Více času na podstatné

Rámcový program TVIP 2023:

Úterý
17. 10. 2023
10,00 - 18,00 ODPADY ZE A PRO STAVEBNICTVÍ
  13,00 - 18,00 ODPA DOVÉ FÓRUM - Vo da, Ovzduší
Středa
18. 10. 2023
9,00 - 14,00 ODPADOVÉ FÓRUM - VaV pro oběhové hospodářství APROCHEM
11,00 - 11,30 Autorská prezentace VÝVĚSEK
Spojovací chodba před Velkým sálem
15,00 - 18,00 Exkurze
19,00 - 00,00

Společenská večeře

(cimbálová muzika, volná zábava s konzumací vín a večerním rautem)

Čtvrtek
19. 10. 2023
9,00 - 13,00 ODPADOVÉ FÓRUM - Odpady APROCHEM

 

Pozn.: podrobný program TVIP bývá zveřejněn cca do 14 dní po uzávěrce příspěvků.