Rychlá navigace:

   

Historická ročenka statistiky energetiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky  
Cenového rozhodnutí ERU, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2016 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 – 2020 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Právní předpisy http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Státní energetická koncepce http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Surovinová politika v oblasti nerostných surovin

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Národní akční plán ČR pro energii z OZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Metodická pomůcka pro umísťování, povolování a užívání fotovolaickcých staveb a zařízení http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zelená úsporám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
DOTACE (MPO, Efekt) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Atlas zařízení OZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Výhřevnost - paliva http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Výhřevnost - dřevo http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady ekonomického hodnocení energetických projektů http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Roční průměrná doba slunečního záření http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Roční průměrný počet bezoblačných dní http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Mapa slunečního svitu http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Větrná mapa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

Mediálně podporujeme:

 

ENERGETICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ

11.06.2014 12:25

Evropská komise schválila český režim podpory energie z obnovitelných zdrojů

Evropská komise dospěla k závěru, že režim, kterým Česká republika podporuje výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, je v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Komise zejména shledala, že režim podpory přispěje k dosažení cílů EU v oblasti energetiky, aniž by nepatřičně narušil...
10.06.2014 19:54

ENERGO SUMMIT podpoří odbornou diskuzi nad aktuálními trendy energetiky

Téma energetiky v České republice a celé střední Evropě se v posledních týdnech dostalo do centra pozornosti kvůli krizi na Ukrajině. Vlády a společnosti musejí hledat nové alternativy pro bezpečné zajištění energetických dodávek. České republika obecně podporuje užší energetickou spolupráci...
10.06.2014 10:17

Ruská bankovní skupina poskytne Slovenským elektrárnám úvěr 24 mld. korun

Ruská bankovní skupina Sberbank poskytne největší slovenské energetické firmě - Slovenským elektrárnám - úvěr ve výši 870 milionů eur. Půjde o termínovaný úvěr s dobou splatnosti 7,5 roku. Úvěr má jít na investice do elektráren kromě jaderných. Slovenské elektrárne ovládá italský energetický kolos...
10.06.2014 08:20

E15: Plyn na burzách strmě padá, obchodníci zřejmě zlevní

Firmy a domácnosti mají letos šanci ušetřit za zemní plyn hned dvakrát. Nejprve jim snížila účet mírná zima, a tedy nízká spotřeba, příští zimu by mohly vydělat na padajících velkoobchodních cenách zemního plynu. Od začátku ledna spadly ceny kontraktů na dodávky plynu pro příští zimu, jimiž si...
10.06.2014 08:02

ČEZ nadále pracuje na jaderném projektu, vypsání tendru ale nepřipravuje

V tuto chvíli ČEZ nechystá a ani nepřipravuje vypsání nového tendru. Rozhodující pro další postup bude komplexní vládní plán. Další kroky bude možno říci až v návaznosti na tento materiál. ČEZ letos v dubnu, při oznámení zrušení zadávacího řízení na dostavbu 3. a 4. bloku...
09.06.2014 07:52

Zajímavosti: nový tendr na dostavbu Temelína, pozastavení prací na plynovodu South Stream

Dostavba JE Temelín ČEZ by mohl v příštím roce vypsat nový tendr na dostavbu jaderné elektrárny Temelín. Polostátní firma pokračuje v přípravách projektu, o kterém bude pravděpodobně příští rok rozhodovat vláda. V České televizi to uvedl místopředseda dozorčí rady ČEZ Václav Pačes. Podle Pačese...
06.06.2014 08:17

499. plenární zasedání EHSV ve znamení energetiky

Ve dnech 4. – 5. 6. 2014 proběhlo v Bruselu 499. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV). Hosty první ho dne byli Günther Oettinger, evropský komisař pro energetiku, a Jean-Pascal van Ypersele, místopředseda Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPPC),...
05.06.2014 09:27

Německo plánuje pravidla pro těžbu břidlicového plynu

Německá vláda chce ještě před prázdninami prosadit zákonná pravidla pro těžbu zemního plynu pomocí kontroverzní metody hydraulického frakování. Podle serveru Focus navrhuje ministr hospodářství Sigmar Gabriel souhrn opatření, která by v některých místech takovou těžbu zcela zakázala. Podle...
05.06.2014 08:41

ČEZ zvažuje stavbu přečerpávací elektrárny na Orlíku

Orlík by ve srovnání s dnešním stavem uměl ukládat přebytečnou elektřinu vyráběnou obnovitelných zdrojů – zejména solárních a větrných elektráren - a pokud by to potřeby energetické soustavy vyžadovaly, mohl by ji rychle a efektivně dodat do sítě. Projekt počítá s výměnou dvou ze čtyř...
04.06.2014 18:06

ČR posiluje spolupráci s Korejskou republikou v jaderném sektoru

Dnes proběhlo v Praze historicky první česko-korejské jaderné fórum. Během fóra bylo podepsáno Memorandum o porozumění, které ustavuje spolupráci obou zemí v jaderné energetice. „Účelem memoranda je posílit komunikaci a spolupráci související s otázkami společného zájmu v oblasti jaderné...

Partneři rubriky:

http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
     

 

 

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

27.08.2016 08:19

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu k vyjádření

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zveřejnilo pracovní návrh Národního akčního plánu adaptace...
26.08.2016 20:12

Další studie ukázala, že biopaliva nejsou ekologická

Nová studie Michiganské univerzity, vydaná ve čtvrtek, ověřovala předpoklad, že biopaliva jsou...
26.08.2016 12:39

Teplárny: Kontinulání dotační výzva by pomohla rychlejší obnově parovodů

Dodavatelé tepla pokračují v modernizaci soustav zásobování teplem a v nahrazování...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

Mediálně podporujeme:

 

 

Reklama:

Kalkulátory:

 

Porovnání nákladů na vytápění http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Výpočet tepelných ztrát http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Kalkulátor změny dodavatele http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

Rejstříky "Zelená úsporám":

 
Autorizovaní inženýři (CKAIT) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Autorizovaní architekti (CKA) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Energetický auditoři (MPO) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam dodavatelů http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Registrace do seznamu dodavetelů http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Domy dle tepelných ztrát:

 

Druh domu

kWh/m2 a rok

Nulový, s přebytkem tepla

<5

Pasivní 5-15
Nízkoenergetický

15-50

současná novostavba 80-140
domy 70. až 80 léta >200

 

Přepočty:

 

Zemní plyn: 1 m³ = 10,5 kWh

CNG: 1 m³ CNG = 1 l benzinu

CNG: 1 m³ CNG = 0,8l nafty

CNG: 1 m³ CNG = 1,2l LPG

CNG: 1 kg CNG = 1,4 m³ CNG