Více času na podstatné

Štítek: Ekologická újma

Nejdůležitější body z dnešního programu schůze vlády

Text NV o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění

Věstník MŽP č.5/2012: Metodický pokyn pro provádění podrobného hodnocení rizika ekologické újmy

Ekologická újma je nominována na nejhorší legislativní počin pro podnikatelské prostředí v ČR

ODBORNÝ SEMINÁŘ CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O EKOLOGICKÉ ÚJMĚ

ODBORNÝ SEMINÁŘ CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O EKOLOGICKÉ ÚJMĚ

E15: Pojištění ekologických rizik firmy podceňují, často o něm ale ani neví

Každý rok nezákonná těžba dříví způsobí ekologickou újmu kolem 100 mil. Kč

Stanovisko průmyslu k novele zákona o předcházení ekologické újmě