Více času na podstatné

Zásadní informační zdroj:

Odborný měsíčník pro průmyslovou a komunální ekologii. Tématem je ochrana ovzduší, vodní hospodářství, EIA/SEA, aktuální legislativní změny a kontext měnící se evropské politiky. Více na www.ODPADOVEFORUM.cz

Speciální nabídka:

Předplaťte si odborný časopis Odpadové fórum a získejte si 30 procentní slevu na partnerský časopis PRO MĚSTA A OBCE. VÍCE

 

 

 

 

Předcházení vzniku odpadů (PVO):

Předcházení chápáno jako nedílná a prioritní součást odpadového hospodářství. Tento termín kdekdo používá, nikdo nezpochybňuje jeho čelné místo v hierarchii odpadového hospodářství, ale málokdo ví, co si pod tím představit. Podrobně se tématu věnujeme ZDE.

Odpadové zpravodajství:

12.10.2016 20:03

Vláda byla seznámena s dohodou ve věci statistik produkce odpadů

Vláda se dnes seznámila s informací Ministerstva životního prostředí o plnění úkolu k porovnání metodik pro výpočet celkové produkce odpadů používaných Ministerstvem životního prostředí a Českým statistickým úřadem. Ze společné dohody vyplývají kroky, které MŽP a ČSÚ učiní v následujících měsících...
12.10.2016 20:03

IKEA dává nábytku druhou šanci

Severské země jsou pověstné svým blízkým vztahem k přírodě a životnímu prostředí. Není tomu jinak ani u švédské nábytkářské společnosti IKEA, která má šetrnost a ohleduplnost k životnímu prostředí vepsané přímo do své DNA. Svému vztahu k životnímu prostředí a mnohému dalšímu se bude...
12.10.2016 20:01

Stanovisko průmyslu k revizi směrnic o odpadech a o skládkách odpadů

Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje základní principy revize těchto směrnic a přechodu k cirkulární ekonomii. I proto Svaz souhlasí s aktivním dodržováním hierarchie nakládání s odpadky a zvýšení podílu recyklace, v případech kdy je ekonomicky a environmentálně smysluplná. Svaz...
12.10.2016 20:00

ČAOH: MŽP po měsíci opět LRV předkládá návrhy nových odpadových zákonů

Ministerstvo životního prostředí po projednání návrhu nového zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností v Legislativní radě vlády 8.9.2016 nyní, již po měsíci, znovu předkládá oba návrhy do LRV. Plénum LRV vzneslo k textu obou zákonů řadu podstatných připomínek a množství podnětů...
11.10.2016 19:52

ČAObH: Technologická neutralita může mít závažné dopady na životní prostředí

Česká asociace oběhového hospodářství pokládá v oblasti ochrany životního prostředí princip technologické neutrality za hazard. Asociace připomíná, že technologická neutralita obecně znamená, že stát nepreferuje některé technologie na úkor jiných. Právě po tom ale mnohdy volají skládkové...

Reklama:

Mediální partneři rubriky:


WASTE FORUM

 

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

   

Aktuální znění zákona o odpach

Přehled zařízení - BRO
Seznam provozovaných skládek v ČR
Atlas skládek "N" odpadu
Atlas skládek "O" odpadu
Atlas skládek inertních odpadů a spaloven
Aplikace pro vyhledávání zařízení pro nakládání s odpady
Skládky stavební suti a zeminy

Přepočtová tabulka množství odpadů

Jak třídit odpady?

Vrakoviště
Sběrné dvory
Úřady
Ekokom
Kolektivní systémy
Standardy produkce odpadu
Pokyny k odpadům a zpětně získaným látkám (REACH)
Právní předpisy - AZBEST
OBRAZOVÝ KATALOG předmětů končících nelegálně ve výkupnách kovů
Metodika pro řešení neoprávněného nakládání s odpady

 

Oprávněných osob dle §14 zákona o odpadech:

 

Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Praha kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina kraj

Zlínský kraj