Více času na podstatné

Dotazník k revizi nařízení o E-PRTR

23.04.2021 16:34

Evropská komise zveřejnila dotazník k probíhající revizi nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek. Dotazník je volně přístupný na následující webové adrese – https://survey.alchemer.eu/s3/90320014/E-PRTR. Je určen pro zapojení širokého spektra dotazovaných – ohlašovatelů, nestátních neziskových organizací, svazů, úřadů na různé úrovni atd. Jeho obsahem jsou mj. otázky týkající se možného rozvoje E-PRTR (např. doplnění nových činností čí látek nebo naopak odstranění apod.). Dotazník je nutné vyplnit nejpozději 30. dubna 2021.