Rychlá navigace:

   

Roční zpráva o provozu ES ČR za  rok 2012
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR za rok 2012 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Historická ročenka statistiky energetiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Cenového rozhodnutí ERU, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2013 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 – 2020 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Právní předpisy http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Státní energetická koncepce http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Surovinová politika v oblasti nerostných surovin

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Národní akční plán ČR pro energii z OZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Metodická pomůcka pro umísťování, povolování a užívání fotovolaickcých staveb a zařízení http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zelená úsporám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
DOTACE (MPO, Efekt) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Atlas zařízení OZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Výhřevnost - paliva http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Výhřevnost - dřevo http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady ekonomického hodnocení energetických projektů http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Roční průměrná doba slunečního záření http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Roční průměrný počet bezoblačných dní http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Mapa slunečního svitu http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Větrná mapa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

Aukce energií:

 

Doporučujeme!

 

ENERGETICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ

02.04.2013 13:08

Šetřílkovi: vyzkoušejte si realizovat úsporná opatření. Hrajeme o hodnotné ceny jako je i mobilní telefon Samsung Galaxy S4!

Že neznáte Šetřílkovi? Chyba! Je to rodinka jako ta vaše. Každý má své touhy, ale také vrtochy, které něco stojí. A do toho ještě složenky za elektriku, vodu a plyn. Sem tam se přihodí něco nečekaného. A to všechno jsou náklady navíc. Pokud nechcete volat doktora Chocholouška, zapojte rozum a...
02.04.2013 10:05

Z Orlíku by mohla být přečerpávací elektrárna

Energetická společnost ČEZ zvažuje, že vodní elektrárnu Orlík částečně přebuduje na přečerpávací elektrárnu. Výměna dvou ze čtyř současných turbín za reverzní turbíny by umožnila v době přebytku elektrického výkonu čerpat vodu z vyrovnávací nádrže Kamýk nad orlickou hráz, a tím tuto elektřinu...
02.04.2013 09:58

Strategie Velké Británie v oblasti jaderné energetiky

Nová průmyslová strategie publikovaná vládou Velké Británie vykreslila plány, které zemi umožní vytvořit značné množství příležitostí pro hospodářský růst v sektoru jaderné energetiky. Británie chce těžit z jaderných projektů doma i v zahraničí.Dokument obsahující novou strategii byl...
29.03.2013 09:03

Roztržka o obnovitelné zdroje energie: Solárníci versus ostatní, píše dnes Českápozice.cz

Návrh připravované novely zákona, který se původně týkal podpory obnovitelných zdrojů energie (OZE) a zadními vrátky vyklouzl z dílny (MPO), definitivně otáčí jeho smysl pomáhat na svět novým technologiím, které k výrobě energie nepoužívají fosilní zdroje, ale slunce, vodu, vítr, biomasu či...
26.03.2013 14:32

Vítkovice Doprava chystá dalších 25 CNG stanic, 12 postaví ještě letos

V dnešním vydání Hospodářských novin odhalil ředitel společnosti Vítkovice Doprava a.s. Zdeněk Trejbal ambiciózní plán výstavby nových CNG stanic, informuje server CNGplus.cz. Trejbal uvedl, že jeho společnost ještě letos postaví ve spolupráci s významným distributorem pohonných hmot 12 nových...
26.03.2013 12:57

Teplárny zastavují spalování biomasy – nevyplatí se jim

Kvůli snížení podpory spoluspalování biomasy s uhlím teplárny výrazně redukují množství spalované biomasy. Do problémů se dostávají producenti dřevní štěpky, což ohrožuje stovky pracovních míst v celém Česku! Omezení podpory spoluspalování může paradoxně zvýšit i účty za elektřinu. Od 1. ledna 2013...
26.03.2013 09:21

Americký břidlicový plyn zamíří do Velké Británie

Britská společnost Centrica v pondělí podepsala kontrakt s americkou firmou Cheniere Energy na dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG) z USA do Spojeného království. Smlouva o dovozu amerického plynu, který má pokrýt spotřebu 1,8 milionu britských domácností, je přelomová – USA svůj laciný plyn do...
26.03.2013 09:10

Batérie s účinnosti až 80% se poprvé představí na veletrhu v Hannoveru

Slunce a vítr dodávají stále více elektřiny – avšak nepravidelně. Výkonné akumulátory pro skladování elektřiny mají tento nedostatek v budoucnosti vykompenzovat. Výzkumníkům z Fraunhoferova institutu se nyní podařil důležitý průlom- vyvinuli Redox-Flow batérii o velikosti článku...
26.03.2013 08:46

Nová vyhláška o energetické náročnosti budov bude účinná již od 1. dubna 2013

Ve sbírce předpisů vychází vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2013 a dále vyhláška ruší stávající vyhlášku č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov. Vyhláška stanoví: a) nákladově optimální úroveň požadavků na...
22.03.2013 20:44

Rada schválila nařízení o energetické infrastruktuře

Komisař Oettinger přivítal rozhodnutí Rady schválit nařízení o energetické infrastruktuře, které pomůže propojit energetické systémy jednotlivých zemí a zvýší konkurenci v tomto odvětví. Nařízení bylo již před souhlasem Rady schváleno také Evropským parlamentem. Hlavní výhodou...

Partneři rubriky:

http://biom.cz/img/biom-ikona.gif

 

 

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

28.07.2014 11:34

Text novely vyhlášky o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování

Ve Sbírce předpisů ČR vychází novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o...
28.07.2014 09:04

6. verze OPŽP pro budoucí programové období 2014-2020

Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 je ochrana a zajištění kvalitního...
28.07.2014 08:51

ČRo: Ekologická olympiáda českých středoškoláků na téma „Obnova a rekultivace".

Ekologická olympiáda českých středoškoláků na téma „Obnova a rekultivace". Důraz se klade na...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

Mediálně podporujeme:

 

 

Reklama:

Kalkulátory:

 

Porovnání nákladů na vytápění http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Výpočet tepelných ztrát http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Kalkulátor změny dodavatele http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

Rejstříky "Zelená úsporám":

 
Autorizovaní inženýři (CKAIT) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Autorizovaní architekti (CKA) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Energetický auditoři (MPO) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam dodavatelů http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Registrace do seznamu dodavetelů http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Domy dle tepelných ztrát:

 

Druh domu

kWh/m2 a rok

Nulový, s přebytkem tepla

<5

Pasivní 5-15
Nízkoenergetický

15-50

současná novostavba 80-140
domy 70. až 80 léta >200

 

Přepočty:

 

Zemní plyn: 1 m³ = 10,5 kWh

CNG: 1 m³ CNG = 1 l benzinu

CNG: 1 m³ CNG = 0,8l nafty

CNG: 1 m³ CNG = 1,2l LPG

CNG: 1 kg CNG = 1,4 m³ CNG