Více času na podstatné

Štítek: ODPAD

Vyhláška č. 429/2009 sb. o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem

Vyhláška č. 428/2009 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem

Přehled projednané legislativy EU za měsíc listopad 2009

Přehled projednané legislativy EU za měsíc listopad 2009

Zpracování bioodpadu ve vyhnívacích nádržích čistíren - 2.

Nakládání s odpady ve zdravotnických a sociálních zařízeních

ODPAD JE ENERGIE je název internetových stránek, které se zabývají energetickým využíváním odpadu.

Novela zákona o odpadech (PSP ČR) - elektroodpad, elektrozařízení

Novela zákona o odpadech (PSP ČR) - elektroodpad, elektrozařízení