Více času na podstatné

Vybrané články

28.03.2018 16:26

POD LUPOU: Technologické zkoušky

  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   OTÁZKA: Jsme malá firma, která se mimo jiné věnuje nakládání s odpady, včetně obchodu s nimi. Konkurence je značná a proto se snažíme zajistit vlastní technologický výzkum, který by v případě úspěchu přerostl v novou moderní technologii zpracování odpadů...
15.03.2018 14:11

Vlastnosti stavebních a demoličních odpadů a recyklátů z hlediska životního prostředí

  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   Základním motivátorem provádění testů odpadů ze stavební činnosti je bezesporu platná legislativa definující požadavky na obsah kontaminantů a vlastnosti materiálů vznikajících při stavební a demoliční činnosti z hlediska dalšího nakládání s nimi. Jaké...
12.03.2018 10:00

Evropská strategie pro plasty

  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   Lidstvo používá plasty něco přes sto let. Život bez nich si nelze ani představit, ostatně oblékáme plastové oblečení. Bydlíme v domech z plastu s plastovým nábytkem. Jíme potraviny z plastových obalů plastovým příborem. Plasty jsou všude, kam se podíváme....
01.03.2018 09:21

Rizika a výhody při využití čistírenských kalů na zemědělské půdě

  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   Kam s ním? Tuto nerudovskou otázku dnes řeší nejedna čistírna odpadních vod. Problémem je kal, který vzniká při čištění odpadních vod. I když se mezi odbornou veřejností dvě desetiletí mluvilo o tom, že způsoby nakládání s kalem nejsou v souladu s ochranou...
23.02.2018 08:21

Možnosti nakládání s výkopovou zeminou z pohledu ČIŽP

  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE     Ze statistických údajů o produkci odpadů v České republice (zdroj: MŽP, CENIA, ISOH) vyplývá dlouhodobý trend - převážnou většinu z celkové produkce všech odpadů tvoří stavební a demoliční odpady (cca 65 %), včetně zemin, tj. skupina odpadů č. 17...
21.02.2018 13:44

Stěžejní trendy a vývoj znečištění ovzduší v České republice

  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   Stav ovzduší na území České republiky se od počátku měření ČHMÚ (resp. tehdejšího HMÚ) na konci sedmdesátých let minulého století značně proměnil. Imise oxidu siřičitého (SO2), které byly hlavním problémem té doby, se po restrukturalizaci průmyslu a...
16.02.2018 07:54

Ekologické zátěže z pohledu MPO

  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   Ministerstvo průmyslu a obchodu již více než 15 let procesuje program řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji a program řešení revitalizace Moravskoslezského kraje. Výše...