Více času na podstatné

Štítek: svhc

Výbor členských států odsouhlasil identifikaci 5 látek SVHC a dokončil vyhodnocení 41 registračních dokumentací

Výbor členských států odsouhlasil identifikaci 5 látek SVHC a dokončil vyhodnocení 41 registračních dokumentací

Výbor členských států odsouhlasil zařazení nových látek na kandidátský seznam

Blíží se lhůta pro oznámení 20 látek uvedených na seznamu kandidátů

REACH: ECHA zveřejnila seznam spotřebního zboží, ve kterých se mohou objevovat látky vzbuzující velké obavy

REACH: ECHA zveřejnila seznam spotřebního zboží, ve kterých se mohou objevovat látky vzbuzující velké obavy

REACH: Veřejná konzultace k návrhu zařazení 13 látek mezi látky vzbuzující velké obavy

Oznamování SVCH látek v předmětech do 18. prosince 2012