Více času na podstatné

Ceník firemní prezentace na Týdnu vědy, výzkumu a inovací pro praxi

zahrnujícím APROCHEM, ODPADOVÉ FÓRUM a PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE

(Majitelé Věrnostních karet BYZNYS portálu Tretiruka.cz mají nárok na slevu 15 %.)

 

Služba

Popis služby

Cena

(bez DPH)

Firemní stojan

Vystavení reklamních stojanů v konferenčních prostorách po celou dobu konání akce.

2000 Kč

Rozsev propagačních materiálů

Umístění firemních materiálů v konferenčních prostorách k volnému rozebrání nebo jejich zařazení do konferenčních materiálů, které dostávají všichni účastníci.

2000 – 4 000 Kč
(podle množství a charakteru předmětů)

Inzerát barevný/PR článek

Celostránkový inzerát nebo jednostránkový propagační PR článek v brožuře Konečný program (formát A5) a ve sborníku na CD-ROM a banner na portálu Tretiruka.cz  v sekci Konference s prolinkem na stránky zadavatele.

4 000 Kč

Výstavní stolek/stánek

Stolek, židle, zdroj elektřiny 220 V, možný vlastní mělký panel do rozměrů 2 x 2 x 0,5 m.

Osvobození od vložného pro 1 osobu.

Inzerát/PR článek ve sborníku na CD-ROM a banner na portálu Tretiruka.cz  v sekci Konference s prolinkem na stránky zadavatele

8 000 Kč
 

Komerční vystoupení

Ústní/video firemní prezentace ve vybrané sekci v délce do 10 minut

8 000 Kč

Kombinace služeb

Výstavní stolek/stánek po celou dobu Týdne + Komerční vystoupení

12 000 Kč

Partner akce

(pro každou bude jen jeden)

 • Logo na vnitřní titulní straně programu akce v brožuře Konečný program;
 • Logo na etiketě CD-ROMu se sborníkem, na úvodní straně akce ve sborníku a na portálu Tretiruka.cz;
 • Inzerát/PR článek v Konečném programu a na portálu Tretiruka.cz;
 • Výstavní stolek/stánek po dobu akce nebo možnost rozdávání firemních materiálů či dárků všem účastníkům při prezenci;
 • Možnost vlastní prezentace v rámci plenárního jednání nebo ve vybrané sekci akce v rozsahu do 20 minut;
 • Možnost vlastní prezentace v rámci plenárního jednání akce v rozsahu do 20 minut;
 • Bude uváděn jako partner vždy, když bude uváděn pořadatel a mediální partner akce;
 • Možnost pozdravit účastníky společenského večera a věnovat hodnotné reklamní předměty do případné tomboly;
 • Prezentace ve sborníku na CD-ROM v dohodnutém rozsahu;
 • Osvobození od vložného pro 2 osoby.

Cena dohodou.

Část plnění může být realizována formou hodnotnějších dárků pro účastníky či věnovaných do tomboly či jiným věcným plněním.

Generální partner

 • Logo na vnitřní titulní straně brožury Konečný program;
 • Logo na etiketě CD-ROMu se sborníkem, na úvodní straně sborníku a na portálu Tretiruka.cz;
 • Inzerát umístěný na 2. nebo zadní straně obálky brožurky konečného programu a na portálu Tretiruka.cz;
 • Výstavní stolek/stánek nebo možnost rozdávání firemních materiálů či dárků všem účastníkům při prezenci;
 • Možnost umístění vlastních reklamních stojanů ve všech jednacích sálech;
 • Možnost vlastní prezentace v rámci plenárního jednání nebo ve vybrané sekci v rozsahu do 20 minut;
 • Bude uváděn jako generální partner vždy, když bude uváděn pořadatel a hlavní mediální partner;
 • Možnost pozdravit účastníky obou společenských večerů a věnovat hodnotné reklamní předměty do případné tomboly;
 • Prezentace ve sborníku na CD-ROM v dohodnutém rozsahu;
 • Osvobození od vložného pro 2 osoby.

Cena dohodou.

Část plnění může být realizována formou hodnotnějších dárků pro účastníky či věnovaných do tomboly či jiným věcným plněním.

*Další možné formy prezentace jsou jen otázkou dohody a technických možností pořadatele.

 
Objednávky komerční prezentace

Ing. Ondřej Procházka, CSc.

Tel.: (+420) 723 950 237

Email: prochazka@cemc.cz

 

 

Obecné informace

Týden výzkumu a inovací pro praxi (TVIP) je zaměřen na prezentaci výsledků aplikovaného výzkumu v oblasti celého životního prostředí. TVIP vychází z konference Aprochem a symposia Odpadové fórum, které mají v ČR dlouholetou tradici.

 

Termín a místo konání

6. - 8. března 2018, Hustopeče (hotel Centro)

 

Termín pro objednávku inzerce

28. 2. 2018

 

Cíle konference

 • prezentace výsledků aplikovaného výzkumu a pomoc jejich uplatnění v praxi
 • setkávání zástupců podnikatelské sféry a výzkumných organizací k navázání spolupráce
 • setkání účastníků s představiteli institucí poskytujících prostředky na výzkum
 • seznámení účastníků o dalších možnostech pomoci při uplatňování výsledků výzkumu v praxi (např. systém hodnocení ekoinovací)

 

Účastníci

TVIP se účastní zástupci výzkumných pracovišť, vysokých škol, státní správy, zájmových sdružení a soukromé sféry z ČR a SR.

 

Složení účastníků:

 • národnost:
  • ČR: 80 %
  • SR: 20 %
 • oblast:
 • výzkumná pracoviště a vysoké školy: 45 %
 • soukromá sféra a zájmová sdružení: 45 %
 • státní správa: 10 %

 

Počet účastníků:

 • rok 2011: 355
 • rok 2012: 309
 • rok 2013: 139
 • rok 2014: 160
 • rok 2015: 180
 • rok 2016: 200
 • rok 2017: 180