Více času na podstatné

Štítek: opžp

Upozornění na úpravu Směrnice MŽP č. 4/2010 o předkládání žádostí a poskytování podpory

Upozornění pro příjemce podpory OPŽP - financování projektů v roce 2010

SFŽP prodloužil lhůtu pro akceptaci dokumentů

Rozhovor s náměstkem ministra pro místní rozvoj Danielem Braunem o budoucnosti strukturálních fondů

Výběrové řízení na pozici - Referent/referentka do oddělení projektů I. (OP ŽP)

SFŽP - zveřejnění závazných nástrojů FA/FEA pro prioritní osy 2 a 3 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí a Udržitelné využívání zdrojů energie

SFŽP (OPŽP) - Zveřejnění závazných nástrojů FA/FEA pro prioritní osy 4, 6 a 7

SFŽP vyhlásilo výběrové řízení na pozici právník/právnička (ZS OP ŽP)

SFŽP - Zveřejnění závazných nástrojů FA/FEA pro prioritní osy 4, 6