Více času na podstatné

REACH novinky (2.7.2012)

02.07.2012 08:43

Dne 18. 6. 2012 zařadila ECHA na Kandidátský seznam dalších 13 látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC). Všechny zahrnuté látky jsou klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci. Více ZDE.  Dále výbor pro hodnocení rizik (RAC) přijal pět stanovisek k harmonizované klasifikaci a označení a jedno stanovisko k návrhu na omezení. Další podrobnosti se dočtete ZDE.

 

Další infromace:

Veřejná konzultace k omezení 1,4-dichlorbenzenu, více ZDE

Návrhy zkoušek na obratlovcích - ZDE a ZDE