Více času na podstatné

Konference APROCHEM 2024

13. - 14. listopadu 2024, Hustopeče, hotel Amande

 

Konference tematicky pokrývá oblast řízení rizik a bezpečnosti. Zaměřuje se zejména na řízení průmyslových rizik a rovněž na rizika při správě regiónů, měst a obcí. Konference odráží význam výzev vyplývajících ze změn ovlivňujících naši společnost v oblasti širokého spektra rizikového managementu (mezinárodní bezpečnostní situace, bezpečnost kritické infrastruktury v souvislosti s uplatňováním nových technologií, rozšiřováním energetického mixu o alternativní zdroje energie, změnami klimatu atd.).

 

Autoři mohou své texty publikovat po dohodě s redakcí v časopisu CHEMAGAZIN a v JOSRA. Časopis JOSRA je již indexována v databázi SCOPUS!

 

Tematické okruhy:
 • Posuzování a řízení rizik
 • Prevence závažných průmyslových havárií
 • Zkušenosti z odstraňování následků havárií
 • Rizika související s nanomateriály (např.ve vztahu k potravinám)
 • Rizika vyplývající z nových výzev (změna klimatu, nástup chytrých technologií, využití alternativních zdrojů energie a dopady geopolitických změn)
 • Bezpečnost a hygiena práce
 

 

Program (v přípravě):

 
Čas

APROCHEM

Středa 13. 11. 2024 dopoledne 10,00 – 13,30 hod.

Mandlový sál

Číslo příspěvku
10,00 Zahájení
Ing. Jiří Študent, CEMC, z.s.
 
15,00

Exkurze

Pozn.: autobusy označené cílovou destinací odjíždějí z parkoviště od hotelu Amande (z boku u vchodu)

 
19,00 Společenský večer  
 
Čas

APROCHEM

Čtvrtek 14. 11. 2024 dopoledne 9,00 – 13,00 hod.

Mandlový sál

Číslo příspěvku
 

Vědecká rada (v jednání):

 • prof. Ing. František Babinec, CSc., RISCO
 • RNDr. Stanislav Malý, Ph.D., VÚBP
 • prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc., VÚBP, v.v.i., Regionální kancelář Ostrava
 • prof. Ing. František Božek, CSc., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení Uherské Hradiště
 • prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík, VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství
 • doc. Ing. Michal Simon, Ph.D., Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni

 • Ing. Josef Petr, PhD., odborně způsobilá osoba pro požární ochranu
 

Přípravný výbor (v jednání):

 • Ing. Jiří Študent, st., CEMC
 • Ing. Luboš Kotek, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, OPTEMA
 • Ing. Pavel Dobeš, PhD., VŠB, Katedra ochrany obyvatelstva

 

Přihlášky:

Cirkulář

Důležité termíny:

Termín konání: 13. - 14. 11. 2024

Přihlášky příspěvků: do 30. 9. 2024

Plné texty (do sborníku): do 15. 10. 2024

Přihlášky účasti: do 15. 10. 2024

     

 

Pořadatel:

České ekologické manažerské centrum, z. s.

28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10

www.cemc.cz, cemc@cemc.cz

Tel.: 274 784 417

IČO: 45249741, DIČ: CZ45249741

Číslo účtu: 27534061/0100

 

Kontaktní osoby:

Aprochem

Ing. Jiří Študent st.

Tel.: (+420) 602 617 614

Email: student@cemc.cz

 

 

Ubytování, inzerce, fakturace, přihlášky účasti:

Ing. Anna Nemergutová

Tel.: (+420) 724 685 303

Email: nemergutova@cemc.cz