Více času na podstatné

 

Program konference (6. září 2021) 

8.00 – 9.00 Prezentace účastníků
9.00 – 9.15

Úvod

  RNDr. Libor Ambrozek, poradce ministryněa životního prostředí
Ing. Peter J. Kalaš, vice-prezident české větve Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj
9.15 – 10.15 1. blok přednášek - Nefinanční reporting
  Ing. Tomáš Severa, Ministerstvo financí - Směrnice Evropského parlamentu a Rady k podávání zpráv o udržitelnosti
  Kateřina Bohuslavová, ředitelka ESG Skupiny ČEZ – Zkušenosti s agendou ESG ve Skupině ČEZ
  Zuzana Holá,  ředitelka komunikace a udržitelnosti Vodafon - Vodafone Czech Republic: Systém řízení udržitelného podnikání a transparentnost
10.15 – 10.45 Přestávka
10.45 – 12.00 2. blok přednášek - Indikátory udržitelného rozvoje 
  Ing. Pavlína Mildnerová, Ing. Adéla Hrubešová, Český statistický úřad – Indikátory udržitelného rozvoje, ekosystémové účetnictví.
  Mgr. Bc. Richard Juřík, Ministerstvo životního prostředí - Hodnocení dopadů energeticko-klimatických politik FF55 na ČR.
  Ing. Stanislav Burian, Ph.D., Česká národní banka – Nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (SFDR).
  Julian Toth, COO, International Sustainable Finance Centre (ISFC) - Projekt aplikácie DNSH pre ministerstvá.
  Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D., Platforma pro bioekonomiku ČR – CEE2ACT project, funded under the European Union’s Horizon Europe Research and Innovation programme.
12.30 – 13.30 Polední přestávka
13.30 – 14.45 3. blok přednášek - Výsledky studií 
  RNDr. Miloš Kužvart, výkonný ředitel České asociace oběhového hospodářství - Oběhové hospodářství v době narůstající ekonomické krize
  Ing. Libor Ansorge, Ph.D., náměstek ředitele pro výzkumnou a odbornou činnost, Mgr. Lada Stejskalová, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. - Environmentální účetnictví a vodní stopa - příklady špatné praxe
  Ing. Andreas Nikodemus, Diana Carolina Huertas Bernal, Czech University of Life Sciences Prague - Funding mechanisms for climate change adaptation actions in the context of forest ecosystem services in Southern Africa
  Ratna Chrismiari Purwestri, Ph.D., Meryem Tahri, Ph.D., Czech University of Life Sciences Prague - Forest vegetation area evolution and the implications for non-wood forest provisioning services in the Czech Republic
14.45 – 15.15

Přestávka

15.15 – 17.00 4. blok přednášek - Výsledky výzkumu
  Ing. Pavel Růžička, ENVIROS - Uhlíková stopa průmyslového podniku
  Ing. Marek Hekrle; Ing. Jan Macháč, Ph.D., Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – Modrozelená města: Příklady adaptačních opatření v ČR a jejich ekonomické hodnocení.
 

Ing. Tomáš Zapletal, Ph.D. et Ph.D., prof. Ing. Petr Šauer, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze - Udržitelný pstruhový rybolov v ČR

  Stephen Awuni, Czech University of Life Sciences Prague - Assessment of the perceptions of the impact of invasive aquatic weeds on socio-economic activities and their management on two major water bodies in Ghana
  Ostatní příspěvky budou umístěny do sborníku z konference.
17,00 – 19.00  hod 5. blok přednášek
 

Diskuse

 

Partneři konference: