Více času na podstatné

Rámcový program TVIP 2022:

Úterý
20.9.2022
10,00 - 17,00 ODPADOVÉ FÓRUM - Sanace ekologických zátěží, Voda, Ovzduší
Středa
21.9.2022
9,00 - 15,00 ODPADOVÉ FÓRUM - VaV pro oběhové hospodářství a Odpady APROCHEM
11,00 - 11,30 Autorská prezentace VÝVĚSEK
Spojovací chodba před Velkým sálem
15,00 - 18,00 Exkurze
19,00 - 00,00

Společenská večeře

(vyhlášení výsledků soutěže "VÝVĚSKA TVIP 2022", cimbálová muzika, volná zábava s konzumací vín a večerním rautem)

Čtvrtek
22.9.2022
9,00 - 13,00 ODPADOVÉ FÓRUM - Odpady APROCHEM