Více času na podstatné

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


 

Energetické využívání odpadů

Jak to tedy je s využíváním odpadů jako zdroje, například prostřednictvím zařízení, které je schopno jej pomocí nejnovějších technologií přeměnit na energii a teplo? Opravdu je to rozumná možnost jak naložit s odpadem? A dá se spalovat jakýkoliv odpad? Je takové využívání odpadů hrozbou pro životní prostředí? Na tyto a mnohé další věci jsme se zeptali Ing. Petra Mareše, technického ředitele společnosti United Energy, a.s.

Pochopitelně se věnujeme problematice TAP, aktuální situaci, vývoji, trendům a budoucnosti energetického využití odpadů v EU, modernímu přístupu ke škvárovému hospodářství a popílkům v ZEVO v kontextu cirkulární ekonomiky ani nechybí téma cirkulární ekonomiky a plazmového zplyňování. Velkým tématem jsou pro nás skládky a tedy konec doby skládkové. K tématu přinášíme článek pod názvem Zločin za bílého dne aneb pravda o skládkách a snahách o odsun jejich konce a také pohled ČIŽP. Přehled obsahu ZDE

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 


DOPORUČUJEME

 

 

 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Září    
5.-6.9. REACH Konference 2019

10.9. Odpadové hospodářství obce – zákonné povinnosti nejen ve vztahu k průběžné evidenci odpadů ve vazbě na nový zákon o odpadech a přelomové změny, které přinese
Opakování: 11.9., 1.10., 3.10., 22.10., 23.10., 24.10.

26.9. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí

Říjen    
8.10. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 9.10.

10.10. Obalům na stopě – vydejte se labyrintem až do úspěšného cíle

22.10. Povinnosti v podnikové ekologii v praxi nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech a VUŽ
Opakování: 23.10.

24.10. Předcházení vzniku odpadů 2019

31.10. RE flek-reflek, cyklace-recyklace … aneb ASIO dává RE
Opakování: 5.11.

Listopad    
5.11. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků a příprava na roční hlášení
Opakování: 6.11.

27.11. Nakládání s odpadními oleji z pohledu evidence, skladování, odstraňování a dokladování

 

  

 

Novinky

21.02.2013 13:57

Fotovoltaika opět plní média, již včera padlo trestní oznámení na ERÚ

Česká fotovoltaická průmyslová asociace a Aliance pro energetickou soběstačnost podala trestní oznámení na Energetický regulační úřad. Podle solárníků úřad pod vedením předsedkyně Aleny Vitáskové předal zkreslené materiály Ústavnímu soudu, který loni rozhodoval o 26 procentní solární dani. Kdo tvořil solární ceny, audit ERÚ neuvádí. ERÚ odmítá jakékoli zkreslení.

Viníky nelze najít, míní Informační institut. Zase jsme u nás v Čechách, opět někde totiž chybí klíčová dokumentace. Podle auditu Energetického regulačního úřadu (ERÚ) totiž nelze dohledat konkrétní viníky špatného nastavení výkupních cen fotovoltaické elektřiny. Zástupci nezávislého Informačního institutu, kteří audit dnes představili na tiskové konferenci, ale obviňují z odpovědnosti za nastavení cen bývalé vedení ERÚ v čele s Josefem Fiřtem.

 

Audio: Výkonná ředitelka České fotovoltaické průmyslové asociace Zuzana Musilová v poledních Ozvěnách dne

 

Solárníci žalobu podali už včera, až dnes to ale na tiskové konferenci oznámila výkonná ředitelka České fotovoltaické průmyslové asociace Zuzana Musilová. Ta ERÚ vytýká špatné údaje v podkladech, které byly zaslané Ústavnímu soudu. Trestní oznámení je založené na výsledcích znaleckého posudku. Posudek podle Z. Musilové potvrzuje, že podklady, které Energetické regulační úřad zpracoval a předal Ústavnímu soudu ve věci rozhodování legalitě solární daně, byly zkreslené.

 

Je dobré vědět: Průměrné osobní náklady na zaměstnance =cca 438 000 Kč/roktj. 1 mld. Kč odebraná z průmyslu potenciálně ohrožuje cca 2000 pracovních míst (Zdroj: Sdružení velkých spotřebitelů energie)

 

Energetický regulační úřad podle vedoucí oddělení komunikace Evy Jelínkové odmítá jakékoli zkreslení. „Energetický regulační úřad se důrazně ohrazuje proti nepravdivým výrokům Zuzany Musilové z České fotovoltaické průmyslové asociace. Energetický regulační úřad důkladně zváží další kroky, které se ve věci nařčení ERÚ z manipulace s daty učiní,“ řekla Jelínková.

 

Zdroj: E15.cz, rozhlas.cz (Radožurnál)

 

Související články:

Solárníci podali trestní oznámení na ERÚ, obelhal prý soud

Kdo tvořil solární ceny, audit ERÚ neuvádí. Viníky nelze najít, míní Informační institut

Fiřt, Němeček a Trávníček z ERÚ jsou zodpovědní za solární průšvich

 

 

Více na: https://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/kdo-tvoril-solarni-ceny-audit-eru-neuvadi-viniky-nelze-najit-mini-informacni-institut-959077#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Více na: https://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/kdo-tvoril-solarni-ceny-audit-eru-neuvadi-viniky-nelze-najit-mini-informacni-institut-959077#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

 
21.02.2013 08:29

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 343/2011 Sb. o seznamu účinných látek (biocidy)

Ministerstvo zdravotnictví poslalo do připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek, ve znění vyhlášky č. 313/2012 Sb. Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je mj. transponovat do právního řádu České republiky směrnice č. 2012/38/EU, 2012/41/EU a 2012/42/EU, kterými se zařazují do přílohy I základní směrnice 98/8/ES další účinné látky pro použití v biocidních přípravcích. Termín připomínek je stanoven na 6. března 2013. Více ZDE.

 

20.02.2013 14:53

Poslanci chtějí přispět k záchraně evropského trhu s uhlíkem odložením dražeb emisních povolenek

Evropská komise by měla mít možnost odložit prodej nových emisních povolenek a řešit tak nadbytek uhlíku na evropském trhu, potvrdili členové Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ve své legislativní zprávě, kterou schválili 19. února. Odložení dražeb povolenek by mělo pomoci zvýšit ceny uhlíku ze současného rekordního minima a oživit pobídky k investicím do nízkouhlíkových technologií. Kritici ale tvrdí, že takový zásah zvýší v době recese náklady pro průmysl. Více ZDE.

 

20.02.2013 13:21

EurActiv.cz: Debata o klimatických cílech EU pro rok 2030 odstartuje naplno

Stanoví EU nové energeticko-klimatické cíle pro rok 2030? O tom se má rozhodnout již brzy. Závazek se s největší pravděpodobností bude týkat snižování emisí CO2 a možná také podílu obnovitelných zdrojů v energetice. Jestli se bude povinně zvyšovat také energetická účinnost, však není jisté. Část EU totiž ke zvyšování efektivity přistupuje opatrně. Více čtěte ZDE.
 
Zdroj: EurActiv.cz
20.02.2013 13:02

Vláda: Nekonvenční zdroje zemního plynu - prioritou bude ochrana životního prostředí. Nová zelená úsporám dostala zelenou.

Vláda na dnešním zasedání schválila dotační program Nová zelená úsporám. Předpokládá se, že první žádosti budou předloženy v srpnu tohoto roku. Aukce emisních povolenek ze kterých má být program financován není v současné době v dobré kondici a proto vláda hledá další alternativní zdroje financování. K nekonvečním zdrojům zemního plynu vláda zaujala stanovisko, že prioritou při rozhodování bude ochrana životního prostředí. MŽP do 31. srpna 2013 předloží vládě informaci o dopadech technologií průzkumu a těžby nekonvenčních zdrojů zemního plynu s využitím zahraničních zkušeností.

Vláda na dnešním zasedání schválila prorůstové opatření Novou zelená úsporám. Cílem programu je přispět ke snížení energetické náročnosti soukromých obytných domů a budov veřejné služby, přičemž 80% finančních prostředků by mělo použito na rekonstrukce a 20% na novou výstavbu. Ministr T. Chalupa na tiskové konferenci dodal, že na přelomu března a dubna bude vládě předložen programový dokument. Nová zelená úsporám bude financována z prodeje emisních povolenek. Nicméně díky špatnému stavu trhu s emisními povolenkami ministerstvo hledá další alternativní zdroje.

První výzva bude zaměřena výhradně na zateplení rodinných domů s podmínkou výměny nevyhovujících zdrojů vytápění na tuhá fosilní paliva, samostatně pak v domech, které již na požadovanou úroveň zatepleny byly, a instalaci solárních systémů na ohřev teplé vody v rodinných domech. Významným efektem programu bude vytvoření nebo udržení desítek tisíc pracovních míst.

 

Nekonvenční zdroje zemního plynu

K bodu zhodnocení aktuálního stavu a předpokládané dopady těžby nekonvenčních zdrojů zemního plynu ministr T. Chalupa dodal, že prioritou při rozhodování bude ochrana životního prostředí. Dále upozornil na fakt, že nekonveční zdroje zemního plynu není jen břidlicový plyn ale i zplynování uhlí se kterým také nejsou zkušenosti. Vláda rozhodla tak, že "ukládá ministru životního prostředí nestanovovat průzkumné území pro vyhledávání a průzkum nekonvečních zdrojů zemního plynu není-li důsledně dodržen veřejný zájem na než vláda prioritně považuje ochranu životního prostředí".

Usnesení vlády má výrazně širší záběr z časového hlediska, kdy nebudou stanovována průzkumná území v případě, že nebude dostatečně ochráněn veřejný zájem, tedy ochrana životního prostředí. Usnesení se vztahuje nejen na průzkumy nekonvenční těžby plynu z břidlic, ale i na podzemní zplynování uhlí.

„Zakázat možnost průzkumů navždy není řešením problému. Za dvacet let zde může být technologie průzkumů mnohem šetrnější k životnímu prostředí než nyní. Říkat dnes, jak se další generace mají chovat zítra, by nebylo správné. Proto nepodporuji absolutní zákaz. Řešme aktuální problematiku legislativy a nepouštějme se do předpovědí, jak budou průzkumy vypadat za dvacet let. Stejně to nezjistíme,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Vláda vzala materiál na vědomí a stanovila lhůty pro nutnou analýzu současné legislativy. Na jejím základě bude nová právní úprava reflektovat aktuálně používané průzkumné technologie a jejich vliv na životní prostředí.

Ministerstvo životního prostředí do 31. srpna 2013 předloží vládě informaci o dopadech technologií průzkumu a těžby nekonvenčních zdrojů zemního plynu s využitím zahraničních zkušeností. Dále ministerstvo předloží návrhy na úpravu Státní politiky životního prostředí, zejména z hlediska vymezení veřejného zájmu.

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českým báňským úřadem připraví analýzu platné právní úpravy stanovování průzkumných území, průzkumu a těžby nekonvenčních zdrojů zemního plynu a do 31. října 2013 předloží vládě návrhy na její změnu tak, aby právní úprava reflektovala aktuálně používané technologie průzkumu a těžby a jejich vliv na životní prostředí.

 

Přehled výsledků jednání vlády:

 

Návrh poslanců Michala Haška, Jana Hamáčka, Václava Klučky a dalších na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zákazem hydraulického štěpení hornin při využívání ložisek hořlavého zemního plynu (sněmovní tisk č. 902)
Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila negativní stanovisko.
 

Související: Rozhovor s Martinem Holým - ředitel odboru geologie MŽP

(od 81minuty)

 

Zhodnocení aktuálního stavu a předpokládané dopady těžby nekonvenčních zdrojů zemního plynu
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.
 

Věcný záměr programu Nová zelená úsporám
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda věcný záměr schválila.

 

Související článek:

MŽP dnes představilo program Nová Zelená úsporám. Program startuje v srpnu!

Zelená úsporám pokračuje, otázkou jsou peníze z povolenek

Zákaz pro hydraulické štěpení vláda nechystá, téma břidlicového plynu ale žije v celé Evropě

 


 

 

 
19.02.2013 18:31

Poslanci schválili novelu IPPC v senátním znění

Poslanci dnes projednali a schválili novelu zákona o IPPC ve znění pozměňovacího návrhu Senátu. Cílem novely je mj. zefektivnění povolovacích procesů a posílení aplikace nejlepších dostupných technik. Dle požadavků Evropské komise měla být novela účinná do 7. ledna 2013.

Poslanci dnes znovu projednávali novelu zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování. Senát na začátku února vrátil návrh zákona zpět s poměňujícím návrhem. Pozměňovací návrh se týkal přílohy č. 1. Senát navrhl upravit v bodě 4.1. písmeno h) a to takto: „h) polymery určené jako suroviny k dalšímu zpracování, syntetická vlákna a vlákna na bázi celulózy“, původní návrh schválený poslaneckou sněmovnou však zněl "h) plastické hmoty, polymery, syntetická vlákna a vlákna na bázi celulózy".

Ministr životního prostředí (MŽP) Tomáš Chalupa řekl, že "Z pohledu Ministerstva životního prostředí musím tedy znovu zopakovat, že naší ambicí v žádném případě není na jakéhokoli výrobce v Čechách uvalovat v tomto smyslu tvrdší podmínky, než stanoví směrnice. Výklad, který jsme zvolili, respektive překlad přílohy, je podle mého názoru více méně doslovný a jsme přesvědčeni o tom, že tím správným dokumentem, který zajišťuje transpozici této směrnice, je verze postoupená Poslaneckou sněmovnou do Senátu."

 

Stahujte: text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou

(neobsahuje pozměňovací návrh Senátu!)

 

Senátor Martin Tesařík k pozměňovacímu návrh Senátu citoval názor odborníků. "Tento pozměňovací návrh je takto odůvodněn. Za prvé. Upřesnění znění zákona, které jednoznačně zamezí nesprávnému zařazení zpracovatelských zařízení na výboru plastových dílů z reaktoplastu, například polyuretanu, pod působnost zákona s odkazem na přílohu č. 1 odd. 4.1 písm. h). Za druhé. V souladu znění se správnou technickou terminologií dle názvoslovné normy ČSN I100472 tím, že bude vypuštěn nesprávný nedefinovaný technický termín "plastické hmoty" a ponechán obecný správný termín "polymery"."

 

Usnesení PSP ČR: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 780/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 780/4.

 

Výsledek hlasování: pro 97, proti 34

 

 

Novela zákona o integrované prevenci zahrnuje zejména následující okruhy:

 • Úpravy a doplnění definic pojmů.
 • Posílení role nejlepších dostupných technik (BAT).
 • Stanovování emisních limitů v povolovacích řízeních podle závěrů o BAT.
 • Zavedení zvláštních podmínek pro ochranu půdy a podzemních vod.
 • Vymezení kontroly zařízení provozovaných v režimu integrované prevence.
 • Optimalizace postupů při výměně informací o BAT, nové nastavení systému výměny informací o BAT.
 • Podpora nově vznikajících technik.
 • Přezkum integrovaného povolení v návaznosti na vydání nebo revizi referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF) a další změny právní úpravy přezkumu.
 • Úpravy a rozšíření průmyslových činností v příloze č. 1.
 • Posílení role krajských úřadů  při vymezování zařízení.
 • Zjednodušení odvolacího řízení.
 • Optimalizace právní úpravy činnosti odborně způsobilých osob.
 • Zrušení a zánik integrovaného povolení, přechod zařízení mimo režim integrované prevence.
 • Úpravy a doplnění skutkových podstat správních deliktů a optimalizace výše sankcí.
 • Legislativní zakotvení informačního systému integrované prevence.

 

Související článek:

Novela zákona o IPPC míří zpět ze senátu do poslanecké sněmovny

 

 

19.02.2013 18:15

MŽP vyhlásí zítra výzvu na zateplení veřejných budov

Ministerstvo životního prostředí připravilo pro žadatele výzvu na podporu zateplení veřejných budov. Výzva bude vyhlášena zítra 20. února a příjem žádostí o dotaci bude trvat od 22. února do 7. března. Výzva je určena pro projekty, které jsou ve vysokém stupni projektové připravenosti. V roce 2013 se předpokládá vyhlášení další výzvy v rámci Prioritní osy 3, která bude opět zaměřena na podporu zateplování veřejných budov, ale bude cílena na projekty s předpokládanou realizací, a tedy i čerpáním dotačních prostředků z Operačního programu Životní prostředí, až po roce 2013. Více ZDE.

 

 

19.02.2013 11:20

Kapalný vzduch jako prostředek pro skladování energii z obnovitelných zdrojů

Obyčejný a všudypřítomný vzduch převedený do kapalného skupenství by v budoucnosti mohl poskytnout řešení jedné z největších výzev, kterými se zabývá současné inženýrství: Jak skladovat energii nepravidelně získávanou z obnovitelných zdrojů. Velkou nevýhodou obnovitelné energie získávané z větrných a solárních zdrojů je nepravidelnost jejích dodávek. Například moderní větrné elektrárny jsou schopné vysokou poptávku po elektřině pokrývat pouze v reálném čase a na její skladování nemají žádná zařízení. Navíc jsou závislé na lokálním počasí a to je důvod, proč jejich kritici tvrdí, že za současného stavu a provozu nejsou schopny nahradit konvenční, palivové turbíny. A právě v tom je technologie skladování energie v kapalném vzduchu převratná. Více ZDE.

 

19.02.2013 09:29

Priorita o státní politice životního prostředí a OPŽP

Aktuální vydání časopisu Priorita čtenářům přibližuje závěry Zprávy o životním prostředí České republiky. Také se soustředí na aktualizované znění dokumentu Ministerstva životního prostředí. Nese název Státní politika životního prostředí pro období 2012 až 2020 a budou podle něj nastavovány parametry nového programu, budoucího nástupce Operačního programu Životní prostředí. Priorita rovněž přináší aktuální informace z posledního jednání Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí.

 

Dokument ke stažení:

Priorita 01/2013

19.02.2013 09:15

Návrhy vyhlášek, kterými se vyhlašují národní přírodní památky a národní přírodní rezervace a stanoví jejich bližší ochranné podmínky

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) poslalo do připomínkového řízení návrhy vyhlášek, kterými se vyhlašují národní přírodní památky a národní přírodní rezervace a stanoví jejich bližší ochranné podmínky. Návrhy se týkají - Národní přírodní rezervace Rešovské vodopády, Národní přírodní rezervace Stará a Nová řeka, Národní přírodní památky Kukle, Národní přírodní památky Dunajovické kopce, Národní přírodní rezervace Žofinka, Národní přírodní památky Rendez-vous, Národní přírodní památky Stránská skála. Termín připomínek je stanoven na 11. března 2013.

 

Dokumenty ke stažení:

Materiál, důvodová zpráva

 
 

 

19.02.2013 09:01

Do ISPOP hlásilo produkci odpadů 67 915 ohlašovacích jednotek

V Integrovaném systému ohlašovacích povinností (ISPOP) bylo k 15. 2. 2013 zaregistrováno celkem 47 829 subjektů s ohlašovací povinností. Od začátku spuštění ISPOP ve verzi pro ohlašování za rok 2012 (2. 12 .2012) do uplynutí prvního řádného ohlašovacího termínu (15 .2. 2013) tyto subjekty (právnické osoby, OSVČ, zahraniční osoby a fyzické osoby) ohlásily přibližně za 82 000 provozoven nebo zdrojů znečišťování (ohlašovacích jednotek).  

Aktuálně nejsledovanější ohlašovací povinnost Hlášení o produkci a nakládání s odpady v zákonném termínu k 15.2.2013 splnilo 67 915 ohlašovacích jednotek, což odpovídá 98 %  předpokládaných odhadů.

CENIA ve spolupráci s experty MŽP a ČHMÚ zajišťovala průběžně podporu ohlašovatelů v technických i věcných záležitostech a prostřednictvím  písemného helpdesku EnviHELP vyřídila 2 829 požadavků za strany uživatelů ISPOP.

Další ohlašovací špička je očekávána na konci března (zejména hlášení za agendu ovzduší, IRZ a roční zprávy k odpadům).

 

Zdroj: ISPOP

18.02.2013 15:04

Nenechte si ujít rozhovor s náměstkem MPO P. Šolcem, tématem bude energetika. Záznam rozhovoru již na webu!

Pavel Šolc, náměstek Ministra průmyslu a obchodu (MPO), bude dnes odpoledne po 17. hodině hostem pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Téma: Potřebujeme víc bloků Jaderné elektrárny Temelín? A mají pravdu ekologové, když tvrdí, že elektřinu z ní by museli dotovat daňoví poplatníci, aby byla stavba výhodná pro ČEZ? ZDE můžete položit dotaz.

 

Záznam rozhovoru si poslechněte ZDE.

 

Související článke:

Pavel Šolc: Potřebujeme energii, buď jádro, nebo plyn

 

 

Zdroj: rozhlas.cz

18.02.2013 13:43

Nahradí emisní povolenky uhlíková daň?

Již zítra (19. února) by mělo být po hlasování v parlamentním výboru jasněji v tom, jaký bude osud evropského systému obchodování s emisemi. Pozornost se v současné době upírá na parlamentní výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI), který bude o backloadingu hlasovat. Skupina 75 neziskových organizací žádá Evropskou unii, aby zrušila systém obchodování s emisními povolenkami. Podle nich totiž životnímu prostředí škodí namísto toho, aby mu pomáhal.

Již zítra (19. února) by mělo být po hlasování v parlamentním výboru jasněji v tom, jaký bude osud evropského systému obchodování s emisemi. Pozornost se v současné době upírá na parlamentní výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI), který bude o backloadingu hlasovat zítra dopoledne, píše dnes EurActiv.cz Systém emisního obchodování však podle některých názorů není jediným způsobem, jak motivovat podniky k investicím do zelenějších technologií. Často se proto zmiňuje například tzv. uhlíková daň. Její zavedení na celoevropské úrovni bylo navrženo již v 90. letech. Tehdy se ovšem neuskutečnilo vzhledem k tlaku průmyslu a neschopností dosáhnout shody mezi všemi členskými zeměmi.  Některé státy však uhlíkovou daň zavedly na vlastní pěst. Patří mezi ně Dánsko, Finsko, Irsko, Německo a Švédsko.

E15.cz zas upozorňuje na fakt, že skupina asi 75 neziskových organizací žádá Evropskou unii, aby zrušila systém obchodování s emisními povolenkami. Podle nich totiž životnímu prostředí škodí namísto toho, aby mu pomáhal. S návrhem přicházejí před hlasováním Evropského parlamentu, který má schválit reformu systému. Ty se nyní prodávají za méně než pět eur, zatímco v roce 2008 stály ještě okolo 20 eur. Nízká cena poškozuje podniky, které investovaly do zelených technologií, aby se vyhnuly potřebě nákupu povolenek.

 

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy k návrhu zákona, kterým se mění úprava daně z pevných paliv a plynu:

 • Cena 15,- EUR/t CO2 ročně nedává žádný smysl, je nutné ji odvíjet od skutečné tržní ceny emisních povolenek, současné i budoucí.
 • Návrh uhlíkové daně celkově předbíhá Evropskou legislativu a v některých ustanoveních je s ní v přímém rozporu.
 • SP ČR proto odmítá návrh MF ČR jako celek a doporučuje řešit uhlíkovou daň až v návaznosti na změny systému EU ETS, přestože obecně považuje SP ČR zavedení uhlíkové daně jako krok správným směrem.
 • SP ČR též odmítá zachování osvobození zemního plynu spotřebovaného v domovních kotelnách od daně.

 

Další informace ZDE.

 

 

Ceny povolenek na vypouštění emisí oxidu uhličitého by měly vzrůst na takovou úroveň, aby na základě obchodu s nimi bylo možné investovat do nových technologií. Na Pražském evropském energetickém fóru to minulý týden řekl ředitel Public Affairs energetické společnosti ČEZ Ivo Hlaváč. Prvním nezbytným krokem podle Hlaváče je skutečné stáhnout z trhu 900 milionů emisních povolenek pro roky 2013 až 2015, jak navrhla Evropská komise. Následně by měla přijít reforma celého systému obchodování s povolenkami, aby jejich aukce skutečně přinášely přidanou hodnotu.

Více na: https://zpravy.e15.cz/zahranicni/ekonomika/emisni-povolenky-zvysuji-znecisteni-tvrdi-zelene-organizace-957961#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink Více na: https://zpravy.e15.cz/zahranicni/ekonomika/emisni-povolenky-zvysuji-znecisteni-tvrdi-zelene-organizace-957961#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Nová zelená úsporám?

Na konci listopadu 2012 Ministerstvo životního prostředí představilo Novou zelená úsporám. "Očekávaný výnos z aukcí emisních povolenek, ze kterých bude program Nová zelená úsporám financovaný, je 28 miliard korun. Samozřejmě přesná suma závisí na výsledku aukce," řekl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Program vedle pozitivního vlivu na životní prostředí bude přínosem pro oživení české ekonomiky. Původní program Zelená úsporám vznikal v období ekonomické recese a jedním z jeho cílů bylo pomoci domácímu hospodářství. Proto i dnes, kdy se Česká republika nachází v podobné situaci, je záměrem vlády využít finanční prostředky získané z dražeb emisních povolenek na vytvoření nástupnického programu Zelené úsporám. Ten poběží v letech 2013 - 2020. Nástupnický program Nová zelená úsporám projedná tento týden vláda.

 

Výsledek: Poslanci chtějí přispět k záchraně evropského trhu s uhlíkem odložením dražeb emisních povolenek
 
Související články:

Ivo Hlaváč: Neřešme ideologické půtky spojené s emisním obchodováním

Slábnutí EU ETS může podle expertů znamenat fragmentaci jednotného trhu s energií

Emisní povolenky zvyšují znečištění, tvrdí „zelené“ organizaceVíce na: https://zpravy.e15.cz/zahranicni/ekonomika/emisni-povolenky-zvysuji-znecisteni-tvrdi-zelene-organizace-957961#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

 

Zdroj: EurActiv.cz, E15.cz

18.02.2013 13:15

Rozptylové studie a kompenzační opatření v nové legislativě ochrany ovzduší

UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ Vás zvou na seminář "Rozptylové studie a kompenzační opatření v nové legislativě ochrany ovzduší". Seminář se bude zabývat požadavky nové legislativy ochrany ovzduší na obsah rozptylových studií. Podrobně budou účastníkům představeny požadavky na zpracování rozptylových studií stanovené v zákoně č. 201/2012 Sb.,  a ve vyhlášce č. 415/2012 Sb.

V rámci semináře bude uvedena případová studie zpracování rozptylové studie referenčním modelem SYMOS a probrány budou také příklady z praxe s používáním rozptylových studií jako podkladu pro správní rozhodování.

Prezentovány budou také revidované podíly PM10 a PM2,5 v tuhých znečišťujících látkách pro potřeby rozptylových studií. V druhém bloku přednášek budou představeny zásady uplatňování kompenzačních opatření dle nového zákona o ochraně ovzduší a jeho prováděcího předpisu.
 

Seminář je určen:
 • zpracovatelům rozptylových studií
 • projektantům, architektům, zástupcům podnikatelské sféry
 • pracovníkům státní správy a samosprávy
 
Seznam přednášejících:

Ing. Kateřina Sukdolová, MŽP, vedoucí oddělení kvality ovzduší
RNDr. Josef Keder, CSc., ČHMÚ Praha, oddělení modelování a expertíz
Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ Praha, vedoucí oddělení emisí a zdrojů
Ing. Josef Janota, Magistrát hlavního města Prahy, vedoucí oddělení hygieny životního prostředí
Ing. Alena Kacerovská, MŽP, oddělení kvality ovzduší
Mgr. Jan Karel, ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o.

 

Termín a místo konání:

Termín: úterý 26. března 2013

Místo konání: Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr

Cena: 1380,- Kč bez DPH

 

Dokumety ke stažení:

Program semináře ke stažení v PDF

Organizační pokyny ke stažení v PDF

Organizační pokyny ke stažení v PDF


 

Přihláška a další informace najdete ZDE.

 

Kontakt na organizátora:

UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ

Hana Šimánková
Vlčkovická 78/11
500 04 Hradec Králové

tel: 733 105 655

 

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE