Více času na podstatné

Zpravodajství - OVZDUŠÍ

19.10.2017 20:55

Teplárny snížily díky investicím emise prachu o více než třetinu

Emise do ovzduší z tepláren díky masivním investicím do modernizačních opatření za poslední dva roky významně klesly. K největšímu poklesu došlo u emisí prachu, které byly loni oproti roku 2014 nižší o více než třetinu. Podíl energetiky na celkových emisích suspendovaných prachových...
25.09.2017 17:52

Odstartuje šestá družice Sentinel, zaměří se na kvalitu ovzduší

Na ruském kosmodromu Pleseck finalizují přípravy na start družice Sentinel-5P (Precursor). Již šestá družice z evropského programu pro monitorování životního prostředí a bezpečnosti s názvem Copernicus poputuje na oběžnou dráhu Země, aby poskytla data o kvalitě ovzduší. Díky tomuto programu může...
18.09.2017 07:38

Kdo znečišťuje ovzduší? Reálná měření ukázala, že emise aut nejsou hlavním viníkem

Pevné nano částice nebo také pevné polétavé částice jsou považovány lékaři za vysoké nebezpečí pro lidský organismus. Jde o prachové částice, které jsou 500 x až 1000 x menší než lidský vlas. Jsou tak malé, že procházejí z plic do krve, a ta je roznáší a usazuje nejen v plicích, ale i ledvinách,...
15.09.2017 10:23

EEA: Spotřeba látek poškozující ozonovou vrstvu nadále klesá

Dovoz, vývoz a i celková spotřeba chemikálií poškozujících ozónovou vrstvu v Evropské unii v roce 2016 klesla. Uvádí to Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) v aktuální zprávě. Podle EEA jde o nepřetržitý trend postupného vyřazování těchto chemikálií v posledních deseti letech. Klíčová...
13.09.2017 07:59

Číňané vědí, že snižování emisí je v jejich zájmu

Chudé státy nejsou naivní a vědí, že peníze na přizpůsobení klimatickým změnám půjdou především z jejich kapsy. Mezinárodní fondy, které vznikly i v rámci pařížské klimatické dohody, berou hlavně jako uznání bohatých zemí, že v tom nesmějí zůstat samy. „Bohaté státy mají zaplatit jenom zlomek....
01.09.2017 15:29

Osvědčí se drony v boji proti znečištění ovzduší?

Česká zemědělská univerzita rozbíhá zajímavý předaplikační projekt, který se pokusí naučit drony odebírat částice prachu z ovzduší. Princip je ten, že se přivádí velmi vysoké napětí na elektrody, které pomocí přitažlivých sil zachycují prachové částice. Vědci si pro testování této metody vybrali...
31.08.2017 11:56

Praha chce spolu s dopravci pracovat na zlepšování ovzduší v hlavním městě

Hl. m. Praha spustilo projekt EkoLogis – Jezdím čistě, kterým chce zahájit dialog s pražskými společnostmi v oblasti dopravy a logistiky. Dlouhodobým cílem projektu je nejen odlehčení pražskému ovzduší, včetně snížení výskytu škodlivých látek, ale také zlepšení životního standardu Pražanů....

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

 • pravidelné novinky emailem
 • informace z jednání parlamentu a vlády
 • přehled legislativních novinek
 • podklady pro připomínkové řízení
 • přehled účinnosti nových předpisů
 • aktuální stav vývoje nového předpisu
 • legislativu EU (věstník, konzultace...)
 • další podrobnosti ZDE

Provoz kotlů ve zkratce:

 • Od 1.1.2014 platí v ČR zákaz prodeje kotlů 1. a 2. třídy.
 • Od 1.1.2018 nastane v ČR zákaz prodeje kotlů 3. třídy. Bude povoleno prodávat pouze kotle 4. třídy a vyšší.
 • Od září 2022 bude zakázáno provozovat lokální topeniště první a druhé emisní třídy.
 • Nejpozději do konce roku 2016 je nutné nechat zkontrolovat technický stav kotle (pevné palivo, příkon od 10 do 300 kW, kotel jako zdroj pro ústřední vytápění), kontrola se opakuje každé dva roky. Kontrolu provádí odborně způsobilá osoba (seznam ZDE). 
 • Vzory, lhůty čištění a kontrol spalinové cesty viz vyhláška č. 34/2016.
 • Kotlíkové dotace - více ZDE

Rychlá navigace:

 

Seznam odborně způsobilých osob pro kontroly kotlů

Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.
Metodický pokyn - sčítání a zařazování zdrojů (Věstník MŽP č. 7/2013)

Příručka ochrany kvality ovzduší

Autorizované laboratoře pro měření emisí
Směrnice o průmyslových emisích
Hodnocení dopadu implementace směrnice EU o průmyslových emisích

Ověřovatelé emisí skleníkových plynů

EU ETS (emisní obchodování)

Revizní technici komínů

Společenstvo kominíků ČR

Cert. osoby a společností – nakládání s reg. látkami a fluorovanými skleníkovými plyny

Osoby - povolení k zacházení s regulovanými chladivy

AO ke zpracování odborných posudků

AO ke zpracování rozptylových stu­dií