Více času na podstatné

Štítek: DOTACE EU

Dotace z EU - přehled otevřených výzev k 20. lednu 2011

Přehled otevřených výzev (fondy EU) k 18. únoru 2011

Analýza věcného pokroku operačních programů 2007-2013

Přehled otevřených výzev k 19. září 2011

Přehled otevřených výzev k 19. září 2011

Evropská komise schválila státní podporu na projekty snižující znečištěné ovzduší v Moravskoslezském kraji

Evropská komise schválila státní podporu na projekty snižující znečištěné ovzduší v Moravskoslezském kraji

Zjednodušení procesů při čerpání evropských prostředků v období 2014+

Ministerstvo zemědělství v roce 2011 rozdělilo celkem 42,5 miliardy korun