Rychlá navigace:

   

Aktuální znění zákona o odpach

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Přehled zařízení - BRO http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam provozovaných skládek v ČR http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Atlas skládek "N" odpadu http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Atlas skládek "O" odpadu http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Atlas skládek inertních odpadů a spaloven http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Skládky stavební suti a zeminy http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Přepočtová tabulka množství odpadů

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Jak třídit odpady?

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Vrakoviště http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Sběrné dvory http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Úřady http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Ekokom http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Kolektivní systémy http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Standardy produkce odpadu http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Pokyny k odpadům a zpětně získaným látkám (REACH) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Právní předpisy - AZBEST http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
OBRAZOVÝ KATALOG předmětů končících nelegálně ve výkupnách kovů http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Metodika pro řešení neoprávněného nakládání s odpady http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

Mediální partneři rubriky:

Doporučujeme!

Reklama

Mediálně podporujeme:

Reklama:

Odpadové zpravodajství:

08.04.2015 09:14

EKO-KOM zveřejňuje rozhodnutí MŽP o neudělení autorizace společnosti Interseroh

Až doposud společnost EKO-KOM a.s. správní řízení jako jeho účastník nijak nekomentovala. Představitelé společnosti Interseroh nás aktivně vedenou kampaní obviňují z nezákonného ovlivnění rozhodnutí MŽP. Tuto kampaň společnost EKO-KOM považuje za nekalosoutěžní jednání, jehož cílem je poškodit dobré jméno firmy a pravděpodobně také ovlivnit...
03.04.2015 14:29

Evropský parlament a Rada se shodly na omezení používání plastových tašek

Evropský parlament a Rada se dohodly na kompromisu, kterým chtějí docílit menšího používání plastových tašek v EU. Podle informací Komise vyhodí průměrný Evropan až 200 plastových tašek ročně, přičemž většinu z nich použil pouze jednorázově, proto chce EU tento trend zvrátit. Legislativní návrh dává členským státům dvě možnosti. Buď sníží do roku...
01.04.2015 09:12

Povinný sběr bioodpadu startuje. Víme, jak se s novou povinností obce vyrovnaly

Povinný sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) v obcích začíná právě dnes. Z průzkumu, který provádělo České ekologické manažerské centrum (CEMC) na portálu www.tretiruka.cz, vyplývá, že pro většinu obcí není třídění BRKO žádnou novinkou. Téměř 70 % obcí uvedlo, že jeho třídění již zajišťovalo. Zatímco menší obce volí pro sběr a...
31.03.2015 09:11

V Jihlavě třídí 36 procent odpadů, pomáhá motivační program

Třídění odpadů v Jihlavě se v loňském roce zvýšilo z 29 na 36 procent. Poměrně výrazný pokrok v třídění opadů radnice přikládá několika věcem. Loni spustila motivační program, do kterého se zapojilo už bezmála osm tisíc obyvatel města. V číslech to znamená, že v roce 2013 každý Jihlavák vyhodil 266 kilogramů odpadů, z toho vytřídil 71 kilogramů,...
27.03.2015 09:53

10 stupňů k ničemu

Dne 26. 1. 2015 obdržela společnost Interseroh Czech zamítavé rozhodnutí MŽP k žádosti působit jako autorizovaná obalová společnost. Od té chvíle plynula patnáctidenní lhůta, kdy se může společnost odvolat. To také učinila. Odvolání podali 10. 2. 2015. Dokument je rozkladem putujícím k ministrovi životního prostředí. Jeho rozkladová komise pak...
25.03.2015 12:44

iDNES otestoval nafouknuté obaly, výrobek někdy zabírá jen setinu

Obaly jsou někdy příliš velké, zákazník tak může být po rozbalení výrobku nemile překvapen. Není výjimkou, když je v obalu více než polovina prázdného místa. Řada výrobců argumentuje svazující nutností uvést na obalu všechny povinné informace, jiní si však uvědomují, že jejich obaly jsou zbytečně velké a chtějí je zmenšit. Zákon o obalech říká, že...
20.03.2015 13:01

Změny v plnění cílů opětovného použití a využití při zpracování autovraků

Zákon o odpadech v souladu s evropskou směrnicí o vozidlech s ukončenou životností od 1. ledna 2015 ukládá vybrané autovraky opětovně použít a využít nejméně v míře 95 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok a opětovně použít a materiálově využít v míře nejméně 85 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

04.07.2015 21:48

Spalovna odpadu v Chotíkově u Plzně dostala opět zelenou

Spalovna komunálního odpadu v Chotíkově u Plzně má opět platné stavební povolení. Rozhodl o tom...
03.07.2015 17:48

EK do konce června další podporu biopaliv neodsouhlasila

Evropská komise (EK) zatím neodsouhlasila víceletý plán na podporu biopaliv, který česká vláda...
03.07.2015 13:17

Návrh prováděcí vyhlášky ke zpětnému odběru pneumatik

PŘIPOMÍNKY Poslanecká sněmovna v současné době projednává vládní návrh zákona, kterým se mění...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

Oprávněných osob dle §14 zákona o odpadech:

 

Jihočeský kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Jihomoravský kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Karlovarský kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Královéhradecký kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Liberecký kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Moravskoslezský kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Olomoucký kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Pardubický kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Plzeňský kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Praha kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Středočeský kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Ústecký kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Vysočina kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Zlínský kraj

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

Rubrika odpady obsahuje výstupy (viz. níže) řešení výzkumného projektu SPII2f1-2-07 "Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi" řešeného za finanční podpory z Resortního programu výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta 2007-2013 (více o projektu www.zivnoodpad.cz.)

Přecházení vzniku odpadů

Spočítejte si své odpady

Standardy produkce.