Více času na podstatné

Štítek: OZE

Sbírka předpisů - nové předpisy ENERGIE

Sbírka předpisů - nové předpisy ENERGIE (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)

Sbírka předpisů - nové předpisy ENERGIE (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)

Vybrané články z Alternativní energie 4/2010

Návrh vyhlášky kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

Zasedání vlády 15.9.2010 - Masivní podpora slunečných elektráren skončí, rozhodla vláda

Poslanci schválili omezení podpory výroby elektřiny ze slunce

Aktuální situace ve změnách legislativy ohledně OZE