Více času na podstatné

 

Program konference (6. září 2021) 

8.00 – 9.00 Prezentace účastníků
9.00 – 9.15

Úvod

  Ing. Vladimír František Mana, LL.M., náměstek ministra životního prostředí pro řízení sekce státní správy
Ing. Peter J. Kalaš, vice-prezident české větve Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj
9.15 – 10.15 1. blok přednášek
  Ing. Emília Boďová, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Podpora zelenej ekonomiky v SR
  Mgr. Bc. Richard Juřík, Ministerstvo životního prostředí - Taxonomie pro udržitelné investice EU - aktuální vývoj.
  Filip Gregor, Frank Bold – Aktuální informace k úpravě legislativy EK k nefinančnímu reportingu.
10.15 – 10.45 Přestávka
10.45 – 12.00 2. blok přednášek
  Martin Račan, Ministerstvo životního prostředí - Výsledky pilotního SDG tagging – monitoring udržitelného rozvoje ve státním rozpočtu
  Ing. arch. Petr Uhlíř, Ministerstvo životního prostředí – Zelená úsporám v novém programovacím období  
  Ing. Eliška Valinová, Český statistický úřad – Environmentální dotace a transfery v České republice
  Ing. Pavlína Mildnerová, Ing. Adéla Hrubešová, Český statistický úřad – Indikátory udržitelného rozvoje
12.00 – 13.15 Polední přestávka
12.00 – 13.15 Diskusní workshop – Koncepce lesní bioekonomiky
13.15 – 14.30 3. blok přednášek
  Ing. Libor Ansorge, Ph.D., náměstek ředitele pro výzkumnou a odbornou činnost, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. - Vliv COVIDu19 na spotřebu vody z veřejných vodovodů - případová studie Brno
  Ing. Marie Tichá – LCA v lesním hospodářství
 

Ing. Pavel Růžička, ENVIROS - Opětovné využití a recyklace stavebních a demoličních odpadů

  Tomáš Zapletal, Jindřich Soukup, Petr Šauer, Vysoká škola ekonomická v Praze  - Ekonomický růst a organické znečištění vodních toků: Rozdvojení trendů v České republice
  Lucie Nencková, MBA, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze – Koncept SMART a jeho příspěvek k dosažení uhlíkové neutrality
14.30 – 14.45

Přestávka

14.45 – 16.00 4. blok přednášek
  Ing. Marek Hekrle; Ing. Jan Macháč, PhD.; Ing. arch. Martina Sýkorová; Lucie Povolná, Ph.D., IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Labem – Komunikace s veřejností jako základ pro úspěšnou realizaci hospodaření s dešťovou vodou na úrovni města.
 

Doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D., Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova Praha - Hodnocení udržitelného rozvoje na místní úrovni pomocí klíčových indikátorů

  Roger L. Burritt, Honorary Professor, Katherine L. Christ, Dr - Global tailings dam management and full cost accounting.
  Ratna Purwestri, Ph.D., Czech University Life Sciences Prague - Perceived performance level of the forest ecosystem services and the linkage with the forest cover changes: a preliminary results of a national survey in the Czech Republic
  Azdren Doli, Mendel University in Brno - Cross border cooperation in the sustainable development tourisms in the Albania Alps-Case study Albania, Kosovo and Montenegro 
16.00 – 16.15 hod Přestávka
16.15 – 19.00  hod 5. blok přednášek
 

Diskuse

 

Partneři konference: