Více času na podstatné

Vybrané články

02.03.2017 10:37

Pařížská dohoda

    Uzavření Pařížské dohody (dále jen „Dohoda“) je jedním historických milníků procesu mezinárodního vyjednávání pod záštitou Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (dále jen Úmluva) a velice důležitým a nezbytným krokem pro mobilizaci společného celosvětového úsilí v oblasti ochrany...
09.02.2017 13:29

Ohlašování prostřednictvím ISPOP v roce 2017

  Ohlašování dat za rok 2016 prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) dle platné právní úpravy začalo 1. 1. 2017. Interaktivní PDF formuláře pro plnění jednotlivých ohlašovacích povinností byly pro ohlašovatele nasazeny 23. 12. 2016. Jejich přehled uvádí...
06.02.2017 14:31

Téma OF pro březen: Stavební odpady, měření a analýzy

V březnovém čísle se budeme zabývat tématem stavebních odpadů. V časopise najdete několik zajímavých článků týkající se této problematiky -  např. od Pavla Škopána zabývající se trendy ve využití stavebních odpadů, dále příspěvek od Roberta Huberta z Německa týkající se využitím...
02.02.2017 15:21

Energie budoucnosti

¨   V roce 2017 v Astaně, hlavním městě Kazachstánu, proběhne mezinárodní výstava EXPO 2017 s názvem „Energie budoucnosti“. Expo 2017 bude první mezinárodní výstava, která se bude konat na půdě bývalého Sovětského svazu. Hlavním tématem výstavy jsou obnovitelné zdroje energie a...
02.02.2017 14:39

„Hlavním tahounem lobbistického uskupení je společnost Marius Pedersen!”

  Vládní legislativní rada posuzovala nové odpadářské zákony od loňského podzimu už čtyřikrát. Přesto k nim stále trvá 50 zásadních rozporů s různými připomínkovými místy a pět právních připomínek. Debata nad zákony už víří nějakou dobu a vzájemná obviňování padají na hlavu všem...
10.01.2017 17:42

Jaká bude budoucnost odpadového hospodářství, pokud Česko nebudeme mít novou legislativu?

  Legislativní rada vláda má znovu ve čtvrtek 12. ledna projednat nové odpadové zákony. Příprava nových zákonů je sice za posledních 8 let nejdále, ale je otázkou zda se je podaří do konce volebního období protáhnout celým legislativním procesem. Pokud ne, jaký to bude mít dopad na budoucnost...
09.01.2017 14:51

Co je to odpadové hospodářství? Veřejná služba nebo trh?

Pro české odpadové hospodářství jsou poslední měsíce rozhodující. Zákon o odpadech se brzy vrátí do legislativního projednávání vlády a redakce se zatajeným dechem sleduje sebemenší pohyby na politické i odpadářské scéně a v jejím zákulisí. Zlomovým obdobím prochází i Slovensko. Nový...