Více času na podstatné

Vybrané články

13.02.2018 17:32

Ekologické zátěže se postupně daří řeši

  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   Ekologická zátěž je závažná kontaminace životního prostředí, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami. Inspektoři ČIŽP se jak preventivní tak i represivní činností v rámci prováděných kontrol snaží vzniku ekologických zátěží zamezit a...
12.02.2018 08:20

Projekt na podporu EMAS v České republice

  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   CENIA, česká informační agentura životního prostředí, jež v ČR administruje program EMAS, se stala partnerem projektu ENHANCE (EMAS as a Nest to Help And Nurture the Circular Economy) na podporu a rozšíření programu EMAS (Eco Management and Audit Scheme)....
09.02.2018 08:49

On-line CSR reporting

  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   Nově si můžete otestovat, nakolik se vaše firma chová odpovědně ke svým zaměstnancům, obchodním partnerům i okolí. Odborníci ze tří pražských univerzit (ČZU, VŠE, FHS UK) vyvinuli webovou aplikaci, která umožňuje firmám a dalším organizacím, aby si samy...
07.02.2018 10:01

Novinky v agendě Odstraňování starých ekologických zátěží na MF v roce 2017

  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   Rok 2017 byl v agendě odstraňování starých ekologických zátěží rokem stěžejním. V první řadě jsme už dostali zpětnou vazbu, zda nastavené postupy při dané činnosti ponesou očekávané ovoce. Dále bylo zapotřebí prosadit na nejvyšší úrovni strategii...
05.02.2018 09:28

Během 30 let má město Brno produkovat jen zlomek odpadů

  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   Podle nedávno schválené strategie Brno 2050 by mělo město snížit množství odpadů o čtyři pětiny a ten co vznikne znovu maximálně využít. O problematice odpadového hospodářství jsme hovořili s náměstkem pro oblast rozvoje města Martinem Anderem (MA) a...
31.01.2018 09:29

Staré ekologické zátěže v roce 2018

Pohled na hlavní téma nového čísla odborného časopisu Odpadové fórum přináší Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu a ředitel České inspekce životního prostředí. Pochopitelně nechybí k tématu série odborných článků. Polemizujeme tentokrát k problematice BAT pro Velké...
19.01.2018 15:29

Systém elektronické evidence přepravy nebezpečného odpadu – aktuální informace

  PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE   Agenda elektronického ohlašování přepravy nebezpečného odpadu je v současné době připravena, a to v samostatném modulu Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) zvaném Systém evidence přepravy nebezpečného odpadu (SEPNO). Informační...