Více času na podstatné

Štítek: REACH

Výbor pro posuzování rizik vyslovil souhlas s harmonizovanou klasifikací a označováním CMR u tří látek

ECHA pořádá dva semináře pro žadatele o povolení

ECHA pořádá dva semináře pro žadatele o povolení

Agentura ECHA a příslušné orgány členských států připravují cestu pro další posuzování nanomateriálů podle nařízení REACH

REACH novinky: nová verze REACH-IT a problematika nanomateriálů

Nová veřejná konzultace k reprodukční toxicitě epoxikonazolu a k návrhům na harmonizovanou klasifikaci a označení