Rychlá navigace:

   

Aktuální znění zákona o odpach

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Přehled zařízení - BRO http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam provozovaných skládek v ČR http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Atlas skládek "N" odpadu http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Atlas skládek "O" odpadu http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Atlas skládek inertních odpadů a spaloven http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Skládky stavební suti a zeminy http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Přepočtová tabulka množství odpadů

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Jak třídit odpady?

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Vrakoviště http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Sběrné dvory http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Úřady http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Ekokom http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Kolektivní systémy http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Standardy produkce odpadu http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Pokyny k odpadům a zpětně získaným látkám (REACH) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Právní předpisy - AZBEST http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
OBRAZOVÝ KATALOG předmětů končících nelegálně ve výkupnách kovů http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Metodika pro řešení neoprávněného nakládání s odpady http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

Reklama

 

Mediální partneři rubriky:

Reklama:

Odpadové zpravodajství:

14.02.2016 19:43

VIDEO: Město Mělník nesouhlasí se spalovnou

Na níže uvedeném odkazu je možné shlédnout záznam z tiskové konference MÚ Mělník, kde se starosta města MVDr. Ctirad Mikeš vyjádřil k plánované výstavbě spalovny odpadů v areálu Čez v Horních Počáplech. Zastupitelstvo města se obává obrovské dopravní zátěže a stanovilo podmínky, za kterých by mohla spalovna vzniknout. Centrální spalovna pro...
10.02.2016 08:02

Prezentace MŽP z představení nových odpadových zákonů ke stažení!

Koncem minulého týdne proběhla konference, kde pracovníci ministerstva životního prostředí poprvé veřejně představili nové odpadové zákony. MŽP se věnovalo i probíhající přípravě plánů odpadového hospodářství krajů i balíčku k oběhovému hospodářství. Možné dopady nové odpadářské legislativy přednesl ředitel České asociace odpadového hospodářství....
09.02.2016 17:23

Manhart: Skládkování je v 21. století nemorální

Zákaz skládkování, vyšší třídění odpadků a vznik nových firem by měly zvýšit zaměstnanost ve všech regionech v Česku. Je o tom přesvědčen ředitel odboru odpadů na ministerstvu životního prostředí Jaromír Manhart. Velké změny v odpadové legislativě, které by měly nastat, pokud začne platit nový zákon o odpadech, přinesou podle něj více pracovních...
09.02.2016 14:30

ZEVO Malešice loni energeticky zpracovalo 314 tisíc tun odpadu

ZEVO Malešice loni zpracovalo rekordních 314 tisíc tun odpadu. Z toho více než 247 tisíc tun směsného komunálního odpadu bylo odevzdáno obyvateli Prahy. V Malešicích loni vyrobili teplo a světlo pro 20 tisíc pražských domácností. „V metropoli je v současnosti rozmístěno přibližně 133 tisíc nádob na komunální odpad, přičemž 116 tisíc...
06.02.2016 08:05

O metody průzkumu pro úložiště radioaktivních odpadů nebyl zájem

S malým zájmem občanů Pošumaví se setkala osvětová akce Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) v Horažďovicích. Asi 70 občanům představila metody geologického průzkumu, které chce na přelomu března a dubna zahájit v lokalitě Březový potok na Horažďovicku. Ta je vytypovaná jako jedna ze sedmi v ČR pro plánovanou stavbu hlubinného úložiště...
03.02.2016 10:52

Únorové číslo Odpadového fóra je na světě!

Tématem aktuálního čísla jsou Staré ekologické zátěže. V únorovém čísle najdete vedle článků k  tématu rozhovor se starostou malé obce Němčovice panem Karlem Ferschmannem, který je členem předsednictva Sdružení místních samospráv (SMS ČR). Je opravdu konec topení odpadem? Tuto otázku vznesla redakce do polemiky v návaznosti na...
01.02.2016 09:54

MŽP vydalo sdělí k jednotnému způsobu ohlašování zařízení

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydal sdělení k zajištění minimálních ohlašovacích povinností povinných osob v oblasti ohlašování zařízení a přidělování identifikačních čísel zařízení, neboť v současné době je návrh novely vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, která provádí příslušná ustanovení zákona č....

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

29.04.2016 18:43

REACH: Veřejné konzultace k žádostem o povolení

Do 22. června 2016 je možné zasílat připomínky k návrhu 29 žádostí o povolení pro 47 různých druhů...
29.04.2016 10:41

Chromík bude mít v představenstvu SP ČR na starosti agendu odpadů

Nový člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Milan Chromík, ředitel divize odpady...
29.04.2016 09:26

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek vyšel ve sbírce

Ve sbírce předpisů vyšel nový pod číslem 134/2016 Sb. zákon o zadávání veřejných zakázek a zákon...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

Oprávněných osob dle §14 zákona o odpadech:

 

Jihočeský kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Jihomoravský kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Karlovarský kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Královéhradecký kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Liberecký kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Moravskoslezský kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Olomoucký kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Pardubický kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Plzeňský kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Praha kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Středočeský kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Ústecký kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Vysočina kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Zlínský kraj

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

Rubrika odpady obsahuje výstupy (viz. níže) řešení výzkumného projektu SPII2f1-2-07 "Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi" řešeného za finanční podpory z Resortního programu výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta 2007-2013 (více o projektu www.zivnoodpad.cz.)

Přecházení vzniku odpadů

Spočítejte si své odpady

Standardy produkce.