Více času na podstatné

Štítek: čov

Konkrétní seznam aglomerací České republiky (podle směrnice Rady č. 91/271/EHS)

S čistírnami odpadních vod se podařilo pohnout, 73 aglomerací si je možné nově odškrtnout

S čistírnami odpadních vod se podařilo pohnout, 73 aglomerací si je možné nově odškrtnout

Aktualizace strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod - implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod

SETKÁNÍ S NIZOZEMSKÝMI FIRMAMI TECHNOLOGIE V OBLASTI ČIŠTĚNÍ VOD

WATENVI - Novela vodního zákona upravuje vypouštění odpadních vod

Čištění komunálních odpadních vod v EU: čím dál lepší výsledky

Evropský účetní dvůr se vyjádřil k naplňování Směrnice o čištění městských odpadních vod v povodí Dunaje