Více času na podstatné

Firemní prezentace na TVIP

 

Služba

Popis služby

Firemní stojan

Vystavení reklamních stojanů v konferenčních prostorách po celou dobu konání akce.

Rozsev propagačních materiálů

Umístění firemních materiálů v konferenčních prostorách k volnému rozebrání nebo jejich zařazení do konferenčních materiálů, které dostávají všichni účastníci.

Inzerát barevný/PR článek

Celostránkový inzerát nebo jednostránkový propagační PR článek v brožuře Konečný program (formát A5) a ve sborníku na CD-ROM/USB a banner na portálu Tretiruka.cz  v sekci Konference s prolinkem na stránky zadavatele.

Výstavní stolek/stánek

Stolek, židle, zdroj elektřiny 220 V, možný vlastní mělký panel do rozměrů 2 x 2 x 0,5 m.

Osvobození od vložného pro 1 osobu.

Inzerát/PR článek ve sborníku na CD-ROM/USB a banner na portálu Tretiruka.cz  v sekci Konference s prolinkem na stránky zadavatele

Komerční vystoupení

Ústní/video firemní prezentace ve vybrané sekci v délce do 10 minut

Kombinace služeb

Výstavní stolek/stánek po celou dobu Týdne + Komerční vystoupení

Partner

 • Logo na vnitřní titulní straně programu akce v brožuře Konečný program.
 • Logo na etiketě CD-ROMu se sborníkem (pokud nebude využito USB médium) a na stránkách konference www.tvip.cz.
 • Výstavní stolek/stánek po dobu akce nebo možnost rozdávání firemních materiálů či dárků všem účastníkům při prezenci.
 • Bude uváděn jako partner ve všech výstupech konference.
 • Prezentace ve sborníku na CD-ROM/USB v dohodnutém rozsahu.
 • Osvobození od vložného pro 2 osoby.

Generální partner

 • Logo na vnitřní titulní straně brožury Konečný program.
 • Logo na etiketě CD-ROMu se sborníkem (pokud nebude využito USB médium) a na stránkách konference www.tvip.cz.
 • Inzerát umístěný na 2. nebo zadní straně obálky brožurky konečného programu.
 • Výstavní stolek/stánek nebo možnost rozdávání firemních materiálů či dárků všem účastníkům při prezenci.
 • Možnost umístění vlastních reklamních stojanů ve všech jednacích sálech.
 • Možnost vlastní prezentace ve vybrané sekci v rozsahu do 20 minut.
 • Bude uváděn jako generální partner ve všech výstupech konference.
 • Možnost pozdravit účastníky společenského večera.
 • Prezentace ve sborníku na CD-ROM/USB v dohodnutém rozsahu.
 • Osvobození od vložného pro 3 osoby.

*Další možné formy prezentace jsou jen otázkou dohody a technických možností pořadatele.

 
Objednávky komerční prezentace

Ing. Vladimír Študent

Tel.: (+420) 608 819 699

Email: studentv@cemc.cz

 

 

Obecné informace

Týden výzkumu a inovací pro praxi (TVIP) je zaměřen na prezentaci výsledků aplikovaného výzkumu v oblasti celého životního prostředí. TVIP vychází z konference Aprochem a symposia Odpadové fórum, které mají v ČR dlouholetou tradici.

 

Termín a místo konání

17. - 19. října 2023, Hustopeče (hotel Amande)

 

Termín pro objednávku inzerce

31. 8. 2022

 

Cíle konference

 • prezentace výsledků aplikovaného výzkumu a pomoc jejich uplatnění v praxi
 • setkávání zástupců podnikatelské sféry a výzkumných organizací k navázání spolupráce
 • setkání účastníků s představiteli institucí poskytujících prostředky na výzkum
 • seznámení účastníků o dalších možnostech pomoci při uplatňování výsledků výzkumu v praxi (např. systém hodnocení ekoinovací)

 

Účastníci

TVIP se účastní zástupci výzkumných pracovišť, vysokých škol, státní správy, zájmových sdružení a soukromé sféry z ČR a SR.

 

Složení účastníků:

 • národnost:
  • ČR: 80 %
  • SR: 20 %
 • oblast:
 • výzkumná pracoviště a vysoké školy: 45 %
 • soukromá sféra a zájmová sdružení: 45 %
 • státní správa: 10 %

 

Počet účastníků:

 • rok 2011: 355
 • rok 2012: 309
 • rok 2013: 139
 • rok 2014: 160
 • rok 2015: 180
 • rok 2016: 200
 • rok 2017: 180
 • rok 2018: 180
 • rok 2019: 170
 • rok 2020/2021: 135 (covid omezení)