Více času na podstatné

Štítek: EIA

Audio ze semináře: Zákon o vodách v souvislosti s posuzováním vlivů na životní prostředí

Stanovisko EIA: v těžbě ložiska hnědého uhlí Tušimice – Libouš se může pokračovat při splnění 51 podmínek

Úplné znění zákona č. 100/2001 Sb.