Více času na podstatné

 

  

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Květnové číslo -Sběr a svoz odpadů:

ROZHOVOR

 • VELUX bere ochranu klimatu vážně


PANDEMIE COVID 19

 • POLEMIKA: Koronakrize a odpadové hospodářství
 • Koronavirus a zpětný odběr baterií
 • Nevíte už čím se doma zabavit?
 • Dezinfekční prostředky, nové podpultové zboží


CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA - SBĚR A SVOZ ODPADŮ

 • Obec Libňatov aneb třídicí zázrak v přímém přenosu
 • Nový odpadový zákon zapomněl na odpovědnost za recyklaci
 • Nebezpečný elektroodpad v poslanecké sněmovně
 • Lépe sbírat, méně svážet
 • První opravdu komplexní řešení svozu odpadů
 • Žluté popelnice pro zlepšení ekonomiky odpadového hospodářství
 • Chytrý svoz odpadu
 • Optimalizaci separace v obcích
 • Tak jde čas s bioodpadem v Praze
 • Přeměna odpadů na zdroje hledá i letos zajímavé cirkulární projekty
 • Chemická recyklace plastových odpadů II
 • Možnosti vyhledávání nelegálních skládek metodami DPZ
 • Když barvy blednou: Vývoj technologie pro degradaci azobarviv prostřednictvím mikrořas
 • Začátek konce skládkování odpadů
 • Centrum expertů

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 


 

 


DOPORUČUJEME

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Květen    
27.-28.5. Maximální minimum pro původce odpadů
19.5. Cirkulární ekonomika a příležitosti pro byznys v kontextu covid-19 a ekonomické krize
27.5. Cirkulární ekonomika pohotově. Jak vypadá cirkulární kancelář a kdy ji můžu mít?
28.5. Efektivní řízení příjmů v OH obce
Červen    
1.-2.6. 25. konference MĚŘENÍ EMISÍ A OCHRANA OVZDUŠÍ
4.6. Green Deal: legislativa plná příležitostí
10.6. Cirkulární ekonomika v gastronomii
16.6. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí
Opakování: 17.6.2020, 28.7.2020, 29.7.2020, 30.7.2020, 8.9.2020, 9.9.2020, 6.10.2020, 7.10.2020
18.6. Energie pro pohon cirkulární budoucnosti
23.6. Odpady ze zdravotnických zařízení z pohledu legislativy a praxe i ve vazbě na COVID 19 a nový zákon o odpadech
Opakování: 24.6.2020
23.6. Dotace pro cirkulární ekonomiku
Září    
2.9. Počítačový kurz EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 15.9.2020, 16.9.2020, 10.11.2020, 11.11.2020, 8.12.2020
8.-9.9. Dny teplárenství a energetiky
10.9. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA)
22.9. Aktuální témata lesního hospodářství
Opakování: 1.10.
22.9. Odpadové hospodářství obce – zákonné povinnosti nejen ve vztahu k průběžné evidenci odpadů efektivní přístup obce k optimalizaci systému odpadového hospodářství – cíle a jejich naplnění
Opakování: 23.9.2020
23.9. Kvalita vnitřního prostředí
30.9. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum - seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Říjen    
1.10. Towards New Materiality:
 • DIGITAL CRAFT 1. 10. 2020
 • SENSORY EXPERIENCE 26. 11. 2020
 • DIGITAL CRAFT 1. 10. 2020
6.10. Legislativa ochrany ovzduší – základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší v roce 2020
Opakování: 7.10.2020
13.10. Připravovaný zákon o odpadech
14.10. Poskytování informací veřejnosti a subjektům údajů. Jak se bránit zneužívání práv?
20.10. Nakládání s odpadními oleji z pohledu evidence, skladování, odstraňování a dokladování
Opakování: 21.10.2020
20.-21.10.

CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod

Listopad    
2.11. Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020 nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech a VUŽ
Opakování: 3.11.2020
3.11. Počítačový kurz EVI 8 pro pokročilé uživatele
Opakování: 4.11.2020
11.-13.11. Ochrana ovzduší ve státní správě XV, teorie a praxe
11.-12.11. CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod
Prosinec    
2.12. Novela vodního zákona v návaznosti na novelu stavebního zákona jak se nás dotkne „suchá“ novela
Opakování: 3.12.2020
 

  

 

Novinky

16.09.2013 15:27

Jaké jsou volební priority A. Babiše v oblasti životního prostředí a energetiky?

Redakce Třetíruka.cz oslovila politické strany, aby získala přehled o jejich prioritách v oblasti životního prostředí a energetiky. Zajímali jsme se například o budoucí směr odpadového hospodářství, legislativu životního prostředí, systém emisních povolenek. Jako první zveřejňujeme odpověď - priority iniciativy ANO Andreje Babiše. Odpovědi nejsou nikterak upravovány.

 

 • budeme usilovat o rozvoj nízkoemisních zdrojů energie a spolu s tím prosazovat utlumení výroby elektrické energie vyrobené spalováním hnědého uhlí, které by mělo být primárně využito pro výrobu tepelné energie v elektrárnách s vysokou účinností. Vývoz energie, získané spalováním cenné chemické suroviny jako je uhlí bez zohlednění externalit ve výši 18 mld. Kč považujeme za škodu pro ČR.
 • podpoříme efektivnější využívání odpadů, značné rezervy vidíme především v reálné dostupnosti kontejnerů na tříděný odpad a v absenci kontejnerů na kovový a kompostovatelný odpad, preferujeme ekologicky šetrný, energeticky využitelný způsob likvidace vytříděného komunálního odpadu prostřednictvím vysokoteplotního spalování a bezemisní plazmové osifikace
 • prosadíme zpracování tzv. „Zeleného programu“ v regionech s  dlouhodobě špatným životním prostředím, na jehož podobě se budou podílet jak vedení měst a obcí, tak významné výrobní a podnikatelské subjekty, a jeho cílem bude formulovat požadavky a opatření, která v dlouhodobém časovém horizontu povedou k nápravě
 • podpoříme vytvoření strategie pro přizpůsobování se změnám klimatu a řízení rizik, budeme usilovat o vytvoření „Systému hodnocení rozsahu a dopadů sucha na území ČRˮ, ve kterém budou pro příslušné stupně sucha legislativně definována opatření zmírňující důsledky jeho dalšího postupu a určeny priority využití dostupných vodních zdrojů
 • podpoříme vznik nových vodních zdrojů v podobě tzv. malých vodních nádrží na územích, kde se tzv. měkká opatření pro zvýšení retence vody v krajině z dlouhodobého hlediska ukazují jako neúčinná
 • v návaznosti na postupné zavádění účinných technologií čištění emisí racionálně podpoříme zlepšení imisní situace v regionech se zhoršenou kvalitou ovzduší
 • obnovíme sanaci starých ekologických zátěží prostřednictvím cílených, konkrétních a transparentních projektů, na nichž by se měly podílet i regionální subjekty s přímou vazbou k místu odstraňované zátěže
 • v rámci environmentální legislativy budeme usilovat o srovnání požadavků příslušných zákonů a norem se závaznou legislativou EU, čímž umožníme odstranit mnohdy nadbytečnou a neopodstatněnou regulaci, která negativně ovlivňuje podmínky pro rozumné podnikání, rozvoj území a tvorbu nových hodnot
 • chceme změnit postavení podnikatelů a investorů v procesech EIA, které se musí stát vůči správním úřadům zcela rovnoprávné, zejména zavedením dosud neexistující možnosti použití standardních opravných prostředků jako jejich obrany před nesprávným úředním postupem
 • budeme usilovat o zajištění vyšší efektivity při žádostech o podporu projektů z dotačních programů EU pomocí manažerského řízení jejich přípravy a ze zákona povinnou účastí relevantních odborných institucí, které mohou poskytnout podrobné a přesné informace o jejich finanční a materiálové náročnosti

 

16.09.2013 08:48

Sledujte! Hydepark ČT24 dnes zaostří na energetiku.

Ve speciálním vydání pořadu Hyde Park vystoupí nezávislý konzultant Dalibor Matějů a mluvčí Energetického regulačního úřadu Jiří Chvojka. Pořadem Vás dnes provede od 20:05 moderátor Daniel Takáč.
 
Čtěte také:

Odplata za solární daň: Provozovatelé žádají po ČR 3,3 miliardy. Čtyřicet tuzemských i zahraničních provozovatelů žaluje Českou republiku kvůli změnám podmínek provozování solární energie. Po státu požadují kompenzaci ve výši 3,3 miliardy korun. V Otázkách Václava Moravce potvrdil toto číslo ministr financí v demisi Jan Fischer. Více ZDE

 
Zdroj: web ČT24

 

13.09.2013 19:07

Novela vyhlášky, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry pro výrobu a doba životnosti výroben elektřiny z OZE

Energetický regulační úřad (ERÚ) poslal do připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů. Termín připomínek je stanoven na 3. října 2013. Více ZDE

 

13.09.2013 13:49

Směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí má mnoho nedostatků, tvrdí podnikatelé

Hlavní představitelé evropských podnikatelských a zaměstnavatelských organizací BUSINESSEUROPE a EUROCHAMRES vyjádřili své námitky k novému návrhu Směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). V dopise směřovaném poslancům Evropského parlamentu vyjadřují své obavy, že některé změny v návrhu EIA provedené Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) by mohly vést ke ztrátě zájmu investorů o podnikání v Evropě. Mezi nejpalčivější nedostatky návrhu řadí zvýšení počtu žádostí o posouzení vlivu na životní prostředí, rozšíření seznamu projektů, které musí splňovat podmínky EIA či dodatečné zvýšení nákladů pro developery z důvodu zavedení dalších odvolacích mechanismů a požadavků vyžadujících konzultace. Celý dopis ke stažení ZDE.

 

Čtěte také:

Novinky z EU: hlasování o novelizaci směrnice EIA odloženo, nová biopaliva mají zelenou (11. 9. 2013)

 

Zdroj: CEBRE

 

13.09.2013 10:38

Průmyslu se snad bude lépe "dýchat", senát totiž omezil podporu obnovitelných zdrojích energie

Senát dnes projednal a schválil toliko očekávanou novelu zákona o podporovaných zdrojích energie. Novela zákona omezí dopady podpory obnovitelných zdrojů na spotřebitele i na státní rozpočet. Zastavení podpory se týká nových instalací obnovitelných zdrojů vyrábějících elektřinu uvedených do provozu po 1. lednu 2014. Podpora bude zachována pouze pro větrné a vodní elektrárny a elektrárny na biomasu uvedené do provozu do 31. prosince 2014 v případě, že jim bylo uděleno povolení stavby přede dnem účinnosti zákona. Maximální výše poplatku hrazená spotřebiteli je stanovena na 495 Kč/MWh. Zbylou část bude hrazena ze státního rozpočtu. Současně bylo rozhodnuto o prodloužení tzv. solární daně a to pro elektrárny uvedené do provozu v roce 2010 ve výši 10 procent. Součástí je i opatření, aby příjemci dotací museli povinně zveřejňovat své vlastníky.

 

13.09.2013 09:55

Aktuálně.cz na téma budoucnosti odpadového hospodářství v ČR a Českápozice na téma podpory výstavby uhelných elektráren.

Budoucnost odpadového hospodářství ČR

Na konci srpna měl Senát PČR projednávat návrh novely zákona o odpadech. Připravil ho senátor Petr Šilar (KDU-ČSL). V odborných kruzích šlo o návrh široce kritizovaný. Ani horní komora Parlamentu ČR neměla vůli se jím zabývat. Šilarova epizoda byla jen dalším z projevů souboje o trh s odpady u nás. Jedním ze subjektů, který kritizoval Šilarovu novelu nejhlasitěji, je Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH). Podle ní je novela protitržní, protisoutěžní, vede k vyšším nákladům na odpadové hospodářství, počítá se zvýšením ceny za odpady, kterou platí občané a firmy, a jde silně na ruku pouze jedné z technologií nakládání s odpady, konkrétně spalovnám odpadů. Podle ČAOH by uplatnění novely vedlo k „destrukci současného úspěšného, kvalitního a stále nákladově akceptovatelného odpadového hospodářství ČR". O jakou budoucnost tedy usiluje tato organizace? Aktuálně.cz se ptalo Petra Havelky, výkonného ředitele ČAOH. Více ZDE

 
Odklon od uhlí
Když americký prezident Barack Obama letos v červnu oznámil, že chce stanovit přísné limity pro nové i existující uhelné elektrárny v zemi a stopnout jim jakoukoliv podporu, doufal, že se stane globálním lídrem v boji proti změnám klimatu a inspiruje zbytek světa. Na hodnocení, zda mu tento smělý plán vyšel, je zatím brzy. Odklon od uhlí však ve světě patrný je. Alespoň v některých jeho částech. Krátce po Obamově vystoupení oznámila protiuhelnou strategii Světová banka. Nyní se přidaly i severské země. Bílý dům oznámil, že Dánsko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko se koncem srpna se Spojenými státy dohodly na společném postupu boje proti změnám klimatu. Proslýchá se, že k podobnému kroku se chystá i Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD). Více ZDE.
 
Zdroje: Aktuálně.cz, Českápozice.cz

 

 

13.09.2013 08:47

Oznámení o změně postupu při předkládání zadávací dokumentace (pouze XLIV. a XLV. výzva OPŽP)

Státní fond životního prostředí (SFŽP) oznamujeme příjemcům dotací z OPŽP, kteří své projekty realizují v rámci XLIV. (zateplení veřejných budov - PO3) nebo XLV. výzvy (rychloobrátkové projekty - PO2 a PO4), že došlo k úpravě postupu žadatele při předkládání zadávací dokumentace k posouzení ze strany SFŽP. Důvodem je zrychlení administrace a administrativní ulehčení pro žadatele.

Ministerstvo životního prostředí schválilo výjimku ze standardních postupů posouzení zadávacích řízení, která spočívá v tom, že žadatelé v rámci XLIV. a XLV. výzvy OPŽP nyní předkládají zadávací dokumentaci k  posouzení SFŽP společně s dokumentací k průběhu a výsledku výběrového řízení, tj. po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

Průběh zadávacího řízení tak bude ze strany SFŽP posuzován uceleně až po ukončení výběrového řízení (nikoliv po jednotlivých fázích). Ostatní povinnosti žadatelů vztahující se k zadávacím řízením jsou uvedeny v Závazných pokynech pro žadatele, kapitola 5 Zadávací řízení.

 

Zdroj: SFŽP

12.09.2013 09:35

REACH: Evropský průmysl zaplatil 45mil. EUR za registrace

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zveřejnila statistické údaje ve vztahu k procesu registrací látek dle nařízení REACH. Ze statistiky vyplývá, že po druhé vlně registrací ECHA přidělila již 9 030 registračních čísel. ECHA uvádí, že ke konci srpna 2013 vybrala na poplatcích přes 45 mil. EUR. Avšak ve svém rozpočtu původně odhadovala pouze 31 mil. EUR. Více ZDE

 

12.09.2013 09:10

Bude pátek "13" šťastným dnem pro návrh zákona o podporovaných zdrojích energie?

Senátoři schválili program schůze. Senátní tisk č. 171 /senátní tisk č. 171/ - návrh zákona o podporovaných zdrojích energie senátoři dnes neprojednají ale až 13 v pátek, tedy zítra, jako třetí bod dopoledního programu. Návrh zákona je nově uveden v programu schůze jako bod č. 23. Novela zákona má omezit dopady podpory obnovitelných zdrojů na spotřebitele i na státní rozpočet. Tuzemské domácnosti prý totiž platí druhé nejvyšší poplatky za obnovitelné zdroje v Evropě a tuzemský průmysl dokonce nejvyšší poplatky, uvedl včera server Českénoviny.cz.

 

Co píší dnešní média:

Například server Solárnínovinky.cz dnes zveřejnil dopis, kterým protestují "občané České republiky" proti tomuto zákonu. Server uvádí, že novela zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie (OZE) obsahuje nebezpečí, že zpoplatní elektřinu, kterou si vlastník fotovoltaiky sám vyrobí a spotřebuje např. v rodinném domku. Za takto vyrobenou a spotřebovanou elektřinu vlastník výrobny zaplatí distribuční společnosti částku až do výše 495 Kč/MWh. Více ZDE

 

Další informace:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony /senátní tisk č. 171/

Program 13. schůze Senátu - ZDE

12.09.2013 08:48

Evropská asociace obchodních a průmyslových komor vydala stanovisko reagující na veřejnou konzultaci o rizicích úniku uhlíku

V současnosti EU reviduje seznam odvětví, kde hrozí riziko tzv. "úniku uhlíku“ (carbon leakage), tedy přesouvání zdrojů emisí do oblastí s méně striktními omezeními, a která mají nárok na bezplatné emisní povolenky. V současné době existuje velký rozdíl mezi opatřeními na ochranu klimatu v EU a v jiných vyspělých ekonomikách, z čehož plyne skutečnost, že evropská průmyslová odvětví náročná na produkci CO2 vlivem přísných unijních opatření na světovém trhu trpí výraznou konkurenční nevýhodou. Například cena elektřiny pro průmyslové odběratele v EU je o 25% vyšší než ve Spojených státech. Kromě toho je EU prakticky jedinou oblastí, kde je zavedena transparentní 100% aukce emisních povolenek. Evropská asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES se ve svém pozičním dokumentu obává, že společnosti z energeticky náročných odvětví nebo sektorů náročných na CO2 přesunou svou výrobu do třetích zemí. Proto je důležité, aby EU zvýšila počet bezplatných emisních povolenek v daných sektorech. Vědecké studie navíc dokazují, že zatímco domácí emise uhlíku klesají, emise spojené se spotřebou rostou. EUROCHAMBRES upozorňuje, že toto nemůže být ani cílem unijní klimatické politiky, ani tolerovatelným vedlejším efektem. Celý poziční dokument ke stažení ZDE.

 

Zdroj: CEBRE

12.09.2013 08:19

EKONOM: Vodní i větrné elektrárny mají větší návratnost než fotovoltaika

Solární elektrárny na českých polích se staly symbolem rychlých a téměř bezpracných zisků. Jak ale vyplývá z analýzy týdeníku Ekonom, lepší návratnost vložených peněz vykazují větrné turbíny a malé hydroelektrárny. Zkušení investoři, kteří dokázali vybrat vhodné lokality, vytváří čistý zisk ve výši až 40 procent tržeb za vyrobenou elektřinu. Vložené peníze investora nesou výnos 20 i více procent ročně. V poměru ke svým tržbám a kapitálu jsou tak některé firmy v oboru „zelené energetiky“ ziskovější než ČEZ. Více ZDE

 

Mohlo by Vás zajímat:

Odklon od jádra kazí Merkelové kampaň, z elektřiny se stalo luxusní zboží

 

Zdroj: EKONOM, iHNED.cz

11.09.2013 15:16

Novela zákona o podporovaných zdrojích energie má podporu senátních výborů, ne ekologů

Server E15.cz dnes uvádí, že Senátní hospodářský výbor doporučil schválit vládní novelu, která omezuje podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Schválit změnu zákona už doporučil i podvýbor pro energetiku i ústavně-právní výbor. Senátoři by měli o zákonu rozhodnout na své schůzi, která začne již zítra. Novela zákona je navržena jako 15. bod programu. Schůze bude zahájena v devět hodin ráno.

 

AKTUALIZACE: novelu zákona o podporovaných zdrojích energie projedná Senát jako 3. bod dopoledního jednání v pátek 13. září

 

Server Českénoviny.cz dnes odpoledne publikoval článek "Ekologové: Dotace elektráren je dražší než obnovitelné zdroje". Server uvádí, že Komora obnovitelných zdrojů energie a Hnutí Duha zastávají názor, že dotování elektřiny z uhelných či plynových elektráren je výrazně dražší než podpora obnovitelných zdrojů energie. Celý článek ZDE

 

Zdroje: E15.cz, Českénoviny.cz

 

Více na: https://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/skrt-pro-fotovoltaiku-zrejme-projde-podporil-ho-senatni-vybor-1020338#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink Více na: https://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/skrt-pro-fotovoltaiku-zrejme-projde-podporil-ho-senatni-vybor-1020338#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE