabé, není v tuto chvíli dostatečné. Navrhuje se proto, aby existoval mechanismus, který umožní státu prostřednictvím energetického zákona konečnou cenu elektřiny nebo zemního plynu zákazníkům snížit.

 

Dokument ke stažení:

16.06.2022 18:52

Kdy nás Země začne hřát? Náhrady za ruský plyn máme

Geotermální energie je plnohodnotným zdrojem schopným již v současné době a za současných technologických i legislativních podmínek během pěti let nahrazovat zemní plyn a uhlí využívané v malých soustavách dálkového vytápění a chlazení. Může se tak stát významným a někde dokonce dominantním zdrojem tepla a chladu pro komerční využití v teplárenství, průmyslu, veřejném sektoru a developerských projektech.

Z pohledu nejrychleji naplnitelného tržního potenciálu je zcela jednoznačně nejperspektivnější technologie mělké geotermální energie využívající soustavy vrtů a vysokoteplotních čerpadel. Z pohledu technického potenciálu existují ještě větší možnosti využívání hluboké GTE.

Takové jsou hlavní závěry dnes zveřejněné studie ​​Země má energie na rozdávání – proč ji využíváme tak málo a jak to změnit? [1]. Studie shrnuje geotermální potenciál a rámcové podmínky jeho využití v ČR a rozpracovává čtyři možnosti pětiletého rozvoje sektoru do roku 2027. Autoři zároveň představili pět akčních bodů (viz níže).

Studie se zaměřuje na tzv. komerční využití geotermální energie a nezabývá se jejím využíváním pro individuální potřeby jednotlivých domácností.

„Toto je další podklad pro projekt předsedy vlády Petra Fialy, jak se do pěti let zbavit závislosti na ruském plynu, o němž hovořil premiér ve svém nominačním projevu před dvěma měsíci. Již několik měsíců spolupracujeme se státní správou na zjednodušování povolovacích procesů obnovitelných zdrojů energie,” uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE.

Komora OZE nedávno představila předpověď pětileté energetické proměny Česka. Zástupci předpověděli, že pokud se vládě Petra Fialy podaří nastartovat pětiletý projekt, jak se zbavit dovozu energií z Ruska, tak do pěti let klesne spotřeba ruského plynu v ČR o 10 až 20 %. Zároveň:

  • nejméně půl milionu domácností přejde na vytápění obnovitelnými zdroji.
  • Vznikne nejméně 200 tisíc střešních mikroelektráren, které za rok vyrobí 1,2 milionu megawatthodin elektřiny.
  • Ostatní nově vybudované obnovitelné zdroje ročně vyrobí elektřinu v objemu 1,4 milionu megawatthodin. To odpovídá spotřebě domácností v Olomouckém a Zlínském kraji.
  • Nové či upravené bioplynové a biometanové stanice nahradí až desetinu spotřeby zemního plynu.
  • Soustavy vysokokapacitních tepelných čerpadel postupně vytlačí plynové vytápění administrativních a komerčních budov a provozovatelé soustav dálkového vytápění budou přednostně přecházet na obnovitelné zdroje.

 

„Geotermální energie je dostatek, stát však musí systematickou a cílenou podporou umožnit její rychlejší a masivnější využívání tak, aby odpovídala potřebám teplárenského sektoru a komerčním aplikacím s cílem v maximální možné míře využít jako náhradu za zemní plyn a uhlí právě tuto široce dostupnou, vysoce efektivní, čistou, stabilní, bezpečnou a především na jakýchkoliv externích vlivech nezávislou energii, uvedl Antonín Tym, člen předsednictva  České geotermální asociace, který přípravu studie vedl.

„Významným aspektem mělké geotermální energie je pak také schopnost zároveň generovat chlad, jehož potřeba neustále roste a podle některých odhadů již v roce 2050 by měla spotřebovaná energie na chlazení převýšit spotřebu energie na vytápění,” dodal Tym.

„Geotermální energie je plnohodnotným zdroje schopným již v současné době a za současných technologických i legislativních podmínek nahrazovat v poměrně velkém rozsahu fosilní zdroje využívané pro vytápění v České republice. S ohledem na zcela mimořádnou situaci a energetickou krizi je však třeba rozvoj tohoto sektoru významně akcelerovat tak, aby byl schopen pokrýt plánovaný útlum uhelných a zejména neplánovaný útlum plynových zdrojů v sektoru teplárenství, a to v mnohem kratší době a výrazně větším rozsahu instalovaného výkonu. Takto zásadní transformace však musí být podle našeho názoru koordinována na úrovni státu,” uvedl Radek Červín, předseda Asociace pro využívání tepelných čerpadel.

 

Náhrada fosilních paliv

Potenciál geotermální energetiky se v Česku pohybuje na úrovni evropského průměru. To v praxi znamená, že je dostatečný, aby z významné části nahradil fosilní paliva využívaná pro vytápění, resp. chlazení, a představuje tak velkou příležitost pro český energetický sektor. Na druhou stranu existuje celá řada bariér, administrativních, legislativních i technických, jež je třeba v co nejkratší době vyřešit, aby bylo možné tento potenciál reálně využít a zvýšit soběstačnost české energetiky a urychlit její dekarbonizaci. Některé změny lze přitom udělat velmi rychle, jiné budou vyžadovat změnu zákonů, ale začít se musí prakticky hned.

Nejprogresivnější scénář, nazvaný strategický, předpokládá, že i s využitím zahraničních zkušeností si státní správa dobře uvědomí roli, kterou může geotermální energie zaujmout v náhradě fosilních paliv v teplárenství. Pro jeho naplnění autoři identifikovali 5 klíčových úkolů. Stát by podle studie měl:

  • legislativně na zákonné úrovni definovat v rámci obecné definice výstavbu obnovitelných zdrojů jako veřejný zájem,
  • prohlásit geotermální zdroje za strategické zdroje pro oblast teplárenství a ve spolupráci s průmyslem masivně podpořit rozvoj těchto zdrojů tak, aby došlo k maximálnímu využití tržního potenciálu zejm. mělké a střední geotermie.
  • zrychlit přípravu a přijetí potřebné legislativy a finančních pobídek pro komerční projekty mělké a střední geotermie (investiční a provozní podpora tepla z GTE),
  • stanovit závazné cíle podílu GTE na dodávkách tepla do r. 2030, podobně jako např. v Německu
  • vytvořit stabilní systém podpory výzkumu a vývoje a pilotní projekty v oblasti střední a hlubinné geotermie s cílem rutinně využívat tyto zdroje jako strategické zdroje např. pro vytápění velkých aglomerací či pro komerční odběratele.

 

Stabilně rostoucí poptávka následně povede k navyšování kapacit vrtných souprav, zrychlení a zkvalitnění realizací díky rostoucímu know-how a podpůrnému servisu a ČR se stane jedním z evropských lídrů v oblasti využívání mělké GTE a také střední GTE zejm. v hloubkách nad 500 metrů. Dosažené výsledky shrnuje tabulka:

 

Rozvojový scénář strategický (horizont + 5 let)

Instalovaný výkon za 1 rok

přes 100 MW

Počet km vrtů

přes 1000 km

Běžná hloubka vrtů

500+ m, pilotně do 1000 m

Počet vrtných souprav

více než 100 ks

 

Studii vytvořil autorský kolektiv složený z vědců - geologů, expertů Geotermální asociace, Asociace pro využívání tepelných čerpadel, České geologické služby, Geofyzikálního ústavu AV ČR a Komory obnovitelných zdrojů energie.

Autoři její návrh v pondělí diskutovali se zástupci státní správy, samospráv a dnes představili novinářům. Studie je jedním z výstupů projektu analyzujícího potenciál geotermální energie v ČR. V rámci tohoto projektu vznikly především mapy potenciálu geotermální energie. Zpracování stovek hlubinných vrtů, modelování podzemních podmínek a příprava dalších podkladů trvaly 3 roky. Projekt podpořila Technologická agentura ČR v rámci programu THÉTA celkovou částkou Kč 6,6 milionu Kč. Autoři studii dokončí během června s využitím připomínek, které získali při jednáních.

 

S rozvojem využívání energie Země pomůže nová webová aplikace

Tým vědců před měsícem dokončil výzkum lokalit vhodných pro rozvoj geotermální energie v ČR a představil unikátní webovou mapovou aplikaci www.geology.cz/teplozeme. Ta pomůže samosprávám a investorům určit oblasti vhodné pro využití geotermální energie, její potenciál v daném místě a možná rizika střetů zájmů.

 

Zdroje:

[1] Studie ​​Země má energie na rozdávání – proč ji využíváme tak málo a jak to změnit? je dostupná on-line. Jde o prefinální verzi, konečná verze bude k dispozici koncem června po zapracování podnětů z debaty se státní správou.

 

16.06.2022 18:39

Slovensko: Parlament zastavil skládkovanie stavebného odpadu

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili reformu stavebného odpadu, ktorá pomôže životnému prostrediu, zvýši mieru recyklácie stavebných materiálov pred skončením na skládkach, podporí obehové hospodárstvo a ušetrí peniaze stavebníkov. Reforma je súčasťou novely zákona o odpadoch z dielne ministerstva životného prostredia a je jedným z míľnikov Plánu obnovy a odolnosti SR. Nové povinnosti recyklácie sa dotknú iba stavieb nad 300 m2 zastavanej plochy, bežné rekonštrukcie domov to neovplyvní. Reformu schválilo 80 poslancov parlamentu, účinnosť nadobudne 30. júna 2022.

Slovensko dlhé roky patrilo v recyklácii stavebných odpadov k najhorším v rámci EÚ. V roku 2020 sa uložilo na skládky odpadov 620 tisíc ton stavebných odpadov. Stavebný odpad je pritom zdrojom cenných surovín, ktoré sa môžu byť opätovne využiť. Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja je nemysliteľné, aby v 21. storočí bolo výhodnejšie skládkovanie stavebných materiálov ako betón, tehly, drevo, alebo tiež kamenivo, či zemina, než ich recyklácia a opätovné využitie. „Na Slovensku máme kapacity na spracovanie stavebných materiálov. Je to cesta, ako zaviesť obehové hospodárstvo, šetriť zdroje a emisie potrebné pri ich výrobe a v konečnom dôsledku aj peniaze stavebníkov,“ zdôraznil minister Budaj.

Reforma stavebného odpadu pozostáva z 3 dôležitých legislatívnych zmien: novely zákona o odpadoch, ktorú dnes schválil parlament, nariadením vlády z 8. júna, ktorým sa upravujú sadzby poplatkov za ukladanie odpadov na skládkach, a vykonávacej vyhlášky o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

Reforma zavádza „selektívnu demoláciu“, ktorá znižuje náklady, súvisiace s odstránením stavebného odpadu oproti doterajšiemu skládkovaniu. Ako príklad minister Budaj uviedol stavbu, na ktorej vznikne selektívnou demoláciou 14 ton odpadov (10 ton betónu, 3 tony tehly a 1 tona odpadu ako škridly, obklady, dlaždice). Selektívnou demoláciou bude stavebník recyklovať až 70 % materiálu stavby, za recykláciu stavebného odpadu zaplatí v tomto prípade v priemere 170 eur. V prípade, že stavebník odvezie stavebný odpad na skládku, zaplatí 350 eur od 1. júla 2022, keď nadobudne účinnosť nariadenie vlády, ktorým sa upravujú sadzby poplatkov za ukladanie odpadov na skládkach, pričom konečný poplatok za skládkovanie môže dosiahnuť aj 1800 eur po zohľadnení cien prevádzkovateľov skládok. „Selektívna demolácia zníži náklady na odstránenie stavebných odpadov aj desaťnásobne,“ podčiarkol minister Budaj.

Ďalšou povinnosťou, ktorá vyplýva z novely zákona o odpadoch, je zriadenie miesta na triedenie stavebného odpadu a následná povinná systematická kontrola. Spoločnosti, ktoré vykonávajú selektívnu demoláciu, musia zabezpečiť špeciálne kontajnery na jednotlivé typy odpadov priamo na demolovanej stavbe, následne aj odvoz vytriedených zložiek odpadu zo stavby. Taktiež sa zavádza povinnosť ohlásiť začiatok a ukončenie demolačných prác. Týmito opatreniami sa umožní rozvoj trhu spracovateľov odpadu, ale aj výrobkov, vyrábaných z pôvodne odpadových materiálov.

Bežné rekonštrukčné práce v domácnostiach reforma neovplyvní. Pri takejto rekonštrukcii ide o drobný stavebný odpad. Za drobný stavebný odpad občan buď zaplatí za konkrétne množstvo vyprodukovaného drobného stavebného odpadu, alebo tento poplatok je súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad. Každá samospráva si podrobnosti upravuje vo vlastnom všeobecne záväznom nariadení.

15.06.2022 20:50

Plastové obaly z posledních let se ještě ani nezačaly rozpadat, tento problém nás teprve čeká, varuje vědec

Mikroskopické plastové částečky se postupně uvolňují ze všech umělohmotných materiálů už jen tím, že je používáme. Příkladem je i nejnovější nález z Antarktidy, kde novozélandští vědci našli hlavně umělá vlákna. „Pocházejí z pevniny, pravděpodobně z oblečení. Přenášejí se vzduchem na velkou vzdálenost, pak byly srážkami sraženy na zem,“ vysvětluje Tomáš Cajthaml z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Více ZDE

15.06.2022 20:31

Ke stažení: Výroční zpráva ČIŽP za rok 2021

V roce 2021 provedla ČIŽP celkem 11231 kontrol a vydala 1690 pravomocných rozhodnutí, z toho 1673 rozhodnutí o pokutě. V porovnání s rokem 2020 došlo k poklesu celkového počtu kontrol (-553) a snížení počtu vydaných pravomocných rozhodnutí o pokutě (-368). Důvodem poklesu byla opatření přijatá v souvislosti s epidemií onemocnění covid-19 a nižší počet inspektorů oproti předchozímu roku. Celkový počet inspektorů ČIŽP v roce 2021 byl 396. Na jednoho inspektora tedy připadlo v průměru cca 28 kontrol. ČIŽP v roce 2021 vydala celkem 5921 stanovisek a vyjádření, z toho bylo 742 stanovisek a vyjádření k procesu EIA. Výroční zpráva ke stažení ZDE

15.06.2022 17:54

Vláda představila základní priority českého předsednictví Evropské unie

Zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny, energetická bezpečnost nebo posílení obranných kapacit a kybernetická bezpečnost budou prioritami České republiky při předsednictví v Radě Evropské unie, které nastane v druhé polovině roku. Mezi pět hlavních témat patří také strategická odolnost evropské ekonomiky a odolnost demokratických institucí. Více ZDE

15.06.2022 15:54

Připomínky: NV o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

Materiál je předkládán z důvodu, že je třeba nahradit stávající nařízení vlády č. 232/2015 Sb. novým prováděcím předpisem, který bude v souladu se zákonem. Dále je potřeba provést úpravy na základě praktických zkušeností a poznatků z dosavadní aplikace nařízení č. 232/2015 Sb., zejména s cílem: zpřesnit nároky na obsah státní energetické koncepce a definice podkladů pro zpracování územní energetické koncepce a zprávy o jejím uplatňování a zvýšit jejich srozumitelnost,  sladit soubor ukazatelů státní energetické koncepce s reálnou dostupností údajů pro jejich určení a sledování, zjednodušit požadavky na obsah územní energetické koncepce v oblasti energetického modelování o části se sporným přínosem a zlepšit logiku a zvýšit přehlednost požadavků na obsah územní energetické koncepce.

 

Dokument ke stažení:

 

15.06.2022 15:51

IPPC: Metodika - Aplikace § 14 odst. 5 zákona o IPPC na velká spalovací zařízení (včetně rtuti)

Účelem dokumentu je podrobněji rozpracovat možnosti postupu provozovatelů a povolujících orgánů při implementaci závěrů o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro velká spalovací zařízení. Jedná se o postup v případech, kdy se uplatní ustanovení § 14 odst. 5 zákona o integrované prevenci . Tímto se doplňuje materiál k metodickému dokumentu k problematice ekonomického hodnocení dosažení úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami a odborného posouzení. Více ZDE

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE