Více času na podstatné

Štítek: sea

Vláda projedná novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Novelu zákona o posuzování vlivů na ŽP vláda neprojednala

Vláda dnes projedná novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - AKTUALIZACE!!!

Přehlednější pravidla pro posuzování vlivů na životní prostředí

Legislativní novinka - novela zákona EIA/SEA vyšla ve sbírce

Legislativní novinka - novela zákona EIA/SEA vyšla ve sbírce

Legislativní novinka - novela zákona EIA/SEA vyšla ve sbírce

Přehled závěru MŽP ze zjišťovacího řízení k aktualizaci SEK

V Rakousku jsou řízení EIA důkladnější, ale zato méně častá

Metodická pomůcka k naplnění požadavku článku 9 a 10 směrnice SEA