Více času na podstatné

 

 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Aktuální číslo: Ekodesign, zpětný odběr

 

Osvěta dětí jako účinný nástroj v boji proti plýtvání
Redakce OF

Zálohování pod palbou zavádějících informací
Kristýna Havligerová

Financování investic v oblasti odpadového hospodářství
Radek Hořeňovský

Udržitelná výroba, udržitelný textil a oděv, udržitelné chování
Veronika Marešová

Energetická bezpečnost ČR
Jan Harnych

Cesta z evropské plynové krize pomocí biometanu
Martin Schwarz

Velké firmy budou řešit rizika svého byznysu podle nového vodítka EU
Frank Bold

Nebezpečné odpady napříč platnou odpadovou legislativou aneb co je nového?
Markéta Miklasová

Dvůr Havransko – držitel zlaté medaile v programu ASZ ČR Pestrá krajina
Šárka Gorgoňová

Kontaminace životního prostředí toxickými látkami jako důsledek ilegálního obchodu s elektroodpadem
ASEKOL a.s.

Elektromobily pomohou k nižším emisím CO2
František Vörös

V elektroodpadu číhají karcinogeny i jedy, ochranou je jeho odevzdání k řádné likvidaci
Redakce OF

Trendy jihokorejských investic v jihovýchodní Asii
Michal Schwarz

Státní podnik DIAMO pokročil v odstraňování starých ekologických zátěží
Jana Dronská

Systém vzdáleného monitoringu lokalit a řízení technologií (nejen sanačních)
Vendula Ambrožová, Jaroslav Nosek a Tomáš Pluhař

Sanace podzemní vody kontaminované chlorovanými etheny v areálu Jihostroj a.s., Velešín a jeho okolí
Jana Kolářová a Ondřej Lhotský

Kudy na důlní vody?
Josef Zeman, Zdeněk Vilhelm, Petr Beneš, Vít Kopecký a Vlastimil Píštěk

Odstraňování starých ekologických zátěží v duchu cirkulární ekonomiky
Karel Waska, Monika Heřmánková, Vlastimil Píštěk a Miroslav Minařík

Nový pokyn UN Stockholmské úmluvy o POPs pro kontaminovaná místa
Ivan Holoubek

Sanace ohniska kontaminace a monitoring přirozené atenuace v ostatních partiích kontaminačního mraku
Martin Zigo

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

  

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Květen    
18.5. Povinnosti v podnikové ekologii v praxi novinky v legislativě ochrany životního prostředí roce 2022
Opakování: 19.5.2022
18.5. Biocidní akademie
19.5. iKURZ: Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (BRO a BRKO) a kaly podle nové legislativy povinnosti původců a zpracovatelů BRO, BRKO a kalů stanovené novým zákonem 541/2020 Sb. a prováděcími předpisy
19.5. iKURZ: Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (BRO a BRKO) a kaly podle nové legislativy povinnosti původců a zpracovatelů BRO, BRKO a kalů stanovené novým zákonem 541/2020 Sb. a prováděcími předpisy
Opakování: 17.6.2022
24.5. iKURZ: Recyklace a nakládání se stavebními odpady podle nové legislativy - povinnosti původců a zpracovatelů stavebních odpadů stanovené novým zákonem č. 541/2020 Sb. a prováděcími předpisy
24.05. Práce s IS ENVITA na PC
Opakování: 25.05.2022, 26.05.2022
24.5. REACH pro předměty
24.5. Měření umělého osvětlení ve vnitřním prostředí
24.5. Webinář - specializované kariérní poradenství v oblasti ekologie, životního prostředí
26.5. Měření hluku v mimopracovním prostředí - současný stav, výhled, nejčastější dotazy, odborná stanoviska
Červen    
3.6. Maximální minimum o novém zákoně o odpadech
8.6. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ
14.6. Podstatné změny v evidenci odpadů a nové povinnosti pro provozovatele zařízení - nová odpadová legislativa a její dopad na praxi
Opakování: 15.6.2022, 19.7.2022, 20.7.2022, 6.9.2022, 7.9.2022, 8.11.2022, 9.11.2022
Srpen    
16.8. Zásadní změny v evidenci odpadů pro původce - nová odpadová legislativa a její dopad na praxi
Opakování: 17.8.2022, 20.9.2022, 21.9.2022, 22.9.2022, 11.10.2022, 12.10.2022
 
 

 

  

 

Novinky

10.04.2022 20:05

I oblečení může být za paušál jako Netflix, tvrdí ekonom. Zahrnoval by i opravy a pronájem šatstva

Nová textilní pravidla mohou Česku prospět. „Obnovit by se mohla nejenom textilní výroba, ale je tu i příležitost pro vědu a výzkum,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Stepan Vashkevich z Institutu pro cirkulární ekonomiku. Více ZDE

10.04.2022 19:59

Zedníci se nově učí zdít ve virtuální realitě. Ušetří se za materiál

Postavit zeď tak, aby byly cihly usazené do vazby, správně podmazané, a přitom se neušpinit, a ještě nespotřebovat žádný materiál? Jde to. Ve virtuální realitě. Ta se totiž stává stále více dostupnější i pro školy. Pomáhá už i učitelům na Střední odborní škole Jarov v Praze Hrdlořezích při výuce oboru zedník a svářeč. Více ZDE
 

10.04.2022 19:55

Vláda plánuje projekt na zajištění energetické bezpečnosti. Chce se zbavit závislosti na Rusku

Vláda chce v nejbližších týdnech představit komplexní pětiletý projekt na zajištění energetické bezpečnosti České republiky, řekl ve své kandidátské řeči na kongresu ODS její předseda a premiér Petr Fiala. Napravit má podle něj léta neřešenou závislost na fosilních palivech z Ruska a v horizontu pěti let republiku úplně vyvléci z ruské energetické smyčky. Více ZDE

07.04.2022 19:24

Legislativní novinka: Novela vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

Ve Sbírce předpisů ČR vychání vyhláška č. 78/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Novela stanovuje dodatečné přechodné období pro "Odpady skupiny 18 a odpady vzniklé jejich úpravou" kdy bude možné tyto odpady do konce roku 2026 ukládat na skládku.

07.04.2022 19:20

Komise vyhlásila konzultaci týkající se ratingu udržitelnosti a úvěrů

Komise 5. dubna zahájila veřejnou konzultaci, která je nedílnou součástí obnovené strategie udržitelného financování přijaté v červenci 2021, a která se týká environmentálních, sociálních a správních ratingů (ESG) a také udržitelnosti v úvěrových ratinzích. Cílem této konzultace je získat ucelený přehled o fungování trhu s ratingy ESG, především pak jak ratingové agentury začleňují rizika ESG do svých hodnocení bonity. Očekává se, že daná opatření vycházející z odpovědí od zúčastněných subjektů také přispějí ke zlepšení kvality informací, na jejímž základě investoři a další zúčastněné strany investují do udržitelného hospodářství k dosažení cílů Evropské zelené dohody. Konzultace potrvá do 6. června.

07.04.2022 19:00

Právo na opravu: Poslanci požadují odolnější a snadněji opravitelné výrobky

Nové „právo na opravu“ musí zahrnovat navrhování výrobků s dlouhou životností, které lze opravit, stejně jako informativnější označování a rozšířená práva na záruku.

Parlament přijal ve čtvrtek své požadavky na připravovaný návrh o právu na opravu, který by Komise měla představit do konce roku 2022, a to 509 hlasy (3 byly proti a 13 se zdrželo hlasování).

Poslanci se shodli na tom, že účinné právo na opravu by se mělo zabývat aspekty životního cyklu výrobků a mělo by zohledňovat návrh výrobku, etické zásady výroby, normalizaci a informování spotřebitelů včetně označení s informacemi o opravitelnosti a o zadávání veřejných zakázek. Mělo by podporovat účinnější využívání zdrojů, snižovat množství odpadu a podporovat rozšířené a opětovné používání výrobků.

Odolné výrobky, které lze opravit

Poslanci požadují, aby výrobky byly navrženy tak, aby déle vydržely, mohly být bezpečně opraveny a aby jejich části byly snadno vyjímatelné. Domnívají se, že řádné „právo na opravu“ by mělo opravářům a spotřebitelům umožnit bezplatný přístup k informacím o opravách a údržbě.

Pokud jde o digitální zařízení, Parlament upozorňuje, že aktualizace softwaru by měly být vratné a neměly by vést ke snížení výkonu například chytrých telefonů. Měly by být k dispozici po minimální období a spotřebitelé by měli být při nákupu o dostupnosti aktualizací plně informováni.

Praktiky, které příliš omezují právo na opravu nebo vedou k zastarávání, by mohly být považovány za „nekalé obchodní praktiky“ a zakázány v rámci práva EU.

 

Co by měla obsahovat budoucí právní úprava práva na opravu?

Poslanci dále požadují:

 • pobídky, jako je prodloužená záruka nebo poskytnutí náhradního zařízení po dobu opravy, aby spotřebitelé upřednostnili opravu před výměnou;
 • harmonizovaná pravidla pro spotřebitelské informace v době nákupu, včetně „bilance oprav“, informací o očekávané životnosti výrobku, náhradních dílech, opravárenských službách a období, během kterého jsou k dispozici aktualizace softwaru;
 • možné prostředky inteligentního označování, jako jsou kódy QR a digitální pasy výrobků
 • možný mechanismus společné odpovědnosti výrobce a prodejce v případě nevyhovujícího výrobku
 • požadavky na trvanlivost a opravu začleněné do budoucí směrnice o ekodesignu


Souvislosti

Parlament se již více než deset let zasazuje o zlepšení práva spotřebitelů na opravu a přijal dvě usnesení, která obsahují řadu konkrétních návrhů, které by zajistily, že opravy budou systematické, nákladově efektivní a atraktivní. Právo na opravu považuje EP za klíčový krok k dosažení plánů oběhového hospodářství v rámci Zelené dohody pro Evropu. Komise oznámila, že ve třetím čtvrtletí roku 2022 předloží návrh na změnu směrnice o prodeji zboží a že zvažuje samostatný legislativní návrh týkající se práva na opravu.

Podle průzkumu Eurobarometru se 79 % občanů EU domnívá, že by výrobci měli mít povinnost usnadnit opravu digitálních zařízení nebo výměnu jejich jednotlivých částí, a 77 % by raději opravilo svá zařízení, než aby si koupilo nová. Elektronický odpad je nejrychleji rostoucím typem odpadu na světě - v roce 2019 ho bylo vyřazeno více než 53 milionů tun.

07.04.2022 17:38

Vláda schválila nařízení zpřísňující kritéria udržitelnosti biopaliv

Návrh nařízení, které mimo jiné zpřísňuje kritéria udržitelnosti biopaliv a upřesňuje definici pokročilých biopaliv, schválila vláda. Vyplývá to z výsledků jednání zveřejněném na webu kabinetu. Dominika Pospíšilová za ministerstvo životního prostředí (MŽP) sdělila, že návrh je čistě transpoziční a zavádí do českého práva některé části unijní směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (tzv. RED II). Ta gesčně přísluší ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), MŽP je ale spolugestorem některých částí.

Návrh zpřísňuje kritéria udržitelnosti biopaliv, například sledováním dopadů využívání zemědělského odpadu pro výrobu biopaliv na kvalitu zemědělské půdy a zavedením požadavků na lesní biomasu. Podle MŽP se kritéria dosud vztahovala jen na biomasu zemědělskou. Nařízení také stanovuje, co se považuje za pokročilá biopaliva, respektive jaké jsou vstupní suroviny pro jejich výrobu. "Jedná se například o bioodpad, odpad a zbytky ze zemědělství a lesnictví, chlévskou mrvu a kal z čistíren odpadních vod, řasy pěstované na pevnině a další," napsalo v komentáři MŽP.

"V návaznosti na zákonem danou možnost dodavatelů zohlednit do snížení emisí skleníkových plynů i tzv. recyklovaná paliva a kapalná a plynná paliva z obnovitelných zdrojů nebiologického původu, specifikuje nařízení podle směrnice tato paliva, je jím například vodík z obnovitelné elektřiny," uvedl dále resort. Mezi náležitosti zprávy o emisích, kterou dodavatelé každoročně předkládají, návrh přidává také vyhodnocení splnění cíle minimálního podílu obnovitelných zdrojů energie. V souladu se směrnicí je totiž zákonnou povinností (dle § 19g zákona o ochraně ovzduší) zajistit minimální podíl OZE od roku 2030 u dodávaných pohonných hmot," napsalo MŽP.

Zástupci resortu také zdůraznili, že "případné zrušení" zákonné povinnosti přimíchávat biopaliva nemá žádný dopad na předložený návrh.

07.04.2022 12:27

MŽP: Jednotné environmentální stanovisko usnadní stavebníkům život

Ministerstvo životního prostředí připravilo stručný zákon o jednotném environmentálním stanovisku pro zjednodušení současného složitého systému vydávání mnoha stanovisek podle devíti různých zákonů. Z pohledu stavebníka dojde k zásadnímu zjednodušení a zrychlení procesu povolování staveb. V budoucnu bude díky novému zákonu vydáváno v oblasti ochrany životního prostředí pro konkrétní stavbu pouze jedno stanovisko a pouze jedním úřadem. Garantem odbornosti a ochrany veřejného zájmu přitom zůstane MŽP, které dnes poslalo návrh zákona do mezirezortního připomínkového řízení, a to souběžně s návrhem novely stavebního zákona v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. Obě změny mohou být tak projednávány současně.

“Stávající novela stavebního zákona, která byla přijata na konci volebního období minulé vlády, zcela rezignovala na ochranu veřejných zájmů z pohledu ochrany životního prostředí zejména tím, že integrovala orgány ochrany životního prostředí do stavebního úřadu, to je samozřejmě nepřijatelné a to nyní napravujeme. Díky našemu návrhu zákona máme jedinečnou příležitost udělat průlom ve zjednodušení povolování nejrůznějších typů stavebních i nestavebních záměrů, ovšem při zachování míry ochrany životního prostředí. Jednotné environmentální stanovisko zajistí vyšší přehlednost a srozumitelnost pro stavebníky a investory i skutečné zrychlení nejrůznějších povolovacích procesů, kterého se česká veřejnost dlouhodobě a oprávněně dožaduje. Velmi rychle a zcela koordinovaně (mezi MŽP a MMR) přichází vláda s nápravou stavební legislativy, a to je skvělá zpráva,” říká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Náměstek pro řízení sekce státní správy MŽP Vladimír Mana doplňuje: “Dalším velkým přínosem Jednotného environmentálního stanoviska je i právní jistota pro stavebníky a investory. Povolovací orgány budou muset posuzování složek životního prostředí koordinovat. V současnosti to často probíhá odděleně, navíc u různých správních úřadů a asynchronně. Měly by tak zcela zmizet nepříjemné situace, kdy např. investor získá souhlasné stanovisko EIA, ale za dva roky jeho záměr nedostane souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu.”

Jednotné environmentální stanovisko (JES) v sobě zahrne správní akty obsažené v devíti různých zákonech z oblasti ochrany životního prostředí. Ty budou mít nově podobu vyjádření dotčených orgánů, souhrnně jako součást JES je pak vydá příslušný správní orgán. Tím bude obecní úřad obce s rozšířenou působností, ve vybraných případech (např. v případě, že součástí bude výjimka z tzv. druhové ochrany podle zákona o ochraně přírody a krajiny, u rozsáhlejších záborů zemědělské půdy podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu apod.) krajský úřad. Součástí JES bude i proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí u záměrů, které mu podléhají dle stávající podoby zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Vydání JES se předpokládá jako podklad pro rozhodnutí o povolení záměru dle stavebního zákona a navazující řízení ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

Dokument ke stažení:

 

06.04.2022 21:06

Vláda posunula termín zákazu provozu starých kotlů o dva roky na září 2024

Termín zákazu provozu starých kotlů na uhlí se posune o dva roky na 1. září 2024. Vláda to schválila na návrh ministerstva životního prostředí, oznámila na twitteru ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).

Posun zákazu provozu kotlů první a druhé emisní třídy je zakotven v novele zákona o ochraně ovzduší. Kabinet chce podle ministryně ulehčit domácnostem aktuálně zatíženým inflací, růstem cen energií a úvahami o odklonu od plynu. Bude se to podle ní týkat minimálně 150.000 domácností. K odkladu do roku 2024 vyzval počátkem března také bývalý premiér Andrej Babiš (ANO).

Resort životního prostředí nedávno omezil v kotlíkových dotacích na výměnu starých kotlů na pevná paliva i v programu Nová zelená úsporám podporu pro plynové kotle. Zároveň zvýšil dotaci na tepelná čerpadla. Úpravy mají omezit závislost ČR na zemním plynu z Ruska, jehož armáda před měsícem napadla Ukrajinu.

Příspěvek na tepelné čerpadlo u kotlíkových dotací se zvýšil o 50.000 korun na 180 000 Kč. Podpora na plynové kondenzační kotle v kotlíkových dotacích i Nové zelené úsporám bude proplacena jen tehdy, pokud už je výměna hotová nebo je pořízení kotle závazně objednáno v době od počátku loňska do konce letošního dubna.

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti jsou financovány z Operačního programu Životní prostředí (OP Životní prostředí), z programu Nová zelená úsporám se přispívá na výměnu kotle domácnostem s běžnými příjmy. Z kotlíkových dotací je nadále možné získat podporu na tepelná čerpadla a kotle na biomasu.

06.04.2022 21:02

Evropská komise předložila návrhy týkající se směrnice o průmyslových emisích a E-PRTR

Evropská komise dne 5. dubna 2022 na tiskové konferenci uvedla návrh revize směrnice o průmyslových emisích (IED) a rovněž zcela nový předpis týkající se EU portálu pro průmyslové emise (EU Industrial Emission Portal). Tento předpis by měl nahradit dosavadní nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, který se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (nařízení o E-PRTR). Více informací lze nalézt v tiskové zprávě na webových stránkách Evropské komise komise zde.

06.04.2022 20:56

Konzultace k harmonizované klasifikaci a označování glyfosátu

ECHA vyzývá zainteresované subjekty k připomínkování nových poznatků ohledně harmonizované klasifikace glyfosátu s termínem do 12. dubna 2022. Glyfosát (EC 213-997-4, CAS 1071-83-6) má v současnosti harmonizovanou klasifikaci jako látka způsobující vážné poškození očí a toxická pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. 22. listopadu 2021 byla ukončena konzultace k vědeckým hodnocením glyfosátu, které připravila skupina hodnotící glyfosát (AGG).

 

Mezitím byly zveřejněny nové informace, které by mohly být relevantní pro klasifikaci látky z hlediska:

 • senzibilizace dýchacích cest
 • toxicity pro specifické cílové orgány – jednorázové expozice (podráždění dýchacích cest)
 • mutagenity v zárodečných buňkách
 • karcinogenity
 • reprodukční toxicity
 • nebezpečnosti pro vodní prostředí.

Termín pro podání připomínek, které by se vztahovaly k těmto třídám nebezpečnosti je 12. dubna 2022.

 

Další informace:

Podání připomínek ke klasifikaci glyfosátu

 

06.04.2022 20:52

Statistika dovozu ropy do ČR

V roce 2021 se do ČR dovezla ropa v celkovém množství 6 841,0 tis. tun, což představuje nárůst o 10,8 % v porovnání s rokem 2020. Z tohoto množství bylo 50 % ropy dovezeno z Ruska. Doprava ropy do ČR byla realizována ropovody Družba (48,8 %) a IKL (51,2 %). Kolísání podílu přepravy jednotlivými ropovody v porovnání s předchozím obdobím souvisí se sjednanými dodávkami v množství a způsobu přepravy ze strany zpracovatele ropy.

 

Dovozy ropy:

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Množství (kt) 7 727,9 6 925,5 7 074,6 6 551,9 7 370,4 7 132,0 5 324,8 7 813,6 7 439,3 7 737,7 6 173,8 6 841,0

 

Poměr využití ropovodů:

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Družba 58,7 56,5 42,3 60,0 50,6 55,1 64,6 51,3 53,9 49,4 48,8 48,8
IKL 41,3 43,5 57,7 40,0 49,4 44,9 35,4 48,7 46,1 50,6 51,2 51,2

 

Dovoz ropy do ČR (v kt) podle zemí původu v letech 2017 až 2021:

Země 2017 2018 2019 2020 2021
Alžírsko 108,1 81,7 81,8 26,2  
Ázerbájdžán 2 425,5 2 182,8 2 193,7 1 426,2 1 095,9
Kazachstán 985,8 985,8 990,4 566,7 1 239,3
Libye   79,7 83,5   158,2
Maďarsko 15,8 8,2 8,2    
Niger     68,9    
Nigérie     109,3 93,6 45,2
Norsko       215,4 80,9
Rusko 4 099,9 4 002,7 3 820,9 3 013,5 3 417,4
Saúdská Arábie 178,5 98,5 104,4 103,7  
USA     276,6 728,4 804,3
Celkový součet 7 813,6 7 439,3 7 737,7 6 173,8 6 841,0

                                                                                              zdroj dat: šetření ČSÚ

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE