Rychlá navigace:

   

Aktuální znění zákona o odpach

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Přehled zařízení - BRO http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam provozovaných skládek v ČR http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Atlas skládek "N" odpadu http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Atlas skládek "O" odpadu http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Atlas skládek inertních odpadů a spaloven http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Skládky stavební suti a zeminy http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Přepočtová tabulka množství odpadů

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Jak třídit odpady?

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Vrakoviště http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Sběrné dvory http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Úřady http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Ekokom http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Kolektivní systémy http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Standardy produkce odpadu http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Pokyny k odpadům a zpětně získaným látkám (REACH) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Právní předpisy - AZBEST http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
OBRAZOVÝ KATALOG předmětů končících nelegálně ve výkupnách kovů http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Metodika pro řešení neoprávněného nakládání s odpady http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

Nenechte si ujít!

Mediální partneři rubriky:

Odpadové zpravodajství:

20.10.2014 08:12

Evropská komise představila výzkumný projekt EU, díky kterému se potravinový odpad stane krmivem.

EK v tiskové zprávě připomněla, že do roku 2050 vzroste celosvětová poptávka po potravinách o 70 procent, přičemž prudký nárůst využívání biomasy bude také vyvíjet tlak na zemědělství. K zajištění potravin pro celý svět bez poškození životního prostředí se zaměřuje Světový den potravin 2014 (16. říjen) a to je i cílem několika výzkumných projektů...
14.10.2014 12:11

3,5krát kolem Čínské zdi, takovou vzdálenost představují vytříděné baterie v ČR položené v řadě za sebou

Během dvanáctiletého fungování neziskové společnosti ECOBAT, která se v České republice stará o zpětný odběr použitých baterií a akumulátorů, se k recyklaci dostalo již více než 5 tisíc tun použitých baterií. Toto množství představuje přibližně 253 milionů kusů tužkových baterií AA, každý obyvatel ČR jich tak vytřídil celkem 24. Díky...
13.10.2014 18:10

ČSÚ: Množství tříděného odpadu stagnuje

Statistickým šetřením Odp 5-01 bylo zjištěno, že v roce 2013 dosáhla celková produkce odpadů v ČR 23,7 milionu tun. Oproti roku 2012, kdy produkce činila 23,4 milionů tun, se jedná o nevýrazný nárůst o 1,2 %. Z celkového množství vyprodukovaného odpadu tvořil nebezpečný odpad 1 222 tisíc tun, což...
09.10.2014 10:31

Novela zákona o odpadech má zelenou

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve středu dne 8. října 2014 zákon ze dne 23. září 2014, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Schválená novela zavádí povinné třídění kovů a biologického rozložitelného odpadu a dále omezení skládkování...
08.10.2014 15:26

Opětovné použití ve Střední Evropě. Politika a příklady z praxe

Jednodenní konference o opětovném použití jako formě předcházení vzniku odpadů je určena zástupcům státní správy, obcí, občanské společnosti a soukromé sféry. Akce proběhne v rámci projektu CERREC (www.cerrec.eu), který podporuje vznik center pro opravy a opětovné použití ve Střední Evropě od dubna 2011. Konference proběhne v angličtině a češtině....
01.10.2014 07:49

ČAOH: Obecní vyhlášky nemohou zavázat občany k předání odpadů zdarma do obecních sběren

V posledních dnech se v médiích objevují zprávy, že některé obce (např. Bohumín, Karviná, Chomutov) schválily obecně závazné vyhlášky, pomocí kterých razantně zamezí krádežím kovů. V této souvislosti uvádí Česká asociace odpadového hospodářství několik podstatných poznámek. Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra zveřejnil již...
29.09.2014 14:51

OPŽP: Změny v předkládání žádostí v Programu na podporu systému pro nakládání s autovraky

V návaznosti na závěry vnitřního auditu Státní fond životního prostředí ČR bude v rámci stávajícího Programu na podporu systému pro nakládání s autovraky od žadatelů vyžadovat předložení Žádosti o zařazení do programu prostřednictvím datové schránky, přes e-podatelnu, případně fyzické doručení, tzn. žádost musí být opatřena verifikovatelným...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

28.11.2014 11:42

Kdo jsou letošní České hlavy?

Letošní již 13. ročník nejvyšších českých cen za vědu, výzkum a inovace odtajnil své vítěze. Mezi...
28.11.2014 09:30

Legislativní rada vlády chválila zákon o prevenci závažných havárií

Ve čtvrtek 27. listopadu 2014 se na Úřadu vlády od konalo zasedání Legislativní rady vlády (LRV)...
28.11.2014 08:23

EIA: Výbor pro životní prostředí navrhuje také změny

Sněmovní výbor pro životní prostředí doporučil schválit vládní novelu zákona o posuzování vlivů na...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

Oprávněných osob dle §14 zákona o odpadech:

 

Jihočeský kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Jihomoravský kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Karlovarský kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Královéhradecký kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Liberecký kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Moravskoslezský kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Olomoucký kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Pardubický kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Plzeňský kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Praha kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Středočeský kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Ústecký kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Vysočina kraj http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Zlínský kraj

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

Rubrika odpady obsahuje výstupy (viz. níže) řešení výzkumného projektu SPII2f1-2-07 "Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi" řešeného za finanční podpory z Resortního programu výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta 2007-2013 (více o projektu www.zivnoodpad.cz.)

Přecházení vzniku odpadů

Spočítejte si své odpady

Standardy produkce.