Více času na podstatné

Konference Odpady z potravinářství

aneb VEDLEJŠÍ PRODUKTY A ODPADY Z POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU A ZEMĚDĚLSTVÍ

 

12. - 13. listopadu 2024, Hustopeče, hotel Amande

 

Předmětem konference jsou VEDLEJŠÍ PRODUKTY A ODPADY Z POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU A ZEMĚDĚLSTVÍ, ale i z přípravy pokrmů v provozech veřejného stravování, přičemž nás zajímají pouze (!) materiály biologického původu, tedy nikoli například obaly. Naopak nás zajímá využití či recyklace procesních vod.


Cílem konference je nejprve zmapovat produkci vedlejších produktů a odpadů v různých oblastech předmětného oboru a stav jejich využívání. V druhé, ale pro nás v první řadě chceme představit, co se děje u nás ve výzkumu ohledně jejich možného nebo vyššího zhodnocení.
Jako aktivní účastníky zveme výzkumníky a pedagogy z univerzit i akademické a komerční sféry, aby ostatním představili, na čem pracují, a to nejen své nejčerstvější, ale i starší výsledky, kterými přispěli ke zhodnocení dříve vůbec nebo málo využívaných, a přitom hodnotných odpadů/vedlejších produktů v této oblasti. Současně zveme zástupce potravinářských podniků, aby nás seznámili s jejich odpady/vedlejšími produkty, které produkují a jejichž využití je podle jejich mínění dosud nedostatečné.

 

Akce je určena

  • k prezentaci výsledků výzkumů v předmětné oblasti formou srozumitelnou a přínosnou široké odborné veřejnosti,
  • pro zástupce podnikatelské sféry, aby se seznámili s výzkumnými tématy a projekty, na kterých se v ČR a SR pracuje, s cílem eventuálního převzetí nebo rozvinutí dosažených výsledků v praxi a k případnému navázání spolupráce s výzkumnými pracovišti,
  • k seznámení představitelů výzkumné obce s potřebami praxe a případnému navázání spolupráce.

 

Odborným garantem konference je recenzovaný open-access časopis WASTE FORUM, jehož šéfredaktor je rovněž programovým garantem konference. Vybrané příspěvky z konference plánujeme zařadit do tematického čísla WASTE FORUM 2025,1. Časopis je od roku 2017 indexován v databázi SCOPUS.

 

PROGRAM (v přípravě):

 
Čas Úterý 12. 11. 2024 dopoledne 10,00 – 18,00 hod.
Úvodní sekce
Hlavní sál
Číslo příspěvku
10,00 Zahájení
Úvod organizační, zdravice
 
10, 20 Odborný program  
 
 
Čas Středa 13. 11. 2024 dopoledne 10,00 – 14,00 hod.
Úvodní sekce
Hlavní sál
Číslo příspěvku
10,00 Odborný program  


 

Programový výbor (v přípravě):

 
 

Partneři (v přípravě):

 
 

Udělené a přislíbené záštity (v přípravě):

 
 

 

Přihlášky:

Cirkulář

Důležité termíny:

Termín konání: 12. 11. 2024

Přihlášky příspěvků: do 30. 9. 2024

Plné texty (do sborníku): do 15. 10. 2024

Přihlášky účasti: do 15. 10. 2024 

 

Kontaktní osoby:

 

Odpadové fórum

Odpady z potravinářství

Ing. Ondřej Procházka, CSc.

Tel.: (+420) 723 950 237

Email: prochazka@cemc.cz

 

Ubytování, inzerce, fakturace, přihlášky účasti:

Ing. Anna Nemergutová

Tel.: (+420) 724 685 303

Email: nemergutova@cemc.cz