Více času na podstatné

Štítek: opžp

SFŽP - závazná metodiky pro výpočet emisí v prioritní ose 2

SFŽP (OPŽP) - Závazné pokyny pro žadatele - platnost úpravy pravidel publicity

SFŽP hledá Metodika/metodičku pro fondy EU (OP ŽP)

Vyjádřete se ke koncepci MŽP - „Operační program Životní prostředí na období do roku 2013 - změny za období prosinec 2009 až prosinec 2010"

XXIX. výzva OPŽP pro velké projekty - PO 4.2. Odstraňování starých ekologických zátěží

XXX. výzva OPŽP pro velké projekty - PO 3.1 Udržitelné využívání zdrojů energie

Projektový manažer/-ka se zaměřením na projekty v oblasti ochrany přírody a krajiny do Odboru ochrany přírody a odpadů (OP ŽP)

SFŽP zveřejnil závazné nástroje FEA pro prioritní osy 3 a 4

OPŽP vyhlásil novou výzvu pro prioritní osu 5 - Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik