Více času na podstatné

 

 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Aktuální číslo: Ekodesign, zpětný odběr

 

Osvěta dětí jako účinný nástroj v boji proti plýtvání
Redakce OF

Zálohování pod palbou zavádějících informací
Kristýna Havligerová

Financování investic v oblasti odpadového hospodářství
Radek Hořeňovský

Udržitelná výroba, udržitelný textil a oděv, udržitelné chování
Veronika Marešová

Energetická bezpečnost ČR
Jan Harnych

Cesta z evropské plynové krize pomocí biometanu
Martin Schwarz

Velké firmy budou řešit rizika svého byznysu podle nového vodítka EU
Frank Bold

Nebezpečné odpady napříč platnou odpadovou legislativou aneb co je nového?
Markéta Miklasová

Dvůr Havransko – držitel zlaté medaile v programu ASZ ČR Pestrá krajina
Šárka Gorgoňová

Kontaminace životního prostředí toxickými látkami jako důsledek ilegálního obchodu s elektroodpadem
ASEKOL a.s.

Elektromobily pomohou k nižším emisím CO2
František Vörös

V elektroodpadu číhají karcinogeny i jedy, ochranou je jeho odevzdání k řádné likvidaci
Redakce OF

Trendy jihokorejských investic v jihovýchodní Asii
Michal Schwarz

Státní podnik DIAMO pokročil v odstraňování starých ekologických zátěží
Jana Dronská

Systém vzdáleného monitoringu lokalit a řízení technologií (nejen sanačních)
Vendula Ambrožová, Jaroslav Nosek a Tomáš Pluhař

Sanace podzemní vody kontaminované chlorovanými etheny v areálu Jihostroj a.s., Velešín a jeho okolí
Jana Kolářová a Ondřej Lhotský

Kudy na důlní vody?
Josef Zeman, Zdeněk Vilhelm, Petr Beneš, Vít Kopecký a Vlastimil Píštěk

Odstraňování starých ekologických zátěží v duchu cirkulární ekonomiky
Karel Waska, Monika Heřmánková, Vlastimil Píštěk a Miroslav Minařík

Nový pokyn UN Stockholmské úmluvy o POPs pro kontaminovaná místa
Ivan Holoubek

Sanace ohniska kontaminace a monitoring přirozené atenuace v ostatních partiích kontaminačního mraku
Martin Zigo

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

  

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Květen    
11.5. Práce s IS ENVITA na PC
Opakování: 12.05.2022, 24.05.2022, 25.05.2022, 26.05.2022
12.5. iKURZ: Nakládání s kovovým odpadem podle nové legislativy - zákona o odpadech 541/2020 Sb. a novými prováděcími předpisy, a to z pohledu praxe
13.5. Bezplatný informační webinar ke kurzu REACH Manažer
17.5. Odpady v podnikové ekologii
18.5.

Sanační technologie XXIV

18.5. Povinnosti v podnikové ekologii v praxi novinky v legislativě ochrany životního prostředí roce 2022
Opakování: 19.5.2022
18.5. Biocidní akademie
19.5. iKURZ: Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (BRO a BRKO) a kaly podle nové legislativy povinnosti původců a zpracovatelů BRO, BRKO a kalů stanovené novým zákonem 541/2020 Sb. a prováděcími předpisy
19.5. iKURZ: Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (BRO a BRKO) a kaly podle nové legislativy povinnosti původců a zpracovatelů BRO, BRKO a kalů stanovené novým zákonem 541/2020 Sb. a prováděcími předpisy
Opakování: 17.6.2022
24.5. iKURZ: Recyklace a nakládání se stavebními odpady podle nové legislativy - povinnosti původců a zpracovatelů stavebních odpadů stanovené novým zákonem č. 541/2020 Sb. a prováděcími předpisy
24.5. Měření umělého osvětlení ve vnitřním prostředí
24.5. Webinář - specializované kariérní poradenství v oblasti ekologie, životního prostředí
26.5. Měření hluku v mimopracovním prostředí - současný stav, výhled, nejčastější dotazy, odborná stanoviska
Červen    
3.6. Maximální minimum o novém zákoně o odpadech
8.6. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ
14.6. Podstatné změny v evidenci odpadů a nové povinnosti pro provozovatele zařízení - nová odpadová legislativa a její dopad na praxi
Opakování: 15.6.2022, 19.7.2022, 20.7.2022, 6.9.2022, 7.9.2022, 8.11.2022, 9.11.2022
Srpen    
16.8. Zásadní změny v evidenci odpadů pro původce - nová odpadová legislativa a její dopad na praxi
Opakování: 17.8.2022, 20.9.2022, 21.9.2022, 22.9.2022, 11.10.2022, 12.10.2022
 
 

 

  

 

Novinky

20.03.2013 11:07

John Hutton: Trh sám nezajistí přechod na bezuhlíkovou energetiku

E15.cz: Velká Británie si stanovila politický cíl, že chce zvýšit energetickou bezpečnost a zároveň z energetiky vyloučit co nejvíce emisí oxidu uhličitého. Tyto cíle dokáže splnit pouze jaderná energie, ale za cenu vládou garantovaných výkupních cen, které zajistí investorům návratnost jejich kapitálu, tvrdí John Hutton, člen britské Sněmovny lordů a předseda Asociace jaderného průmyslu.

"V energetice musíte uvažovat dlouhodobě. Trh je složitý. Podívejte se na zemní plyn a ropu, jejichž ceny jsou extrémně kolísavé. Někdy mohou být na minimech a někdy jsou zase drtivě vysoké. Proto je třeba se na vše dívat strategicky. V příštích padesáti letech bude konkurenční výhodou, když země bude mít zdroj levné a nízkouhlíkové elektřiny. A tu nabízí jádro. " řekl John Hutton v rozhovoru pro E15.cz Více na: https://euro.e15.cz/hyde-park/rozhovory/john-hutton-trh-sam-nezajisti-prechod-na-bezuhlikovou-energetiku-967411#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

 

Celý rozhovor čtěte ZDE.

 

Zdroj: E15.cz

Více na: https://euro.e15.cz/hyde-park/rozhovory/john-hutton-trh-sam-nezajisti-prechod-na-bezuhlikovou-energetiku-967411#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

20.03.2013 07:33

RoHS: potvrzení přímého účinku dvou směrnic EU, které umožňují výjimky pro použití olova a kadmia v elektrozařízeních

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) informuje, že směrnici č. 2012/50/EU (použití olova) a směrnici č. 2012/51/EU (použití kadmia) není nutné transponovat do nařízení vlády č. 481/2012 Sb. Obě směrnice vyhlášené ve Věstníku EU jsou od 7.1.2013 přímo účinné a odpadá zdlouhavý proces jejich transpozice. Předmětem obou výše uvedených směrnic EU je stanovení pouze jednoho konkrétního přípustného použití nebezpečné látky včetně rozsahu a doby platnosti. Více ZDE.

 

20.03.2013 07:15

Plán výzev OPŽP na rok 2013

Státní fond životního prostředí (SFŽP) zveřejnil schválený plán výzev pro OPŽP na rok 2013. SFŽP upozorňuje, že plán výzev je pouze orientační, skutečné termíny příjmu žádostí a také dílčí omezení oblastí podpory budou oznámeny vždy až s vyhlášením každé konkrétní výzvy.

 

Dokument ke stažení:

Plán výzev OPŽP na rok 2013

20.03.2013 07:14

Jaké největší města hodlají zavést nízkoemisní zóny?

Sever iHNED.cz provedl exkluzivní průzkum ve 100 největších českých městech. Server se dotazoval zda magistráty a radnice hodlají zavést ve svých centrech novinku - nízkoemisní zóny, kam by směla vozidla jen za poplatek, anebo vůbec. Z průzkumu vyplynulo, že starostové českých měst budou v nejbližších letech až na několik málo výjimek dál bez omezení pouštět do ulic v centrech starší vozidla. Dotazník ukázal, že o území, kam vozidla nebudou smět vůbec anebo jen za poplatek, stojí jen šest ze stovky oslovených primátorů a starostů. Kromě Prahy a Karlových Varů, které svůj záměr oznámily již dříve, chtějí nízkoemisní zóny ještě v Ústí nad Labem, Mladé Boleslavi, v Mariánských Lázních a v Hranicích na Moravě. Největší potíž je, že městům scházejí obchvaty. Podívejte se do mapy Česka ZDE.

 

Zdroj: iHNED.cz


 

 

20.03.2013 01:19

Evropská komise vydala příručku pro zájemce o EMAS

CENIA informuje, že Evropská komise vydala dne 4. března 2013 Rozhodnutí č. 2013/131/EU , kterým se vytváří příručka pro uživatele, která stanoví kroky nutné k účasti v systému EMAS podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS).

 

Dokument ke stažení:

příručka EMAS

 

Zdroj: CENIA

19.03.2013 16:55

Trh s uhlím přestal v Česku existovat. ČEZ prodá elektrárnu Chvaletice společnosti Litvínovská uhelná.

Krátce po podpisu smlouvy s Czech Coal na dlouhodobé dodávky uhlí za 200 miliard korun ČEZ oznámil prodej Chvaletic firmě, kterou Pavel Tykač o den dříve prodal svým manažerům. Vyšachovali tak Křetínského EPH. Teplárenské sdružení se domnívá, že prodej elektrárny Chvaletice společnosti Litvínovská uhelná a.s. by znamenal konec trhu s hnědým uhlím v Česku. Valná většina dodávek uhlí by byla realizována uvnitř majetkově propojených skupin vlastnících těžební společnosti. To zásadně poškodí teplárny, které se při jednání o cenách tuzemského hnědého uhlí dostanou do velmi nevýhodného postavení.  Teplárenské sdružení tuto možnost předvídalo a upozornilo na ni Evropskou komisi již v loňském roce. Více ZDE.

 

Související článek:

ČEZ prodá elektrárnu Chvaletice Litvínovské uhelné

ČEZ uzavřel dlouhodobou smlouvu na dodávku uhlí pro elektrárnu Počerady se skupinou Czech Coal


 

 

 

19.03.2013 12:15

EurActiv.cz: Emise CO2 z aut: je důležitější cena vozu nebo úspora na palivu?

Díky snižování emisí CO2 z osobních aut a dodávek lze ušetřit velkou část nákladů na palivo, ukazuje nová studie. Inovace ovšem zvyšují cenu vozu, namítá automobilový průmysl, který poukazuje na náročnost stanovených cílů. Podle zelených organizací by ale cíle mohly být ještě ambicióznější. Hovoří se také o potřebě spolehlivější metody testování.

Snižování množství emisí vypouštěných automobily a dodávkami prospěje evropské ekonomice, tvrdí nová studie, kterou zpracovaly konzultační společnosti Cambridge Econometrics a Ricardo-AEA.

Podle výpočtů Cambridge Econometrics a Ricardo-AEA přinesou inovace potřebné ke snižování emisí do roku 2020 náklady ve výši asi 1.000 eur na jedno vyrobené vozidlo. Tyto náklady prý ale budou rychle vyváženy úsporami na palivech. Každý rok by měl totiž uživatel vozu ušetřit asi 400 eur. Jakmile všechny osobní automobily i dodávky v EU dosáhnou tohoto standardu, Evropa na provozu svého vozového parku ušetří až 35 miliard eur ročně.

Nová evropská opatření mají podle zmíněné studie prospět také zaměstnanosti ve členských zemích EU. Vzniknout by prý mohlo 356.000 nových pracovních míst. Pokud by se do roku 2020 podařilo dosáhnout snížení množství emisí na 90 g/km u osobních aut a 141 g/km u dodávek, nových míst by prý mohlo vzniknout až 443.000.

 

Více čtěte na EurActiv.cz ZDE.

 

Dokument ke stažení:

Studie Cambridge Econometrics a Ricardo-AEA

 

Zdroj: EurActiv.cz

 

19.03.2013 10:36

ČEZ uzavřel dlouhodobou smlouvu na dodávku uhlí pro elektrárnu Počerady se skupinou Czech Coal

Energetická společnost ČEZ a těžební společnost Vršanská uhelná ze skupiny Czech Coal svým podpisem finálně stvrdily smlouvu, která zabezpečí dodávky uhlí pro elektrárnu Počerady, a to eventuálně až na téměř 50 let. Vzhledem k dlouhodobosti kontraktu a k tomu, že významně stabilizuje situaci na celém trhu nejen s uhlím, ale i s elektřinou, je tímto uzavřeno jedno z vůbec nejsložitějších jednání vedených v oblasti energetiky v České republice. Více ZDE.

 

19.03.2013 08:25

S. Peterson: Investice do atomových elektráren mají smysl z dlouhodobého hlediska i v době boomu břidlicového plynu

Jak je na tom společnost Westinghouse, která usiluje o historicky největší českou zakázku při dostavbě Temelína, na svém domácím trhu ve Spojených státech? Má tam vůbec šanci rozvíjet jadernou energetiku?

Viceprezident amerického Institutu jaderné energetiky J. Scott Peterson v rozhovoru pro ČESKOU POZICI tvrdí, že vyhlídky jsou pořád nadějné. „Fukušimská havárie Američany od jádra neodradila, licenčním řízením v USA procházejí projekty dalších šestnácti reaktorů,“ říká představitel institutu, který prosazuje zájmy americké jaderné energetiky a průmyslu. Scott Peterson má v institutu na starosti komunikaci.

 

Představitel jaderného odvětví USA Scott Peterson upozorňuje, že Německo není žádným premiantem ve snižování emisí uhlíku.

 

Investice do atomových elektráren mají podle něj smysl z dlouhodobého hlediska i v době boomu břidlicového plynu. Do budoucna je nutné počítat s výkyvy cen plynu, zatímco výrobní cena elektřiny z jaderné elektrárny zůstává stabilní po celou dobu její životnosti. „Zajišťujete si šedesát let stabilních cen,“ říká Scott Peterson a jde o argument, který fakticky platí také pro stavbu dalších dvou bloků jihočeské jaderné elektrárny.

Cestu Německa, která odchází od jádra, považuje za zajímavý experiment a upozorňuje na jeho úskalí – včetně toho, že Němci dnes rozhodně nejsou žádnými premianty ve snižování emisí uhlíku.

Scott Peterson také odmítá argument, že technologie reaktoru Westinghouse AP1000 přináší revoluci, zatímco konkurenční nabídka ruského Rosatomu pro Temelín „jistější evoluci“. Obě řešení jsou evoluční, Američan se však domnívá, že rozdíl je ve stupni evoluce. „Jsem přesvědčen, že design AP1000 je na evoluční křivce o několik stupňů napřed,“ uvedl v rozhovoru, který se uskutečnil v Americkém centru v Praze.

 

Celý rozhovor čtěte ZDE.

 

 

19.03.2013 08:01

Pád ceny povolenek připraví stát o desítky milionů, informuje E15.cz

Stát bude ve středu dražit necelých 1,6 milionu povolenek, které mu zbyly z předchozího obchodovacího období. Zatím poslední dražba, která se v EU konala v pondělí, vynesla 3,47 eura za tunu CO2. Při této ceně by Česko inkasovalo necelých 140 milionů korun. To je skoro o 50 milionů méně, než kolik Ministerstvo životního prostředí vydělalo na podporu energetických úspor v programu Zelená úsporám loni v říjnu. Tehdy cena dosáhla 7,59 eura za tunu CO2. Ministerstvo si žádnou minimální požadovanou cenu nestanovilo. Nefunkčnost trhu s emisemi se začíná projevovat i tím, že se povolenky už ani nedaří dražit. Minulý týden musela být zrušena celounijní aukce 3,5 milionu povolenek, protože firmy nebyly ochotny zaplatit ani minimální vyvolávací cenu. Podobně dopadly v předchozích týdnech i dvě německé aukce. Není proto vyloučeno, že se do zdárného konce nedotáhne ani středeční česká aukce. Více ZDE.

 

Zdroj: E15.cz

Více na: https://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/pad-ceny-povolenek-pripravi-stat-o-desitky-milionu-966947#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

19.03.2013 07:37

ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2013

Vážené dámy a pánové,

jménem společnosti EKONOX, s.r.o. si Vás dovoluji pozvat k účasti na semináři ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2013, který se bude konat dne 9. dubna 2013 v Brně v prostorách Výstaviště BVV.

Seminář je zaměřen na změny v legislativě týkající se integrované prevence, se kterými posluchače seznámí Ing. Jan Maršák, PhD z odboru posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence Ministerstva životního prostředí ČR. Dále bude přednášena problematika ochrany ovzduší v souvislosti s dlouhodobým trendem snižování emisí, použití moderních technologií při ochraně ovzduší a v neposlední řadě i legislativní změny a jejich dopady. Úvodní přednášku pro tento blok bude mít RNDr. Barbora Cimbálníková z odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR.

Bližší informace, včetně kompletního programu, časového harmonogramu přednášek a organizačních pokynů naleznete v závazné přihlášce. Více informací naleznete také na stránkách společnosti EKONOX, s.r.o. a stránkách mezinárodní výstavy Teplárenské dny 2013.

Těším se na Vaši účast.

 

Kontakt na organizátora semináře:

EKONOX, s.r.o., V Ráji 501, 530 02 Pardubice
Mgr. Barbora Ročňová
tel.: 466 415 010
mobil: 724 355 326
e-mail: rocnova@ekonox.cz
www.ekonox.cz

19.03.2013 06:53

REACH: První výsledky hodnocení látek - pro 32 látek je potřeba předložit další informace

Členské státy hodnotily 36 látek zařazených do průběžného akčního plánu Společenství (CoRAP) pro rok 2012. Pro 4 látky bylo hodnocení uzavřeno, pro ostatní látky požadují hodnotící členské státy předložení dalších informací. Více ZDE.

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE