Více času na podstatné

NENECHTE SI UJÍT!

 


ODPADOVÉ FÓRUM - LEDEN

 


 

Tématem ledna jsou nebezpečné odpady. Pro čtenáře jsme připravili odborné texty k systému ohlašování nebezpečných odpadů (SEPNO), legislativě, skladování a jejich dopravě. Zajímavý pohled přináší téma mezinárodního obchodu s odpady. Jakou úloha hrají zařízení MBÚ v odklonu odpadů ze skládek? To bylo téma lednové Polemiky.

Přinášíme konkrétní příklady cirkulární ekonomiky ve společnosti Sanofi / Zentiva nebo představujeme výsledky průzkumu využití recyklovaných plastových materiálů v Evropě. Mimo odpadové témata se věnujeme novele emisní vyhlášky č. 415/2012 Sb., vlivu novely zákona o IRZ na ohlašovací povinnosti, anebo znečištění ovzduší jako součást každodenního života.

V nové rubrice Úhel pohledu jsme se podívali na logiku zákona o vodovodech a kanalizacích. „Česko potřebuje moderní přístup k odpadům“ uvádí předsedkyně Výboru pro životní prostředí PSP ČR Dany Balcarové v rubrice Ohlasy čtenářů. K rozhovoru jsme pozvali ředitele úseku vývoje a inovací UniCRE Ing. Jiřího Hájka. Anotaci čtěte ZDE

 

Vybíráme z obsahu:

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 

 


DOPORUČUJEME

 


KALENDÁŘ AKCÍ

  ZAŘADIT AKCI
Leden
16.1. NOVINKY V LEGISLATIVĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ISPOP 2018 - Jihlava, Znojmo, České Budějovice, Brno
Opakování: 18.01.2018, 25.01.2018, 30.01.2018
16.1. ISPOP - NOVINKY 2018 Brno
18.1.

Chemická legislativa 2018

19.1.-24.5. Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG - Hradec Králové
23.1.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ VE FIRMÁCH

23.1.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA 2. TERMÍN

24.-25.1.

NIMBY efekt - investoři, město, občané

30.1.-1.2. AKTUALIZAČNÍ KURZ PRO PODNIKOVÉ EKOLOGY - Hradec Králové
Únor    
1.2. Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda
Opakování: 6.2., 7.2., 13.2., 15.2., 20.2., 21.2., 28.2. a 1.3.
6.2.

Vodárenská biologie 2018

20.2. Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
28.2.

Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024

Březen    
6.3. Legislativa ochrany ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2017 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
6.-8.3.

Týden výzkum a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2018

8.3.

Odpadní voda a energie

8.3.

ODPAD ZDROJEM 2018

16.3. iKURZ: Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
16.3. iKURZ: Práce s programem Ovzduší v ohlašovací agendě za rok 2017 do ISPOP
Duben    
8.-12.4.

Biomasa 2018

19.-20.4. RECYYLING 2018
24.-25.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
Květen    
23.-25.5.

Sanační technologie XXI

28.5.

Bioplyn a legislativa 2018

28.-31. 5. Pitná voda 2018
Červen    
20.-21.6. Kaly a odpady 2018
26.-28.6. Vápno, cement, ekologie 2018

 

  

 

Novinky

27.08.2013 08:56

Nenechte si ujít: Nastupujících solárních velmoci, Dotace na plynové kotle se míjí účinkem a REsolar a ochranná známka?

iHNED.cz: 10 nastupujících solárních velmocí: Japonsko předhání Německo, Čína Ameriku

Podle studie americké analytické společnosti Maxim Group instalovaný výkon fotovoltaických elektráren v roce 2013 stoupne celosvětově o 18 procent na 38 GW. Je to jen o něco pomaleji než v roce 2012, kdy vzrostl o 24 procent. Mezi novými velkými hráči se objevují Jižní Afrika, Ukrajina, Polsko nebo Thajsko. V Latinské Americe to jsou hlavně Chile a Brazílie, v Africe JAR. Více a grafy ZDE.

 
E15: Dotace na plynové kotle se míjí účinkem

K přechodu na ekologičtější plynové vytápění stát domácnosti dotacemi zatím nepřesvědčil. Ve dvou krajských dotačních programech na výměnu kotlů projevily zájem o plyn jen čtyři procenta žadatelů o dotaci. Jiné to nebude ani u programu Nová zelená úsporám, který letos poprvé nabízí příspěvek na výměnu kotle na pevná paliva za moderní kondenzační plynový kotel. Důvodem malého zájmu o dotovaný přechod na plyn zůstává podle expertů fakt, že plyn je vůči jiným palivům drahý. V místech, kde se topí fosilními palivy, nemusí být dostupné plynové přípojky. Zkušenosti z minulého programu Zelená úsporám i z dotačních programů, které podporují výměnu zdrojů vytápění v některých krajích, ukazují, že domácnosti při změně paliva volí raději kotle na biomasu. Celý článek ZDE.


Novinky.cz: REsolar přijde solární barony draho, hrozí jim miliónová sankce

Takzvaným solárním baronům, povětšinou dobře skrytým majitelům velkých fotovoltaických elektráren v Česku, hrozí mnohamiliónová sankce kvůli neoprávněnému užívání již registrované ochranné známky. Právo zjistilo z internetových stránek Úřadu průmyslového vlastnictví, ochrannou známku REsolar, pod kterou solární baroni už zahájili rozsáhlou marketingovou kampaň, má už skoro tři roky zaregistrovanou německá společnost CCR Logistics System AG, mj. právě i pro recyklaci solárních panelů. Novinky.cz dále uvádějí, že většina trhu už je rozebrána, ve hře však stále zůstává státní společnost ČEZ, která provozuje zhruba 150 megawattů výkonu solárních elektráren. Do správy jednoho z recyklačních systémů nyní musí vložit více než sto miliónů korun. O tento balík peněz REsolar také usiluje. ČEZ si má jeden z kolektivních systémů vybrat do konce srpna. Celý článek ZDE.

 
 
 
Zdroj: iHNED.cz, E15.cz, Novinky.cz

 

27.08.2013 08:46

Výklad MZe k problematice technicko-bezpečnostní dohledu nad vodními díly

Ministerstvo zemědělství (MZe) publikovalo výklad č. 95 - Možnost státního podniku Povodí provádět technicko-bezpečnostní dohled nad vodními díly I. a II. kategorie spravovaných jiným státním podnikem Povodí [k § 61 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Dokument ke stažení:

Výklad č. 95 (PDF, 46 KB)

 

26.08.2013 09:35

Zajímavé publikace: "ČR v Evropském výzkumném prostoru v roce 2012" a "knížka o průmyslu"

Technologické centrum vydává publikaci Česká republika v Evropském výzkumném prostoru v roce 2012,  která přináší ucelený přehled o současných trendech v prioritních oblastech rozvoje Evropského výzkumného prostoru (ERA). Kniha analyzuje pozici České republiky v těchto oblastech a hodnotí, jak Česká republika k jejich rozvoji svými politikami přispívá. Snahou je zde poukázat na hlavní směry vývoje integrace evropského výzkumu a inovací a posoudit stav připravenosti České republiky reflektovat tyto směry v národním výzkumném a inovačním systému. Knihu je možné si stáhnout v pdf verzi nebo objednat verzi tištěnou na stránce Publikace.

V pražském minipivovaru pokřtil předseda vlády Jiří Rusnok společně s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslavem Hanákem publikaci pod názvem Kdo tu hájí podnikání aneb 80 otázek a odpovědí o Svazu průmyslu a dopravy ČR. Čtivá publikace o průmyslu České republiky je založená na popisu krátkých situací a příbězích firem. Opírá se o dotazníková šetření a statistiky a přibližuje pohled občanů na tuzemský průmysl. Mimo jiné, tři čtvrtiny z nich jsou hrdí na průmysl a absolutní většina z nich se přiklání k názoru, že právě on stabilizuje naši ekonomiku. Útlá, leč informacemi nabitá publikace přibližující snahy a aktivity největšího zaměstnavatelského svazu v ČR vůči politikům, zejména v rámci tripartity a při lobování doma i v Bruselu, by měla přispět k šíření povědomí o významu průmyslu a potřebnosti technického vzdělávání. Elektronická verze publikace by měla být umístěna na web svazu (https://www.spcr.cz/) v nebližší době.

 

 

Zdroje: Technologické centrum AV ČR, SPD ČR

 

26.08.2013 09:18

Chlorbenzen - veřejná konzultace

Chlorbenzen (CAS 108—90—7) již má harmonizovanou klasifikaci v příloze VI nařízení (ES) CLP jako hořlavá kapalina, je akutně toxický a toxický pro životní prostředí. Předkladatel dokumentace Polsko navrhuje klasifikovat chlorbenzen jako látku, která dráždí kůži a dále potvrdit minimální klasifikaci pro akutní toxicitu.

Chlorbenzen se používá jako meziprodukt a rozpouštědlo v průmyslových procesech a v analytických laboratořích.

Veřejná konzultace potrvá do 7. října 2013. Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v odkazu na internetových stránkách ECHA, kde budou připomínky během veřejné konzultace pravidelně zveřejňovány.

Podrobné informace o látce naleznete v dokumentu — ECHA — Chlorbenzen.

 

Zdroj: MPO

 

26.08.2013 07:39

AKTUALITY OPŽP: Termín pro žádosti o platbu, zadávací řízení a posouzení dokumentace

Termín pro žádosti o platbu:

Vzhledem k blížícímu se konci kalendářního roku očekává SFŽP ČR vzrůstající počet žádostí o platbu. Je společným zájmem SFŽP ČR, MŽP a všech příjemců prostředků z OPŽP, aby tento objem byl co možná nejvyšší a výraznou měrou tak napomohl České republice v úspěšném vyčerpání prostředků z fondů EU.

SFŽP ČR a MŽP proto důrazně apelují na všechny způsobilé příjemce prostředků, aby žádosti o platbu zasílali co možná nejdříve. Každoročně před ukončením kalendářního roku je přenastaven systém státní pokladny, který propojuje tok prostředků mezi MF ČR, MŽP a SFŽP ČR a v jehož důsledku dochází k prodlevě proplácení žádostí o platbu. V letošním roce budou žádosti o platbu zpracovávány do poslední možné chvíle tak, aby do konce roku mohly být i úspěšně certifikovány na národní úrovni.  Nejzazší termín bude ještě předmětem jednání s ministerstvem financí. V tuto chvíli doporučujeme všem příjemcům podpory podat žádosti o platbu do 20. 11. 2013.

Žádostem o platbu, které SFŽP ČR obdrží až v posledním měsíci kalendářního roku reálně hrozí, že nebudou přes veškerou snahu SFŽP ČR a MŽP moci být proplaceny v kalendářním roce 2013.

 

Zahájení zadávacího řízení a posouzení dokumentace:

Řídicí orgán Operačního programu Životní prostředí upozorňuje všechny žadatele, kteří postupují na základě výjimky udělené Řídicím orgánem k zahájení zadávacího řízení na stavební práce a dodávky před akceptací žádosti Státním fondem životního prostředí ČR, že tato výjimka je nezbavuje povinnosti dodržovat ostatní pravidla OPŽP.

Zejména jde o povinnost předkládat k posouzení zadávací dokumentaci k řízení Fondu, resp. Ministerstvu financí ČR před zahájením řízení (jak vyplývá ze zákona č. 218/2000 Sb. o Rozpočtových pravidlech, resp. z prováděcích předpisů).

 

Zdroj: OPŽP

26.08.2013 07:35

Semináře na téma „Poslední rok programového období Operačního programu Životní prostředí“

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR pořádají v září 2013 semináře na téma „Poslední rok programového období Operačního programu Životní prostředí" v několika krajských městech České republiky.

Hlavním cílem semináře je seznámení s průběhem programového období OPŽP, se současným stavem a také s výhledem na budoucí programové období. Účast na seminářích je zdarma, podrobnější informace o místech, termínech konání a kontaktech pro přihlášení se najdete zde:

 

 Místo konání  Datum konání  Termín a kontakt pro přihlášení
Karlovy Vary - Magistrát  4. září od 10:00  do 31. 8. monika.rylichova@mzp.cz
Ostrava - Magistrát  5. září od 10:00  do 31. 8. monika.rylichova@mzp.cz
Brno - Nová radnice  9. září od 10:00  do 3. 9. monika.rylichova@mzp.cz
Pardubice - Magistrát     12. září od 10:00  do 8. 9. monika.rylichova@mzp.cz
Zlín - Magistrát     16. září od 10:00   do 10. 9. monika.rylichova@mzp.cz
Plzeň - Magistrát      19. září od 10:00  do 15. 9. monika.rylichova@mzp.cz
Jihlava - Magistrát    26. září od 10:00   do 22. 9. monika.rylichova@mzp.cz
Olomouc - Magistrát    30. září od 10:00  do 24. 9. monika.rylichova@mzp.cz

 

Zdroj: SFŽP

22.08.2013 09:29

Téměř polovina Čechů plýtvá při sprchování vodou

Při osobní hygieně mnoho Čechů stále nedbá na úsporu vody. Oproti některým jiným Evropským státům 42 % lidí nikdy nevypíná při sprchování vodovodní kohoutek a to ani ve chvíli, kdy se mydlí či si šamponují vlasy. Na opačném pólu jsou například Řekové – u nich je to pouze devatenáct procent. Pětina Čechů také dává přednost vaně oproti úspornější koupeli. Ve Španělsku, Belgii či Nizozemsku je to pouhých 6 %. Vyplynulo to z průzkumu společnosti Henkel, který byl mimo Českou republiku realizován také v osmi dalších státech západní a jižní Evropy.

„V rámci průzkumu jsme se zaměřili na udržitelné chování lidí v domácnosti. Je až s podivem, kolik Čechů nemyslí při své osobní hygieně na spotřebu vody. Koupel ve vaně například spotřebuje až o 50 litrů vody více, než v případě průměrné sprchy. Ročně se tedy může jednat až o 18 000 litrů,“ říká Aleš Pastorek ředitel divize Beauty Care společnosti
Henkel, která vyrábí produkty značek Fa nebo vlasovou kosmetiku Schwarzkopf, a dodává: „Snížit spotřebu vody je možné i díky rychlejšímu sprchování. Pokud čas zkrátíte o pouhou jednu minutu, ročně můžete ušetřit až pět a půl tisíce litrů vody.“ To znamená úsporu ve výši téměř tisíc korun na průměrnou českou domácnost.

 

Mladí lidé neumí šetřit vodou

Čtyřicet dva procent Čechů nevypíná vodovodní kohoutek během sprchování nikdy, ani v případě, že se mydlí či si nanášejí šampón. Rozdíly jsou hlavně mezi generacemi. Z průzkumu vyplynulo, že polovina Čechů do 35 let (48 %) vodu nevypne nikdy, zatímco u starších lidí je to pouze 35 %. Mladší lidé se také častěji sprchují delší dobu. Zatímco pouze 11 % lidí starších 45 let se sprchuje déle než 10 minut, u mladších do 35 let je to více než čtvrtina (26 %).

Tato zjištění dokládá i Jakub K. (24) z Rožnova pod Radhoštěm: „Sprchování beru jako relaxaci, každé ráno strávím pod proudem horké vody kolem čtvrt hodiny, někdy i více. Občas, když mám více času, si napustím i vanu, ve které dlouho odpočívám a nabírám energii na tento den.“ Václav P. (68) z Prahy oproti tomu říká, že se on i jeho manželka sprchuje okolo pěti minut a vodu během mytí vypínají vždy. Pro větší úsporu si také pořídili sprchovou hadici s perlátorem.

Nějaký typ úsporného zařízení používá v České republice pouze 42 % lidí. Jedná se například o předehřívací zařízení nebo směšovací baterii a spořič vody. S tímto číslem se v rámci zkoumaných evropských států řadíme až na samotný konec. Nejzodpovědnější jsou v tomto případě v Řecku, kde 85 % lidí vlastní nějaké úsporné zařízení.

 

Čtvrtina Čechů nevypíná vodu při čištění zubů

Během osobní hygieny u umyvadla vodovodní kohoutek nikdy nezavírá pětina respondentů v České republice, a to ani během čištění zubů. Přitom v případě, že si je čistí dvakrát denně pět minut, spotřebují zbytečně 36 500 litrů vody ročně.

V rámci mezinárodního srovnání šetří Češi vodou u umyvadla průměrně. Nejlépe jsou na tom opět jižní státy Evropy, pouze šest procent Francouzů nebo Španělů nevypíná během osobní hygieny vodu vůbec. Na druhé straně jsou však Švédové, z nich nezavře kohoutek například během čištění zubů celých 46 %.

Průzkum společnosti Henkel byl v České republice realizován ve spolupráci s agenturou Ipsos na reprezentativním vzorku 1 060 respondentů. Zahraniční průzkumy vznikaly na základě odpovědí celkem 5 500 respondentů ze států západní Evropy – Belgie, Francie, Itálie, Nizozemí, Řecko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie.

 

Zajímavosti ze zahraničí:

  • Řekové šetří vodou více než ostatní státy. Například 81 % z nich vypíná vodu během sprchování. Průměrně v Evropské unii je to 52 % lidí. Také při používání umyvadlového kohoutku jsou v Řecku mnohem více uvědomělí. Pouze 8 % nevypíná vodu nikdy, zatímco v EU je to celých 18 %.
  • 30 % Britů preferuje vanu před sprchou. Toto číslo je v rámci zkoumaných států nejvyšší. Nejméně mají v oblibě koupel Španělé, Nizozemci a Belgičané, z nichž pouze 6 % dává přednost vaně před sprchováním.
  • Nejčastěji se sprchují Francouzi (6,26krát za týden), ale zároveň se sprchují nejkratší dobu (9,26 min), nejdéle se sprchují Řekové (10,64 min).
  • Pouhých 40 % Švédů zavírá kohoutek během čištění zubů. V rámci Evropské unie je průměr více než dvakrát větší, tedy 87 % lidí.
  • Polovina Francouzů si čistí zuby maximálně jednou denně. Oproti tomu v Itálii si 39 % lidí čistí zuby více než třikrát denně.

 

22.08.2013 09:27

Obnovení administrace a financování akcí OPŽP s elektronickým losováním veřejných zakázek

U projektů, u kterých byl použit elektronický systém losování o veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a u kterých na základě pokynu Ministerstva financí Státní fond životního prostředí ČR pozastavil administraci, došlo od 19. 8. 2013 k obnovení administrace. Další postup v této věci bude upřesněn po dohodě s Ministerstvem financí.

 

Zdroj: SFŽP

21.08.2013 08:32

ODPADY 2013 V PRAXI EKOAUDITOVÁ NOVELA - ZÁKON č. 169/2013 Sb.

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE.cz si Vás dovolují pozvat na seminář "ODPADY 2013 V PRAXI EKOAUDITOVÁ NOVELA - ZÁKON č. 169/2013 Sb.", který se bude konat 24. září v Hradci Králové. Přednáší Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl (MŽP) a Ing. Petr Havelka výkonný ředitel Česká asociace odpadového hospodářství.

Na počátku října vstoupí v účinnost první část změn, které přináší zákon č. 169/2013 Sb., tedy tzv. ekoauditová novela zákona o odpadech.

Účastníci budou seznámeni s tím, jaké konkrétní změny tato novela a související novelizace prováděcích vyhlášek přináší,  s ohledem na rozdílnou účinnost jejích ustanovení vyjasní, k jakému datu dochází ke změně jednotlivých povinností a přiblíží, jaký konkrétní dopad budou mít tyto změny na původce odpadů a provozovatele zařízení pro nakládání s odpady.

Prezentován bude i výklad významu a otázky praktického využití institutů vedlejšího produktu a přechodu odpad neodpad dle § 3 odst. 5 a 6 zákona o odpadech z pohledu MŽP.

 

Výklad změn a jejich dopadů získáte přímo od odborníka, který se podílel na přípravě zákona:
Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl, Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů

Praktický pohled, vysvětlující příklady z praxe od odborníka s erudicí v oblasti odpadů:
Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel, Česká asociace odpadového hospodářství,
(dříve ředitelství ČIŽP)

Seminář je určen pro: podnikové ekology, původce odpadů, firmy působící v oblasti nakládání
s odpady, pro pracovníky orgánů veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.

 

Místo konání: Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr

Termín: Úterý 24. září 2013, přednášky 9:00 - 15:30 hodin

Cena: 1397,- Kč bez DPH

 

Další informace jako přihlášku, pozvánku, program semináře najdete ZDE.

 

21.08.2013 08:24

ČESKO – SASKÝ WORKSHOP TECHNIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2013 (odpadové a vodní hospodářství)

Česko-německá obchodní a průmyslová komora byla založena v roce 1993 a jejím hlavním úkolem je zprostředkování kontaktů mezi českými a německými firmami. Ve spolupráci se Společností na podporu hospodářství Saska (Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH) organizuje dne 17. září 2013 v Praze v hotelu Andel´s workshop na téma „Technika životního prostředí“, kde se představí 8 německých firem z oblasti techniky a technologií pro odpadové a vodní hospodářství a zpracování odpadních vod. S těmito firmami je možné si předem domluvit osobní schůzku, kooperační rozhovory se uskuteční v odpoledních hodinách po ukončení workshopu. Tlumočení bude bezplatně zajištěno. Program a online-přihlášku naleznete na webových stránkách Česko-německé obchodní a průmyslové komory v odkazu Termíny www.dtihk.cz/terminy.

 

Dokument ke stažení: Program - přihláška Seminář TZP CZ 2013.doc (196096)

 

21.08.2013 08:08

GHS: ve věstníku EU bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) č. 758/2013

V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) č. 758/2013 ze dne 7. srpna 2013, kterým se opravuje příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Toto nařízení vstoupilo v platnost 13. srpna 2013. Dodavatelé nemusí znovu označovat a balit látky uvedené v přílohách k tomuto nařízení a směsi, které tyto látky obsahují, které již byly uvedeny na trh před vstupem tohoto nařízení v platnost. Více ZDE

 

 

20.08.2013 09:03

Středočeši budou moci žádat o dotaci na výměnu kotlů od 2. září

Středočeši budou moct čerpat čtyřicetimilionovou dotaci na výměnu starých kotlů za nové ekologické. Dohodu podepíše tento čtvrtek ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský s hejtmanem Středočeského kraje Josefem Řihákem. Příjem žádostí bude podle kraje zahájen 2. září. Dotace má přispět ke zlepšení kvality ovzduší. MŽP stanoví pro dotaci pravděpodobně stejné podmínky jako u předchozích programů v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, bližší informace poskytne ministerstvo ale až ve čtvrtek. Na financování se stejnou měrou podílí ministerstvo životního prostředí a Středočeský kraj, informoval ČTK mluvčí ministerstva Matyáš Vitík.
 

Info ze Středočeského kraje:

Příjem žádostí bude zahájen 2. září 2013 v 9 hodin. Potřebné materiály pro žadatele o podporu výměny kotlů včetně formuláře žádosti budou zveřejněny v den vyhlášení výzvy na internetových stránkách Středočeského kraje, Ministerstva životního prostředí ( https://www.mzp.cz/) a Státního fondu životního prostředí ( https://www.sfzp.cz/).

Případné dotazy zodpoví pracovnice Středočeského kraje Ing. Marie Stáňová, tel.: 257 280 837, e-mail: stanova@kr-s.cz nebo Bc. Aneta Hamzová, tel.: 257 280 363, e-mail: hamzova@kr-s.cz . Kontakt na pracovnici Státního fondu životního prostředí bude upřesněn 2. září 2013.

Žádosti o dotaci se budou podávat osobně v zalepené obálce označené v souladu s podmínkami vyhlášení výzvy v jednom podepsaném originále v českém jazyce na podacím místě pro příjem žádostí, kterým bude Krajský úřad Středočeského kraje, vchod B z ulice Zborovská, adresa Zborovská 11, Praha 5. Ukončení příjímání žádostí je stanoveno na 31. října 2013 (nebo v den vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve).

Pro tuto výzvu je alokováno celkem 40 mil. Kč, a to 20 mil. Kč z rozpočtu Středočeského kraje a 20 mil. Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR.

 
 
 
 
Zdroj: https://denik.obce.cz

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE