Více času na podstatné

 

 

 

Rámcový program TVIP 2020:

Úterý
24.3.2020
10,00 - 17,00 ODPADOVÉ FÓRUM - Radioaktivní odpady, Voda, Ovzduší
Středa
25.3.2020
9,00 - 13,00 ODPADOVÉ FÓRUM - VaV pro oběhové hospodářství a Odpady APROCHEM
10,30 - 11,00 Autorská prezentace VÝVĚSEK
(spojovací chodba před Velkým sálem)
14,00 - 17,30 EXKURZE:
20,00 - 24,00

SPOLEČENSKÝ VEČER:

vyhlášení výsledků soutěže "VÝVĚSKA TVIP2020", poděkování partnerům, volná zábava, konzumace vín a raut, cimbálová muzika.

Čtvrtek
26.3.2020
9,00 - 13,00 ODPADOVÉ FÓRUM - Odpady APROCHEM