Více času na podstatné

NENECHTE SI UJÍT!

 


ODPADOVÉ FÓRUM - BŘEZEN

 


 

Stavební odpady, kaly a sedimenty

V březnovém čísle se například věnujeme ekotoxicitě stavebních odpadů, metodickému návodu MŽP při nakládání s odpadem s obsahem azbestu, odpadnímu polystyrenu, možnostem nakládání s výkopovou zeminou, problematice využití sedimentů na zemědělské půdě včetně evidence, nechybí téma REACH ani evropská strategie v oblasti plastů. Rozhovor jsme se zaměřili na problematiku sběru baterií. Na duben připravujeme témata: havarijní prostředky a zpětný odběr. Časopis ke stažení  ZDE .

 

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 

 


DOPORUČUJEME

 

 


KALENDÁŘ AKCÍ

  ZAŘADIT AKCI
Březen    
22.3. Kabinet odpadů
22.3. CHEMICKÉ FÓRUM Ústeckého kraje
27.3. Problematika vodního hospodářství - akreditovaný seminář MV
28.3. Problematika ochrany ochrany ovzduší
29.3. Plány odpadového hospodářství obcí, jejich vyhodnocení a realizační program
Duben    
4.4. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 5.4.2018
5.4. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) včetně výkladu o aktuálních významných změnách legislativy na tomto úseku
6.4. Vzorkování pitných, podzemních a odpadních vod
8.-12.4.

Biomasa 2018

10.4. Problematika odpadového hospodářství
10.4.

HLUK V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ A VIBRACE PŘENÁŠENÉ NA ČLOVĚKA - PRAHA

11.4.

Povinnost aktualizace vnitropodnikových dokumentů v oblasti životního prostředí

11.4. Problematika nakládání s chemickými látkami
11.-12.4.

Energetické fórum a Teplárenské dny 2018

17.-18.4. Chemická legislativa pro průmysl a obchod
17.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 18.4.2018, 9.5.2018, 10.5.2018, 11.9.2018, 12.9.2018, 13.11.2018
17.4. SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 1. TERMÍN
19.-20.4. RECYYLING 2018
23.4. Práce s modulem OLPNO na PC Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
24.-25.4. Chemická legislativa pro průmysl a obchod
24.4.

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - OLOMOUC

24.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 25.4.2018, 26.4.2018, 9.10.2018, 10.1é.2018
24.-25.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
26.4. SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 2. TERMÍN
Květen    
4-5.5. PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2018
15.5.

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 1. TERMÍN

22.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
23.-25.5.

Sanační technologie XXI

28.5.

Bioplyn a legislativa 2018

28.-31. 5. Pitná voda 2018
29.5. VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 2. TERMÍN
29.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 30.5.2018,31.5.2018, 20.11.2018, 21.11.2018
31.5. PODNIKOVÁ EKOLOGIE pro začátečníky
31.5.-2.6. 22. mezinárodní konference "Životní prostředí a úpravnictví" a workshop "Odpady: Zdroje kritických surovin"
Červen    
5.6. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků
Opakování: 6.6.
20.-21.6. Kaly a odpady 2018
26.-28.6. Vápno, cement, ekologie 2018
Listopad    
21.-23.11. International Conference on Environmental Technology and Innovations

 

  

 

Oběhové hospodářství 2018 - 2019

Výsledky průzkumu: Obce a odpady

V měsíci únoru 2018 proběhl rozsáhlý průzkum mezi obcemi na téma odpadové hospodářství, kterého se zúčastnila každá pátá obec v republice. Zásadní výstupy: obcím se daří zvyšovat množství tříděného odpadu, neznají složení směsného komunálního odpadu, poplatky za odpady občanům v roce 2018 nezmění, o zavedení tzv. PAYT systémů (zaplať kolik vyhodíš) většinově neuvažují. Zástupci samospráv se také vyjádřili k plánovanému zvýšení skládkovacího poplatku. Více než polovina obcí toto vnímá negativně a stejně tak se obce většinově odmítají zavázat investorům k dodávkám odpadů. Výsledky ZDE

 

Novinky

11.07.2013 21:53

Průmyslníci proti dalšímu skoku cen elektřiny

Pokud vláda a parlament urychleně nepřijmout tzv. malou novelu zákona č. 165/2012Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů energie (OZE), budou firmy a domácnosti v příštím roce čelit dalšímu výraznému nárůstu ceny elektrické energie kvůli obnovitelným zdrojům energie. Členové platformy „Vítkovická výzva“ k níž se hlásí největší firemní odběratelé elektřiny napříč průmyslovým sektorem se proto na svém dnešním zasedání shodli na společném postupu k okamžitému zastavení dalšího nárůstu podpory.

Pokud vláda a parlament urychleně nepřijmout tzv. malou novelu zákona č. 165/2012Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů energie (OZE), budou firmy a domácnosti v příštím roce čelit dalšímu výraznému nárůstu ceny elektrické energie kvůli obnovitelným zdrojům energie. Členové platformy „Vítkovická výzva“, k níž se hlásí největší firemní odběratelé elektřiny napříč průmyslovým sektorem, jakož i jejich zastřešující organizace Svaz průmyslu a dopravy ČR, Sdružení velkých spotřebitelů energie, Svaz chemického průmyslu a další asociace, se proto na svém dnešním zasedání shodli na společném postupu k okamžitému zastavení dalšího nárůstu podpory. V rámci něj vyslovili podporu novelizaci zákona v podobě připravené ministerstvem průmyslu a obchodu, k níž momentálně probíhá mezirezortní připomínkové řízení. Zároveň vyzvali k jejímu rychlému projednání Legislativní radou vlády, přijetí vládou a k předložení Poslanecké sněmovně ČR ke schválení nejpozději během srpna v průběhu mimořádného zasedání sněmovny.

Zároveň průmyslníci vyzývají příslušné státní orgány, zákonodárce i politické představitele k součinnosti na urychleném přijetí novely bez ohledu na stávající politickou situaci, neboť jen rychlé řešení zabrání nedozírným ekonomickým dopadům na občany i firmy.

Na dnešním jednání se sešli zástupci dvou desítek průmyslových firem a jejich svazových organizací. Setkání řídili prezident Svazu chemického průmyslu ČR Ladislav Novák a viceprezident Svazu průmyslu a obchodu ČR Jan Rafaj. Jako hosté se zúčastnili předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková a vrchní ředitel sekce energetiky MPO Pavel Gebauer.

Účastníci setkání se shodli na tom, že situace je neúnosná a kromě dlouhodobého systémového řešení je třeba urgentní akce, aby se okamžitě zastavil další nárůst podpory bez ohledu na současnou turbulentní politickou situaci. „Absolutní prioritou je pro nás zastavení provozní podpory obnovitelných zdrojů energie od roku 2014 a zastropování příspěvku na obnovitelné zdroje do výše uplatněné v roce 2012. Je pět minut po dvanácté,“ shrnul názor přítomných Jan Rafaj.

Vysoká cena energií je jedním z důvodů snížené konkurenceschopnosti tuzemských firem, přičemž nepřiměřená podpora obnovitelných zdrojů energie je jednou z hlavních příčin. „Poplatek na OZE v letošním roce ve výši 583,- Kč/MWh je v rámci evropského trhu likvidační faktor. Je-li v Německu aplikován pro firmy poplatek ve výši 15,- Kč/MWh a ve Francii 300,- Kč/MWh, jen stěží hledáme cesty, jak takovouto diskriminaci kompenzovat“, uvedl Jan Rafaj.

 

Čtěte také:

Novela zákona o podporovaných zdrojích se může podle vodohospodářů negativně projevit na stočném

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony

11.07.2013 15:59

EurActiv: Europoslanci schválili balíček ke kohezní politice 2014-2020

Výbor Evropského parlamentu pro regionální rozvoj včera odsouhlasil důležitou legislativu pro příští programové období, které začne v roce 2014. I přesto, že některé body reformy zůstávají stále nedořešeny, dohoda poskytuje podle europoslanců dobrý základ pro uzavření jednání mezi jednotlivými členskými zeměmi EU a Evropskou komisi o tzv. dohodě o partnerství, uvádí EurActiv.cz. Reforma kohezní politiky pro období 2014-2020, kromě investic do hlavních oblastí růstu a zaměstnanosti vytyčených strategií Evropa 2020, obsahuje i tzv. koncentraci. Členské státy tak budou muset v rámci svých alokací soustředit hlavní objem prostředků na několik předem stanovených priorit. Konkrétně půjde o to, že 50-80 % rozpočtu Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) odejde na podporu inovací, výzkumu a vývoje, digitální agendy, konkurenceschopnosti malých a středních podniků a přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. V jejím rámci budou muset členské země věnovat minimálně 12-20 % prostředků na podporu energetické účinnosti a obnovitelnou energii. Více ZDE.

 

Zdroj: EurActiv.cz

 

11.07.2013 15:54

Tomáš Jan Podivínský se ujal funkce ministra životního prostředí

Předseda vlády Jiří Rusnok dnes uvedl dosavadního náměstka pro technickou ochranu životního prostředí Tomáše Jana Podivínského do funkce ministra životního prostředí. Mezi oblasti, které chce ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský prioritně řešit, patří dostavba jaderné elektrárny Temelín, program Nová zelená úsporám, zvýšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji, legislativa odpadového hospodářství nebo financování návštěvnické infrastruktury v národních parcích a chráněných krajinných oblastech.

„Šest let jsem se zabýval komunikací problematiky jaderné elektrárny Temelín mezi Českou republikou a Rakouskem. Chci, aby dostavba elektrárny, která je jako bezuhlíkový zdroj energie šetrná k životnímu prostředí, probíhala podle podmínek souhlasného stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí, který vydalo MŽP,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský.

Tomáš Jan Podivínský byl dosud výkonný předseda pracovní skupiny pro ovzduší v Moravskoslezském kraji. V práci skupiny bude pokračovat jako její předseda.

„Problémem ovzduší v Moravskoslezském kraji jsou lokální topeniště, průmysl a přeshraniční vliv Polska. Dotační program na výměnu kotlů je v Moravskoslezském kraji dobře nastaven a funguje. Snížení emisí z průmyslu o třetinu zajistí projekty, které jsou financované z fondů Evropské unie. Chci se zaměřit také na pokračování dialogu s Polskem. Věřím, že s panem ministrem Korolcem nalezneme společnou řeč,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský.

Ministr Tomáš Jan Podivínský se nadále bude věnovat problematice, kterou měl na starosti jako náměstek. Kromě zlepšení kvality ovzduší to bude program Nová zelená úsporám a řešení následků povodní a prevence před nimi.

„Program Nová zelená úsporám 2013 má k dispozici jednu miliardu korun z národních peněz Státního fondu životního prostředí. 300 milionů korun je připraveno z prodeje emisních povolenek, do konce roku očekáváme výnos ve výši dalších 500 milionů korun. Celkem tedy pro první výzvu bude připraveno 1,8 miliardy korun. Mým úkolem bude dohodnout uvolnění právě oněch 800 milionů korun, aby mohly sloužit ke snížení energetické náročnosti rodinných domů a také jako prorůstové opatření. Pevně věřím, že se mi podaří dojednat s panem premiérem i kolegy ve vládě uvolnění dalších finančních prostředků na rozvoj tohoto programu, který nejlépe pomůže naší české lokální ekonomice a jeho kladné efekty pocítí také občané ve svých peněženkách při placení účtů za vytápění, “ říká ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský a dodává: "Okamžitá likvidace následků povodní je jedna věc a prevence před dalšími povodněmi věc druhá. Nemá smysl se tvářit, že červencová katastrofa byla ojedinělá. Musíme si zvyknout na to, že se povodně budou opakovat. Jejich dopad můžeme zmírnit navrácením toků řek do jejich přirozených koryt, zpevněním břehů, nebo rozšířením záplavových oblastí.“

 

Záznam z tiskové konference ZDE.

 

 

Poslechněte si:

Reportérky Květa Moravcová a Jana Čermáková se zajímaly o priority nových ministrů (Rozhlas.cz)

 

 

Zdroj: MŽP, ČT24

11.07.2013 10:24

Legislativní novinky - emisní povolenky (letadla), kontrola kotlů a klimatizací

Vyhláška č. 194/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie a stanoví rozsah, způsob a četnost provádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie a vzor a obsah zprávy o těchto kontrolách. Kontrola kotle a rozvodů tepelné energie zahrnuje:hodnocení dokumentace a dokladů kotle a rozvodů tepelné energie, vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti kotle a rozvodů tepelné energie, pokud jsou přístupné, hodnocení stavu údržby kotle a  rozvodů tepelné energie, hodnocení dimenzování kotle ve vztahu k potřebám tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v případě kotle umístěného přímo v zásobované budově;  způsob hodnocení je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, hodnocení účinnosti kotle a rozvodů tepelné energie; způsob hodnocení  je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce, a doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení stávajícího stavu kotle a  rozvodů tepelné energie. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013. Vyhláška ke stažení ZDE.

 

Vyhláška č. 193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie a stanoví rozsah, četnost a způsob provádění kontroly  klimatizačních systémů a vzor a obsah zprávy o těchto kontrolách. Kontrola klimatizačního systému se vztahuje na klimatizační systém, který  upravuje vnitřní prostředí pro užívání osob. Každý klimatizační systém se posuzuje samostatně bez ohledu na počet ostatních klimatizačních systémů, které jsou součástí budovy. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013. Vyhláška ke stažení ZDE.

 

Vyhláška č. 192/2013 Sb. o stanovení formulářů žádostí o přidělení povolenek pro provozovatele letadla a o vydání povolení k emisím skleníkových plynů

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje: vzory formulářů žádostí o přidělení povolenek zdarma pro provozovatele letadla, a vzor formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. května 2013. Vyhláška ke stažení ZDE.


 

 


 

 

11.07.2013 09:42

Spalovna v Chotíkově v ohrožení? Odpůrci sepisují žalobu, vadí jim především podjatost státní správy. V Jihlavě se zas vedla vášnivá diskuze.

Odpůrci spalovny v v Chotíkově se nevzdávají a chystají se podat žalobu. Důvodů žaloby je podle nich víc, třeba to, že odpůrci podali desítky připomínek při posuzování vlivu stavby na životní prostředí, které nebyly do projektu spalovny zapracovány. Největší šanci na úspěch má ale podle Reinigera právě žaloba kvůli podjatosti státní správy. Spalovna komunálního odpadu. Toto téma už několik let rozděluje občany v Jihlavě na dva tábory. V pondělí v podvečer se obě skupiny střetly v názorovém diskusním pořadu na toto téma. Ivo Kropáček z Hnutí Duha kritizoval slabou prevenci a růst produkce komunálního odpadu. „Naším cílem by mělo být dostat se v recyklaci odpadů k padesáti procentům," vypočítal Kropáček. Co ovšem s tím zbytkem? Zatímco zastánci spalovny vidí v energetickém zpracování odpadů jedno z řešení, odpůrci trochu tápali. Více ZDE

 

10.07.2013 13:33

Nové ekologické štítky, které chystá EU, by měly hodnot i celoživotní cyklus výrobku

Evropané by byli ochotni více nakupovat ekologické výrobky a nevadilo by jim ani zaplatit za ně více peněz. Chybí jim prý ale dostatek důvěryhodných informací. Podle Evropské komise by bylo dobré zavést vylepšené ekologické štítky, které by hodnotily celoživotní cyklus výrobku, uvádí dnes EurActiv.cz.

Výrazná většina Evropanů se zajímá o ekologickou stopu výrobků, které si kupují, ukázal nový průzkum Eurobarometru. Důležité je to prý až pro 80 % lidí. Přibližně polovina lidí by byla ochotna své nákupní zvyklosti změnit směrem k ekologičtějšímu přístupu. Zdá se, že problém pro ně ani tak nepředstavuje vyšší cena zelenějších výrobků. Chybí jim prý zejména dostatek důvěryhodných informací. Podle evropského komisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika mohou být řešením vylepšené ekologické štítky. Generální ředitelství Komise pro životní prostředí v současné době připravuje novou metodu pro měření ekologické stopy, která se zakládá na hodnocení celoživotního cyklu produktu. Více ZDE

 

Zdroj: EurActiv.cz

10.07.2013 12:40

Novela zákona o podporovaných zdrojích se může podle vodohospodářů negativně projevit na stočném

Sdružení vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) se obává, že při zastavení nebo omezení státní podpory pro stávající obnovitelné zdroje se kogenerační jednotky neuživí a náklady vodohospodáři promítnou do ceny vody, píše dnes E15.cz. Předseda představenstva SOVAK ČR František Barák uvedl, že v případě zastavení nebo omezení podpory pro stávající zdroje na 10 let dojde v minimálně 50 procentech instalací kogeneračních jednotek na čistírnách odpadních vod k jejich odstavení z provozu, protože přínos jednotky bez zeleného bonusu bude nulový nebo záporný. Bez kogenerační jednotky budou muset čistírny energie nakupovat a náklady promítnou podle Baráka do cen stočného.

Řada instalovaných výroben je na hranici životnosti a dochází k jejich rekonstrukcím, vyhodnocení dopadu čerpání zeleného bonusu je klíčovým prvkem v rozhodování, zda systém zachovat či ne, a to zejména s ohledem na provozní náklady, uvedl obchodní ředitel Veolia Voda Česká republika Ondřej Beneš.

Tiskový mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Tomáš Paták poznamenal, že návrh na zastavení podpory se týká pouze nových zařízení, uvedených do provozu v příštím roce. Podle Beneše ale ministerstvo situaci zjednodušuje. Uvedl, že historicky došlo k zásadnímu snížení podpory pro zdroje spalující kalový plyn a nyní se nachází na úrovni zeleného bonusu 0,9 koruny za kilowatthodinu. Více ZDE.

 

Čtěte také:

„Záhadný“ biometan – opakování solárního tunelu, nebo nadějná technologie?

 

Zdroj: E15.czVíce na: https://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/vodohospodari-hrozi-novela-zakona-o-obnovitelnych-zdrojich-zdrazi-vodu-1005041#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink Více na: https://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/vodohospodari-hrozi-novela-zakona-o-obnovitelnych-zdrojich-zdrazi-vodu-1005041#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink Více na: https://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/vodohospodari-hrozi-novela-zakona-o-obnovitelnych-zdrojich-zdrazi-vodu-1005041#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink Více na: https://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/vodohospodari-hrozi-novela-zakona-o-obnovitelnych-zdrojich-zdrazi-vodu-1005041#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink Více na: https://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/vodohospodari-hrozi-novela-zakona-o-obnovitelnych-zdrojich-zdrazi-vodu-1005041#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Více na: https://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/vodohospodari-hrozi-novela-zakona-o-obnovitelnych-zdrojich-zdrazi-vodu-1005041#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink Více na: https://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/vodohospodari-hrozi-novela-zakona-o-obnovitelnych-zdrojich-zdrazi-vodu-1005041#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylinkVíce na: https://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/vodohospodari-hrozi-novela-zakona-o-obnovitelnych-zdrojich-zdrazi-vodu-1005041#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

10.07.2013 10:00

Energetika ve zkratce - kontrola ERU, konec podpory fotovoltaiky v Německu, větrný park Domašín...

ERU: Kontrola FVE, nebezpečí nepřijetí novely zákona POZE a informace k novele energetického zákona, více ZDE

 

Ústecký kraj souhlasí s výstavbou větrného parku Domašín - Rusová

Společnost EP Renewables získala souhlas s výstavbou větrného parku na úpatí Krušných hor, informuje Aktuálně.cz. Krajský úřad v Ústí nad Labem totiž přes protesty části obyvatel i připomínky České inspekce životního prostředí souhlasí s výstavbou šesti větrných elektráren v lokalitě Domašín - Rusová. V případě větrného parku Domašín - Rusová musí společnost EP Renewables splnit 52 podmínek týkajících se jak výstavby, tak provozu větrných elektráren. Jde například o pravidelné měření hluku, zajištění ochrany ptáků v lokalitě nebo zapojení elektráren do turistických tras. Hlavní argument odpůrců výstavby větrného parku byl, že větrníky vysoké 150 metrů výrazně ovlivní pohled na Krušné hory. Více ZDE

 

ERÚ ještě rok nezmění pravidla pro regulaci ceny za distribuci plynu

Válka, kterou Energetický regulační úřad (ERÚ) na jaře rozpoutal s distributory plynu, skončila. ERÚ na začátku července v tichosti ustoupil od záměru zkrátit nynější regulační období a od nového roku nastavit nová pravidla, jimiž se řídí také výpočet ceny za distribuci, informuje dnes E15.cz. Místo toho se pojede v zajetých kolejích až do konce roku 2014. Výměnou za tento ústupek ERÚ s plynaři dojednal opatření, která by mohla vést ke snížení ceny za distribuci pro příští rok. Za opatřeními se skrývá zejména započítání nižší ceny plynu pro krytí ztrát v soustavě už v roce 2014. Podle dosavadní praxe by se tento pokles projevil až o dva roky později.
Více na: https://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/boj-eru-s-distributory-plynu-skoncil-urad-jeste-rok-nezmeni-pravidla-regulace-1004966#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylinkPodrobnější důvody pro své rozhodnutí chce ERÚ zveřejnit až příští týden. Více ZDE

 

Německo plánuje ukočení dotací pro fotovoltaiku do roku 2018

Německý ministr životního prostředí Peter Altmaier předpokládá, že Německo do pěti let zastaví státní subvence pro výrobce solární elektřiny. Právě do roku 2018 by podle něj celkový výkon instalovaných fotovoltaických elektráren měl dosáhnout hranice 52 gigawattů, která bude podle loni schváleného zákona znamenat konec podpory pro nová zařízení. Německá vláda loni přistoupila k razantnímu omezení státem garantovaných výkupních cen solárního proudu u nových elektráren, aby zabránila jejich nekontrolovatelnému přibývání. Loni v Německu přibylo nově instalovaných elektráren o celkovém výkonu 7,6 gigawattů. Rok předtím to bylo 7,5 GW. To je výrazně nad berlínskou vládou prosazovaný limit 3,5 GW ročně.

 

 

10.07.2013 08:59

Ekologické ceny E.ON Energy Globe Award ČR 2013 znají nominované projekty, nechybí Šetřílkovi

E.ON Energy Globe Award ČR 2013 se může stejně jako v minulých letech pochlubit velkým zájmem českých kutilů, firem a organizací. Do soutěže, která každoročně odměňuje originální projekty přispívající k ochraně životního prostředí, se přihlásilo celkem 217 projektů. Mezi nominovanými v kategorii Mládež je i projekt Českého ekologického manažerského centra (CEMC) Šetřílkovi aneb Hravě šetřím svou kapsu i přírodu. Více ZDE

 

 
Podpořit "Šetřílkovi" můžeš i ty! Předem děkujeme za vaše hlasy v soutěži o nejsympatičtější projekt, hlasuj ZDE.

 

 

09.07.2013 13:52

Administrativní postup před výsadbou plantáže rychle rostoucích dřevin (RRD)

Rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích jsou v České republice velmi často nepůvodním druhem. Z tohoto důvodu je před samotnou výsadbou plantáže RRD nutné požádat o povolení orgán ochrany přírody (OOP) místně příslušné obce s rozšířenou působností. Plantáž rychle rostoucích dřevin je zákonem definovanou zemědělskou kulturou a lze ji tedy pěstovat na zemědělské půdě. Není nutné žádat o vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu. Více ZDE

 

09.07.2013 13:19

SFŽP aktualizoval plán výzev OPŽP na rok 2013

Státní fond životního prostředí (SFŽP) publikoval aktualizovaný plán výzev z OPŽP na rok 2013. SFŽP upozorňuje, že zveřejněný plán výzev je pouze orientační, skutečné termíny příjmu žádostí stejně jako dílčí omezení oblastí podpory budou zveřejněny vždy až s vyhlášením dané výzvy.

 

Dokument ke stažení:

Plán výzev OPŽP 2013_18.04._doplnění

09.07.2013 11:30

ŠETŘÍLKOVI SE UCHÁZÍ O EKOLOGICKÉHO OSKARA

Praha 9. 7. 2013 - V projektu „Šetřílkovi aneb hravě šetřím svou kapsu i přírodu“, se v tomto roce hravou formou naučily hledat energetické úspory v domácnosti tisíce lidí. Nyní je v nominaci mezi třemi nejlepšími projekty pro mládež v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR.  Cílem projektu je ukázat, že lze bez problémů spojit úspory v domácnosti s ochrannou životního prostředí.

Šetřílkovi učí  širokou veřejnost, jak díky úsporám v domácnosti snížit budoucí rozpočet rodiny a současně chránit životní prostředí. Poukazují na skutečnost, že dosažením environmentálně šetrných cílů dosáhneme také značných úspor na platbách za elektřinu, vodu, nebo vytápění. Cílová skupina je tedy motivována k úsporám především nižšími výdaji za běžný provoz domácnosti. Ze změny chování mohou těžit také podnikatelé.

O tom, že projekt „Šetřílkovi aneb hravě šetřím svou kapsu i přírodu“ je opravdu zajímavý, svědčí nominace mezi tři nejlepší projekty v kategorii Mládež v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR. Moc nás to těší a moc si toho vážíme“, říká Výkonný ředitel CEMC Jiří Študent a dodává „při plánování projektu a i při samotné realizaci klademe důraz na to, aby si uživatelé naše praktické rady co nejvíce osvojili a přenesli je také do svého zaměstnání. Věříme, že tímto způsobem pomůžeme českému průmyslu snižovat provozní náklady a tím pomůžeme zvýšit jeho konkurenceschopnost.

Projekt „Šetřílkovi aneb hravě šetřím svou kapsu i přírodu“ má charakter informační kampaně složené z mnoha aktivit. Veřejnost oslovuje moderními metodami prostřednictvím internetové prezentace, vzdělávacích seminářů nebo rozhlasových spotů, přičemž klíčovou aktivitou je vzdělávací společenská hra „Šetřílkovi“.

 
Podpořit "Šetřílkovi" můžeš i ty! Předem děkujeme za vaše hlasy v soutěži o nejsympatičtější projekt, hlasuj ZDE.

 

„Vaším úkolem ve hře je coby člen fiktivní rodiny Šetřílkových hledat úspory s cílem maximálního snížení poplatků za vodu, plyn, pohonné hmoty a energii. Pro investičně náročnější opatření, jako je například zateplení anebo výměna kotle, může hráč využít připravených půjček,“ říká manažer projektu Vladimír Študent a dodává „nebo naopak, pokud budete mít dostatek volných finančních prostředků, určitě využijte možnosti spoření, hra se totiž částečně zaměřuje i na finanční gramotnost. Nesmíte však zapomínat, že každý z rodiny má své přání a touhy. Když si přečtete naše rady na www.setrilkovi.cz, hravě zodpovíte kvizové otázky a získáte důležité plusové body do hry.“

 

E.ON Energy Globe Award ČR je jedno z nejuznávanějších ocenění v oblasti životního prostředí v České republice. Vyznamenává energeticky úsporné projekty, které šetří energii, přírodu, využívají obnovitelné zdroje a celkově přispívají k ochraně životního prostředí. Více o nominacích 2013 ZDE

 

Projekt se zaměřuje zejména na následující složky životního prostředí: odpady, voda, ovzduší, doprava a energie. Od začátku projektu realizační tým proškolil na odborných výstavách téměř tisíc lidí. „Osobně jsem rád, že se projekt také zaměřuje na oblast odpadů,“ říká redaktor časopisu Odpadové fórum Pavel Mohrmann a dodává „z posledních statistik vyplývá, že lidé stále více třídí odpad, ale existuje řada špeků, kdy si člověk neví rady a v tom vidím důležitou roli vzdělávacích textů resp. celého projektu. Například při vzdělávání veřejnosti jsme zjistili, že 95% lidí neví, co si počít s olejem po smažení,  anebo s injekční stříkačkou naleznou na ulici.“

Hru si v současné době vyzkoušelo už přes 8.000 lidí a každým dnem se toto číslo zvětšuje. Hra je dostupná nejen pro PC, ale také pro chytré mobilní telefony s operačním systémem Android na Google play. Pro prvních pět nejlepších CEMC připravil velmi zajímavé a lákavé ceny.

„Toho nejlepšího odměníme králem mobilních telefonů Samsung Galaxy S4, druhý v pořadí získá příspěvek ve výši 9 000Kč na cokoli, co je spojené s úsporami energií,“ říká Vladimír Študent a dodává „věřím, že když si lidé osvojí úspory jako běžnou součást života, v budoucnu si za ně splní řadu  svých snů. Mnoho dalších zajímavých rad z celé oblasti životního prostředí a nejen pro průmysl  najdete
na našem portále www.tretiruka.cz.“

_______________________________________________________________________________________________

Projekt „Hravě šetřím svou kapsu i přírodu“ je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, přičemž je realizován od 1. 7. 2012 do 20. 10. 2013. Projekt se zaměřuje na další vzdělávání, konkrétně na oblast odpovědného přístupu k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji. Cílem projektu je environmentální osvěta veřejnosti. Projekt se primárně zaměřuje na environmentální problémy související s provozem běžné domácnosti, a to konkrétně v oblastech: odpady a obaly, ochrana vod a snižování spotřeby, ochrana ovzduší, snižování energetické spotřeby a doprava.  Více o projektu na www.setrilkovi.cz.

České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. CEMC je vydavatel odborného časopisu Odpadové fórum a odborného environmentálního portálu www.tretiruka.cz.

 

Kontakty:

 

Manažer projektu: „Hravě šetřím svou kapsu i přírodu“

Vladimír Študent

studentv@cemc.cz

www.cemc.cz

tel.: 608 819 699

 

 

Odpadové fórum - odborný měsíčník zabývající se všemi aspekty, které souvisejí s odpadovým hospodářstvím

Pavel Mohrmann

mohrmann@cemc.cz
www.odpadoveforum.cz
tel.: 274 784 067

 

 

Ing. Jiří Študent ml.www.Třetíruka.cz - odborný portál zaměřený na průmyslovou environmentální praxi

Jiří Študent ml.

info@tretiruka.cz

www.tretiruka.cz

tel.: 602 617 616

 

 

 

Dokumenty ke stažení:

TZ_EON_CEMC.doc (292 kB)
TZ_EON_CEMC.pdf (201,7 kB)

Další PR materiály (logy, obrázky apod.) - ZDE
 

 

 

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE