Více času na podstatné

 

Program konference (6. září 2021) 

8.00 – 9.00 Prezentace účastníků
9.00 – 9.15

Úvod

  Ing. Vladimír František Mana, LL.M., náměstek ministra životního prostředí pro řízení sekce státní správy
Ing. Peter J. Kalaš, vice-prezident české větve Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj
9.15 – 10.15 1. blok přednášek
  Ing. Emília Boďová, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Podpora zelenej ekonomiky v SR
  Mgr. Bc. Richard Juřík, Ministerstvo životního prostředí - Taxonomie pro udržitelné investice EU - aktuální vývoj.
  Filip Gregor, Frank Bold – Aktuální informace k úpravě legislativy EK k nefinančnímu reportingu.
10.15 – 10.45 Přestávka
10.45 – 12.00 2. blok přednášek
  Martin Račan, Ministerstvo životního prostředí - Výsledky pilotního SDG tagging – monitoring udržitelného rozvoje ve státním rozpočtu
  Martin Račan, Ministerstvo životního prostředí  - Národní plán obnovy – milník pro zelenou transformaci?  
  Ing. Eliška Valinová, Český statistický úřad – Environmentální dotace a transfery v České republice
  Ing. Pavlína Mildnerová, Ing. Adéla Hrubešová, Český statistický úřad – Indikátory udržitelného rozvoje
12.00 – 13.15 Polední přestávka
12.00 – 13.15 Diskusní workshop – Koncepce lesní bioekonomiky
13.15 – 14.30 3. blok přednášek
  Ing. Jakub Bažant, Ministerstvo financí - Nový zákon o účetnictví
  Ing. Tomáš Severa, Ing. Irena Vavřinová, Ministerstvo financí - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, směrnice 2004/109/ES, směrnice 2006/43/ES a nařízení (EU) č. 537/2014, pokud jde o podávání zpráv o udržitelnosti
  Ing. Libor Ansorge, Ph.D., náměstek ředitele pro výzkumnou a odbornou činnost, Ing. Jiří Dlabal, Ing. Karel Drbal, PhD., Ing. Martin Novák, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. - COVID19 a spotřeba vody z veřejných vodovodů – meziroční srovnání –
případová studie Brno
  Ing. Marie Tichá, MT KONZULT – Posuzování životního cyklu v lesnictví – tvorba modelu
 

Ing. Pavel Růžička, ENVIROS - Opětovné využití a recyklace stavebních a demoličních odpadů

  Ing. Tomáš Zapletal, Ph.D. et Ph.D., prof. Ing. Petr Šauer, CSc., prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze  - Ekonomický růst a organické znečištění vodních toků: Rozdvojení trendů v České republice
  Ing. Lucie Nencková, MBA, Ph.D., Leonard Walletzký, Odonchimeg Bayarsaikhan, Vysoká škola ekonomická v Praze – Koncept SMART a jeho příspěvek k dosažení uhlíkové neutrality
14.30 – 14.45

Přestávka

14.45 – 17.00 4. blok přednášek
  Ing. Marek Hekrle; Ing. Jan Macháč, PhD.; Ing. arch. Martina Sýkorová; Lucie Povolná, Ph.D., IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Labem – Komunikace s veřejností jako základ pro úspěšnou realizaci hospodaření s dešťovou vodou na úrovni města.
 

Ing. Jakub Adamec, doc., PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D., doc. RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D., Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova Praha - Vývoj nástroje na hodnocení udržitelnosti bydlení

  Roger L. Burritt, Honorary Professor, Australian National University, Katherine L. Christ, Dr, University of South Australia, Adelaide - Global tailings dam management and full cost accounting.
  Ratna Chrismiari Purwestri, Miroslav Hájek, Petra Palátová, Meryem Tahri, Diana Carolina Huertas Bernal, Miroslava Hochmalová, Czech University Life Sciences Prague - Perceived performance level of the forest ecosystem services and the linkage with the forest cover changes: a preliminary results of a national survey in the Czech Republic
  Azdren Doli, Petra Hlaváčková, Department of Forest and Wood Products Economics and Policy, Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno, Miroslav Hájek, Department of Forestry and Wood Economics Faculty of Forestry and Wood Sciences, Martina Pásková, Faculty of Informatics and Management of University of Hradec Králové - Cross border cooperation in the sustainable development tourisms in the Albania Alps-Case study Albania, Kosovo and Montenegro 
17,00 – 19.00  hod 5. blok přednášek
 

Diskuse

 

Partneři konference: