Více času na podstatné

Vláda schválila novelu zákona EIA.

04.09.2014 18:08

Ve střetu na tiskové konference vlády ČR ministr životního prostředí Richard Brabec dnes oznámil, že vláda schválila novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Novela má velký význam z pohledu čerpání evropských dotací. Cílem návrhu je urychleně zajistit kompatibilitu české právní úpravy s tzv. směrnicí EIA. Novela postupuje dále do schvalovacího procesu a měla by být platná od prvního ledna 2015. Dále ministr R. Brabec uvedl, že Ministerstvo pro místní rozvoj intenzivně připravuje zásadní novelu stavebního zákona. Novela by měla vytvořit tzv. jednotné povolovací řízení, tedy spojí se proces EIA (a další procesy) s územní a stavební řízení do jednoho, účinnost se předpokládá 1. ledna 2016.

 

 

Na základě stanoviska Legislativní rady vlády (LRV, konané dne 28.8.2014) došlo v novele zákona EIA zejména k následujícím změnám:

  • závěr zjišťovací řízení (ZZŘ)

- tzv. pozitivní ZZŘ (je nutné provést proces EIA) bude vydáván ve formě usnesení - dosud pouze vyjádření  
- po dobu soudního přezkumu tzv. negativního ZZŘ (proces EIA se nepovede) nelze vydat povolení k záměru

  • coherence stamp (CS) = ověřovací závazné stanovisko, zda (ne)došlo ke změnám záměru mezi procesem EIA a vydáním povolení

- krom stavebního řízení bude CS vydáván vždy i pro územní řízení - dosud CS obligatorní pouze pro stavební řízení a změnu stavby před dokončením
- pokud ke změnám záměru nedošlo a orgán EIA coherence stamp nevydá, vždy tuto skutečnost sdělí úřadu, který vede povolovací řízení - dosud dle novely nebylo nutné sdělení vydávat

  • účast dotčené veřejnosti v povolovacích řízeních

-  30 denní lhůta pro přihlášení dotčené veřejnosti k účastenství v povolovacích řízeních - dosud 15 denní lhůta

  • přístup k soudní ochraně

- dotčená veřejnost bude oprávněna podat žalobu k ochraně veřejného zájmu - dosud novela počítala s vytvořením možnosti práva dotčené veřejnosti na příznivé životní prostředí

 

 

Přehled výsledků:
  Výsledek

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schváleno
Anotace
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Schváleno
Anotace
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Schváleno
Anotace
Informace o základních tezích novely stavebního zákona a časovém harmonogramu legislativních prací Schváleno
více ZDE
Statut Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky Schváleno
Návrh na určení Ministerstva průmyslu a obchodu jako vnitrostátního příslušného orgánu odpovědného za usnadňování a koordinaci procesu udělování povolení pro projekty společného zájmu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě Odloženo

 

Dokumenty ke stažení - EIA (stav k 3.9.2014):

Materiál (PSP ČR - ST 299)

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění


Související článek:

Vláda příští týden projedná důležité zákony (29.8.2014)

Vláda zítra projedná i teze novely stavebního zákona (2.9.2014)