Rychlá navigace:

   

Historická ročenka statistiky energetiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky  
Cenového rozhodnutí ERU, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2016 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 – 2020 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Právní předpisy http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Státní energetická koncepce http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Surovinová politika v oblasti nerostných surovin

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Národní akční plán ČR pro energii z OZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Metodická pomůcka pro umísťování, povolování a užívání fotovolaickcých staveb a zařízení http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zelená úsporám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
DOTACE (MPO, Efekt) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Atlas zařízení OZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Výhřevnost - paliva http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Výhřevnost - dřevo http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady ekonomického hodnocení energetických projektů http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Roční průměrná doba slunečního záření http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Roční průměrný počet bezoblačných dní http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Mapa slunečního svitu http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Větrná mapa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

Mediálně podporujeme:

 

Mediálně podporujeme:

ENERGETICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ

17.06.2014 19:05

Jaderná energie je stále nejlevnějším zdrojem, vyplynulo z diskuzí na Evropském jaderném fóru v Bratislavě

V Bratislavě se ve dnech 16. a 17. června 2014 konalo dvoudenní plenární zasedání Evropského jaderného fóra, kterého je Česká republika společně se Slovenskem spoluorganizátorem. Fórum zahájili předsedové vlád obou zemí Robert Fico a Bohuslav Sobotka. Evropské jaderné fórum je poradním orgánem...
17.06.2014 09:51

Projev premiéra Sobotky na Evropském jaderném fóru

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka se zúčastnil 16. června 2014 Evropského jaderného fóra v Bratislavě. Na v pořadí devátém zasedání diskutoval společně s premiérem Slovenska Robertem Ficem a odborníky na jadernou energii o bezpečnostních otázkách, investicích do energetického sektoru a také o...
17.06.2014 09:46

Vláda: ČR je připravena na případné komplikace s dodávkami plynu z Ruska

Česká republika je připravena na případné komplikace, které by se mohly dotknout dodávek plynu od ruské společnosti Gazprom přes Ukrajinu do naší země. I v případě, že by došlo k omezení dodávek plynu, je Česká republika na případný krátkodobý výpadek dobře připravena. Plyn soustředěný v podzemních...
16.06.2014 17:24

MPO ke schválenému režimu podpory energie z OZE Evropskou komisí

Dne 11. června 2014 Evropská komise schválila režim podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Českou republikou. Rozhodnutí o notifikaci se týká nejen zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie včetně jeho uskutečněných novel, ale také celého právního rámce systému podpory...
13.06.2014 12:16

ČT: První solární elektrárna přišla o licenci

Krajský soud v Brně zrušil licenci solární elektrárně Solar CD v Českém Dubu na Liberecku. Soud rozhodl o tom, že původní udělení licence Energetickým regulačním úřadem neplatí a o licenci se bude muset jednat znovu. Jako důvod uvedl soud vady v řízení, nikoliv nesplěnní podmínek pro...
13.06.2014 07:55

E15: Kontroly zelených elektráren narazily. Brusel připouští úpravu podpory

V Dukovanech by výhledově mohly stát dva nové jaderné bloky. ČEZ se zatím snaží prosadit výstavbu prvního z nich, který by mohl začít fungovat kolem roku 2035. Druhý blok má přibýt o něco později, aby byly zcela nahrazeny stávající čtyři dukovanské bloky po jejich definitivním odstavení, což...
12.06.2014 14:02

MPO poslalo do připomínkového řízení novelu energetického zákona

Návrh zákona reaguje na transpozici evropské směrnice i energetické účinnosti a adaptuje Nařízení o transparentnosti a integritě velkoobchodního trhu s energií. Součástí návrhu je také reakce na skutečný vývoj trhu s elektřinou a s plynem a rozvoj teplárenství v ČR včetně vztahů mezi jednotlivými...
12.06.2014 07:59

OZE loni vyrobily přibližně o 15 % více elektřiny než v roce 2012, nejvíce přispěly bioplynky

Obnovitelné zdroje v loňském roce pokryly 13,17 procenta spotřeby elektřiny v Česku, předloni to bylo 11,43 procenta. Vyrobily zhruba o 15 procent více elektřiny než v roce 2012. K nárůstu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů přispěly nejvíce bioplynové stanice, kdy výroba meziročně vzrostla o...
11.06.2014 12:25

Evropská komise schválila český režim podpory energie z obnovitelných zdrojů

Evropská komise dospěla k závěru, že režim, kterým Česká republika podporuje výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, je v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Komise zejména shledala, že režim podpory přispěje k dosažení cílů EU v oblasti energetiky, aniž by nepatřičně narušil...
10.06.2014 19:54

ENERGO SUMMIT podpoří odbornou diskuzi nad aktuálními trendy energetiky

Téma energetiky v České republice a celé střední Evropě se v posledních týdnech dostalo do centra pozornosti kvůli krizi na Ukrajině. Vlády a společnosti musejí hledat nové alternativy pro bezpečné zajištění energetických dodávek. České republika obecně podporuje užší energetickou spolupráci...

Partneři rubriky:

http://biom.cz/img/biom-ikona.gif

 

 

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

02.05.2016 20:21

Ředitelství silnic a dálnic hledá dodavatele na nové zpracování posudků EIA za 217 milionů korun

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) hledá zpracovatele nových materiálů k posouzení staveb na...
02.05.2016 16:47

Vláda zařadila mezi významné lokality pouze labské kaňonovité údolí

Vláda dnes zařadila kaňonovité labské údolí mezi evropsky chráněná území, Louky u Přelouče nikoli....
02.05.2016 12:34

Komentář ministra životního prostředí Richarda Brabce k problematice EIA

Skloňování EIA naší politickou reprezentací po celé republice je dnes na denním pořádku. Dokonce...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

Mediálně podporujeme:

 

 

Reklama:

Kalkulátory:

 

Porovnání nákladů na vytápění http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Výpočet tepelných ztrát http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Kalkulátor změny dodavatele http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

Rejstříky "Zelená úsporám":

 
Autorizovaní inženýři (CKAIT) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Autorizovaní architekti (CKA) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Energetický auditoři (MPO) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam dodavatelů http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Registrace do seznamu dodavetelů http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Domy dle tepelných ztrát:

 

Druh domu

kWh/m2 a rok

Nulový, s přebytkem tepla

<5

Pasivní 5-15
Nízkoenergetický

15-50

současná novostavba 80-140
domy 70. až 80 léta >200

 

Přepočty:

 

Zemní plyn: 1 m³ = 10,5 kWh

CNG: 1 m³ CNG = 1 l benzinu

CNG: 1 m³ CNG = 0,8l nafty

CNG: 1 m³ CNG = 1,2l LPG

CNG: 1 kg CNG = 1,4 m³ CNG