Více času na podstatné

 

Program konference (2. září 2020)

8.00 – 9.00 Prezentace účastníků
9.00 – 9.15

Úvod

  Ing. Peter J. Kalaš, vice-prezident české větve Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj
9.15 – 10.15 1. blok přednášek
 

Mgr. Jan Mareš, vedoucí oddělení udržitelného rozvoje, Ministerstvo životního prostředí – Zelená dohoda a související strategie v podmínkách České republiky.

  Ing. Martin Kloz, CSc., Ministerstvo životního prostředí - Programy MŽP vázané na příjmy z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů v období 2021-2030
10.15 – 10.45 Přestávka
10.45 – 12.00 2. blok přednášek
  Mgr. Bc. Richard Juřík, Ministerstvo životního prostředí - Trend udržitelných
investic a související politiky EU
  Ing. Miloslava Veselá, Ing. Pavlína Mildnerová, Český statistický úřad - Agenda 2030, udržitelný rozvoj v ČR a sběr dat pro jeho vyhodnocování
  RNDr. Miloš Kužvart, výkonný ředitel České asociace oběhového hospodářství - Ekonomické nástroje k obalovým odpadům - mechanismy EPR
 

Ing. Libor Ansorge, Ph.D., náměstek ředitele pro výzkumnou a odbornou činnost, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. - Limity v posuzování udržitelnosti využívání přírodních zdrojů pomocí vodní stopy

12.00 – 12.45 Polední přestávka
12.45 – 14.00 3. blok přednášek
 

Ing. Pavel Růžička, ENVIROS - Využívání finančních nástrojů v projektech energetické účinnosti

  Prof. Ing. Petr ŠAUER, CSc., prof. h.c. a kol., University of Economics, Prague - Cirkulární ekonomika v obcích: případová studie využívání dešťové a šedé vody.
  Lucie Nencková, MBA, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze – Koncept SMART a jeho příspěvek k dosažení uhlíkové neutrality
  Ing. Michal Cechner, PEFC Česká republika - PEFC a trvale udržitelné lesnictví nejen u nás v ČR
14.00 – 14.30

Přestávka

14.30 – 15.45 4. blok přednášek
  Ing. Vladimír František Mana, LL.M., náměstek ministra životního prostředí pro řízení sekce státní správy
  Ing. Marie Tichá, MT KONZULT - Environmentální dopady biopolymeru P3HB
 

Ing. Jan Macháč, PhD.; Ing. Marek Hekrle; Mgr. Petr Meyer a Ing. arch. Martina Sýkorová, IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Preference zelené a modré infrastruktury pohledem obyvatel Brna a Prahy

 

Dr Katherine Christ and Honorary Professor Roger Burritt,  Macquarie_University2 - Modern Slavery Accounting and COVID-19: Implications for Eastern Europe

  Doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D., Doc. RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D., Ing. Petr Švec, Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova Praha, Národní síť Zdravých měst ČR - Hodnocení udržitelného rozvoje na místní úrovni pomocí klíčových indikátorů
15.45 – 16.15 hod Přestávka
16.15 – 17.30  hod 5. blok přednášek
  Zohreh Mohammadi, Peter Lohmander, Jan Kašpar, Roman Berčák, Jaroslav Holuša, Czech University of Life Sciences Prague, Optimal Solutions in Cooperation with Linnaeus University, Umea, Sweden - Size of forest wildfires as a function of air temperature, humidity and wind speed in Prague-East region of Czech Republic
 

Ing. Bohumil Beneš - Informační zabezpečení udržitelného rozvoje oběhového hospodářství

 

Ratna Purwestri, Ph.D., Czech University Life Sciences Prague - Contribution of national forest strategy to energy and climate target.

  Azdren Doli, Mendel University in Brno - Sustainable tourismus in the National Park Bjeshket e Nemuna Alpet Shqiptare

 

Partneři konference: