Více času na podstatné

V tuto chvíli je program připravován,

 

26. duben 2016:

 

8.00 – 9.00 hod        Prezence účastníků

9.00 – 9.10 hod        Úvod

 

 • Ing. Peter J. Kalaš, víceprezident, Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj -  Role podnikatelské sféry na udržitelném růstu společnosti - PREZENTACE KE STAŽENÍ
 • Prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc., předsedkyně Českého statistického úřadu - Agenda 2030: Pohled statistiky

 

9.10 – 10.30 hod      1. blok přednášek 

 

 • Mgr. Jan Mareš, vedoucí Oddělení sekretariátu Rady vlády pro udržitelný rozvoj, Úřad vlády ČR – Strategie Česká republika 2030 - PREZENTACE KE STAŽENÍ
 • Ing. Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí -  Indikátory udržitelného rozvoje pro strategii Česká republika 2030 - PREZENTACE KE STAŽENÍ
 • Doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D., Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova - Hodnocení udržitelného rozvoje - PREZENTACE KE STAŽENÍ
 • Ing. Pavel Zámyslický, Ph.D., ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, Ministerstvo životního prostředí – Pařížská dohoda a její implementace v ČR - PREZENTACE KE STAŽENÍ

 

10.45 – 12.15 hod    2. blok přednášek

 

 • Ing. Hana Šimková, vedoucí oddělení dopadů regulace/odbor podnikatelského prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu - Společenská odpovědnost organizací - PREZENTACE KE STAŽENÍ
 • Ing. arch. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D., Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze - Formulace veřejného zájmu při strategickém plánování udržitelného bydlení - PREZENTACE KE STAŽENÍ
 • Filip Gregor, vedoucí sekce Odpovědné firmy - Posun v oblasti dobrovolných standardů - PREZENTACE KE STAŽENÍ
 • Mgr. Stanislav Kužel, smart-report CZ s.r.o. - Aktuální stav nefinančního reportingu v Čechách – legislativní cesta nikam. Podtitul: Kde jsou inspirující příklady vhodné k následování? - PREZENTACE KE STAŽENÍ

 

12.15 – 13.15 hod    Polední přestávka

 

13.15 – 14.45 hod    3. blok přednášek

 • RNDr. Viktor Třebický, Ph.D., CI2 - Uhlíková stopa jako indikátor udržitelného rozvoje pro podniky a veřejnou správu - PREZENTACE KE STAŽENÍ
 • Ing. Petr Knápek, Letiště Praha, a. s. - Zkušenosti se sledováním uhlíkové stopy - PREZENTACE KE STAŽENÍ
 • Ing. Libor Ansorge, Ph.D., Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. - Vodní stopa podle ISO 14046 a příklady z praxe - PREZENTACE KE STAŽENÍ
 • Dr Roger Burritt, Honorary Professor, The Australian National University, Canberra, ACT, Australia and Dr Katherine Christ, Lecturer in Accounting, School of Commerce, University of South Australia, Adelaide, SA, Australia - Why monetary information should not be ignoreg in voluntary corporate water accounting - PREZENTACE KE STAŽENÍ

 

15.00 – 16.30 hod.  4. blok přednášek

 • Mgr. Daniel Hájek, vedoucí Oddělení dobrovolných nástrojů a spolupráce s NNO, Ministerstvo životního prostředí - EMAS jako nástroj nefinančního reportingu - PREZENTACE KE STAŽENÍ

 • Bc. Lucie Nencková, MBA,  Vysoká škola ekonomická v Praze - Oběhové hospodářství na příkladu nakládání s textilem - PREZENTACE KE STAŽENÍ

 • Ing. Mathy Sané, Univerzita humanitárních věd, Praha - Environmentální vzdělávání: Cesta k udržitelnému rozvoji - PREZENTACE KE STAŽENÍ

 

27. dubna 2016

Návštěva veletrhu včetně doprovodných programů, je pojata individuálně.

 

 

Související informace:

Všechny příspěvky (abstrakty) budou otištěny ve sborníku z konference a dle časových možností bude umožněno jejich přednesení v rámci programu. Sborník konference bude vydán s ISBN. V případě rozsáhlejšího příspěvku je možné jej uveřejnit po konání konference v časopise Scientia Agriculturae Bohemica (https://www.sab.czu.cz).

 

S časovým odstupem budou prezentace zveřejněny na stránkách www.tretiruka.cz.