Více času na podstatné

Symposium ODPADOVÉ FÓRUM 2024

Výsledky výzkumu a vývoje pro průmyslovou a komunální ekologii

12. - 14. listopadu 2024, Hustopeče, hotel Amande

 

18. ročník symposia pokračuje v prezentaci výsledků výzkumných projektů z celé oblasti průmyslové a komunální ekologie. Novinkou je, že od ročníku 2023 chceme věnovat zvýšenou pozornost jedné významné skupině odpadů formou souběžně probíhající samostatné konference. Letos touto skupinou odpadů budou Odpady z potravinářství.

 

Symposium je určeno:

 • K prezentaci aktuálních výsledků aplikovaného výzkumu z celé oblasti průmyslové a komunální ekologie;
 • Pro zástupce podnikatelské sféry a veřejné správy, aby se seznámili s výzkumnými tématy a projekty s cílem eventuálního převzetí nebo rozvinutí dosažených výsledků v praxi;
 • K seznámení představitelů výzkumné obce s potřebami reálného „podnikového života“ a případnému navázání spolupráce.

 

Tematické okruhy:

Odpady
 • Systémové otázky odpadového hospodářství
 • Materiálové, biologické a energetické využití odpadů
 • Nebezpečné odpady, odstraňování odpadů
 • Sanace ekologických zátěží a  následků havárií
Věda a výzkum pro oběhové hospodářství
 • Šance a bariéry cirkulární ekonomiky
 • Nové zdroje surovin a energie
 • Inovativní technologické postupy a inovativní technologie
 • Nové materiály a jejich aplikace (bio- a nanomateriály)
Voda
 • Čištění průmyslových odpadních vod
 • Získávání cenných látek z odpadních vod
 • Recyklace vody
 • Nakládání s kaly, kapalné odpad
Ovzduší
 • Čištění odpadních plynů a spalin
 • Snižování a měření emisí
 • Doprava a lokální zdroje
 • Kvalita ovzduší a zdravotní rizika

 

Symposium je pořádáno v úzké spolupráci s elektronickým recenzovaným časopisem WASTE FORUM jako jeho mediálním partnerem. Prezentované příspěvky, které doporučí redakční rada, budou při souhlasu autorů za zvýhodněných podmínek uveřejněny v tomto časopisu, který byl úspěšný v žádosti o zařazení do databáze SCOPUS.

 

PROGRAM (v přípravě):

 
čas Úterý 12. 11. 2024 odpoledne 13,00 – 18 hod.
Sekce Voda, ovzduší a oběhové hospodářství
Mandlový sál
číslo příspěvku
13,00 Zahájení
Odborný program
 

 

čas Čtvrtek 14. 11. 2024 dopoledne 9,00 – 13 hod.
Sekce Odpady
Hlavní sál
číslo příspěvku
9,00 Odborný program  

 

Vědecká rada konference:

Prof. doc. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D. Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava
prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava
prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc. European Science and Research Institute
doc. Ing. Emília Hroncová, PhD. European Science and Research Institute
Prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze
doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze
Ing. Jindřich Šulc, CSc. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Ing. Miroslav Richter, Ph.D. EUR ING. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ing. Marek Staf, Ph.D. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ing. Michal Šyc, Ph.D. Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

 

Přihlášky:

Cirkulář

Důležité termíny:

Termín konání: 12. - 14. 11. 2024

Přihlášky příspěvků: do 30. 9. 2024

Plné texty (do sborníku): do 15. 10. 2024

Přihlášky účasti: do 15. 10. 2024

     

 

Pořadatel:

České ekologické manažerské centrum, z. s.

28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10

www.cemc.cz, cemc@cemc.cz

Tel.: 274 784 417

IČO: 45249741, DIČ: CZ45249741

Číslo účtu: 27534061/0100

 

Kontaktní osoby:

 

Odpadové fórum

Odpady z potravinářství

Ing. Ondřej Procházka, CSc.

Tel.: (+420) 723 950 237

Email: prochazka@cemc.cz

 

Ubytování, inzerce, fakturace, přihlášky účasti:

Ing. Anna Nemergutová

Tel.: (+420) 724 685 303

Email: nemergutova@cemc.cz