Více času na podstatné

Štítek: CLP

Pozvánka a program konference REACH a CLP v roce 2010_ Zentiva, 13.4.2010

Pokyny pro přípravu dokumentace k předložení harmonizované klasifikace a označování látek

Pokyny pro přípravu dokumentace k předložení harmonizované klasifikace a označování látek

Dne 25. května 2010 vstoupilo v platnost nové nařízení Komise (EU) č. 440/2010 o poplatcích placených ECHA podle nařízení CLP

Formulář na předložení návrhu harmonizované klasifikace a označování látek - CLH

Formulář na předložení návrhu harmonizované klasifikace a označování látek - CLH