Rychlá navigace:

   

Aktuální znění zákona o odpach

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Přehled zařízení - BRO http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam provozovaných skládek v ČR http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Atlas skládek "N" odpadu http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Atlas skládek "O" odpadu http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Atlas skládek inertních odpadů a spaloven http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Skládky stavební suti a zeminy http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Přepočtová tabulka množství odpadů

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Jak třídit odpady?

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Vrakoviště http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Sběrné dvory http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Úřady http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Ekokom http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Kolektivní systémy http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Standardy produkce odpadu http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Pokyny k odpadům a zpětně získaným látkám (REACH) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Právní předpisy - AZBEST http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
OBRAZOVÝ KATALOG předmětů končících nelegálně ve výkupnách kovů http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Metodika pro řešení neoprávněného nakládání s odpady http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

Mediální partneři rubriky:

Reklama

Reklama:

Odpadové zpravodajství:

09.09.2015 08:05

SP ČR: Oběhového hospodářství bude evolučním procesem

Svaz průmyslu a dopravy ČR se zúčastnil veřejné konzultace Komise k nově připravovanému systému oběhového hospodářství („Circular Economy“). Podle svazu by se nová legislativa měla omezit pouze na vytvoření minimálního právního rámce zajišťujícího konkurenční prostředí a co nejefektivnější využití surovin. Přechod k novému systému oběhového...
09.09.2015 08:04

Opravárna otevírá v Praze první dvě kamenné pobočky

Komunitní web Opravárna zítra otevře první kamenná servisní místa, kde hodlá zaměstnat své opraváře. Lidé si zde budou moci nechat opravit rozbitou elektroniku nebo sem donést rozbitou elektroniku i nefunkční vysloužilá elektrozařízení k likvidavci. Servisní místa budou kromě toho sloužit i jako výdejní a příjmová místa Opravárny. To znamená, že...
07.09.2015 16:07

Novela zákona o odpadech vyšla ve sbírce, platná bude od října

Další novela zákona o odpadech, kterou podepsal prezident na konci srpna, vychází ve Sbírce zákonů pod číslem 223/2015 Sb. Novela bude platná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení, tedy prvního října 2015. Novela zákona o odpadech je zejména reakcí na infringementové řízení, které je s ČR vedeno ze strany...
04.09.2015 14:24

Sdělení odboru odpadů MŽP k označování nebezpečných odpadů

Podle § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, musí být nebezpečné odpady vymezené jako odpady s nebezpečnou vlastností uvedenou v příloze č. 2 k tomuto zákonu pod kódem H1, H2, H3, H6, H8, H9 a H14 označeny grafickým symbolem podle zvláštního právního předpisu, což je zákon...
03.09.2015 09:58

ECOBAT: Za první pololetí vzrostl zpětný odběr baterií o 25%

Podle aktuálních údajů společnosti ECOBAT se v prvních šesti měsících roku 2015 zpětně odebralo v České republice celkem 621 tun použitých baterií a akumulátorů – přibližně 25 miliónů kusů tužkových baterií typu AA.  V porovnání se stejným obdobím loňského roku se jedná o téměř 25% nárůst. Nejvíce baterií se již tradičně zpětně...
28.08.2015 15:32

Za kovy od října už jen poštovní poukázkou nebo převodem prostředků na účet

Ustanovení novely zákona o odpadech, kterou již podepsal prezident a jejíž předpokládaná účinnost bude od 1. října 2015 (více ZDE) uvádí, že „Provozovatel zařízení ke sběru a výkupu odpadů může za vykoupený nebo odebraný odpad stanovený prováděcím právním předpisem poskytovat úplatu pouze převodem peněžních prostředků prostřednictvím poskytovatele...
26.08.2015 08:29

Novela vyhlášky o bateriích a akumulátorech vychází ve Sbírce

e Sbírce předpisů ČR pod číslem 2012/2015 Sb. vychází novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) poslalo návrh...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

30.11.2015 18:10

Pozor na prosincové provozní odstávky ISPOPu

V průběhu prosince se bude jednat celkem o dvě odstávky, a to v termínech 3. až 4. prosince 2015 a...
30.11.2015 12:37

Senát projedná energetický balíček

AVÍZO Ve středu dne 2. prosince zahájí Senát ČR další schůzi. Senátoři tentokrát mají na programu...
30.11.2015 12:27

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2016 (PRAHA)

UŽITEČNÉSEMINÁŘE.cz si Vás dovolují pozvat na seminář "ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

Oprávněných osob dle §14 zákona o odpadech:

 

Jihočeský kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Jihomoravský kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Karlovarský kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Královéhradecký kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Liberecký kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Moravskoslezský kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Olomoucký kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Pardubický kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Plzeňský kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Praha kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Středočeský kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Ústecký kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Vysočina kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Zlínský kraj

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

Rubrika odpady obsahuje výstupy (viz. níže) řešení výzkumného projektu SPII2f1-2-07 "Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi" řešeného za finanční podpory z Resortního programu výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta 2007-2013 (více o projektu www.zivnoodpad.cz.)

Přecházení vzniku odpadů

Spočítejte si své odpady

Standardy produkce.