Více času na podstatné

 

 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Aktuální číslo: Ekodesign, zpětný odběr

 

Osvěta dětí jako účinný nástroj v boji proti plýtvání
Redakce OF

Zálohování pod palbou zavádějících informací
Kristýna Havligerová

Financování investic v oblasti odpadového hospodářství
Radek Hořeňovský

Udržitelná výroba, udržitelný textil a oděv, udržitelné chování
Veronika Marešová

Energetická bezpečnost ČR
Jan Harnych

Cesta z evropské plynové krize pomocí biometanu
Martin Schwarz

Velké firmy budou řešit rizika svého byznysu podle nového vodítka EU
Frank Bold

Nebezpečné odpady napříč platnou odpadovou legislativou aneb co je nového?
Markéta Miklasová

Dvůr Havransko – držitel zlaté medaile v programu ASZ ČR Pestrá krajina
Šárka Gorgoňová

Kontaminace životního prostředí toxickými látkami jako důsledek ilegálního obchodu s elektroodpadem
ASEKOL a.s.

Elektromobily pomohou k nižším emisím CO2
František Vörös

V elektroodpadu číhají karcinogeny i jedy, ochranou je jeho odevzdání k řádné likvidaci
Redakce OF

Trendy jihokorejských investic v jihovýchodní Asii
Michal Schwarz

Státní podnik DIAMO pokročil v odstraňování starých ekologických zátěží
Jana Dronská

Systém vzdáleného monitoringu lokalit a řízení technologií (nejen sanačních)
Vendula Ambrožová, Jaroslav Nosek a Tomáš Pluhař

Sanace podzemní vody kontaminované chlorovanými etheny v areálu Jihostroj a.s., Velešín a jeho okolí
Jana Kolářová a Ondřej Lhotský

Kudy na důlní vody?
Josef Zeman, Zdeněk Vilhelm, Petr Beneš, Vít Kopecký a Vlastimil Píštěk

Odstraňování starých ekologických zátěží v duchu cirkulární ekonomiky
Karel Waska, Monika Heřmánková, Vlastimil Píštěk a Miroslav Minařík

Nový pokyn UN Stockholmské úmluvy o POPs pro kontaminovaná místa
Ivan Holoubek

Sanace ohniska kontaminace a monitoring přirozené atenuace v ostatních partiích kontaminačního mraku
Martin Zigo

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

  

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Květen    
18.5. Povinnosti v podnikové ekologii v praxi novinky v legislativě ochrany životního prostředí roce 2022
Opakování: 19.5.2022
18.5. Biocidní akademie
19.5. iKURZ: Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (BRO a BRKO) a kaly podle nové legislativy povinnosti původců a zpracovatelů BRO, BRKO a kalů stanovené novým zákonem 541/2020 Sb. a prováděcími předpisy
19.5. iKURZ: Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (BRO a BRKO) a kaly podle nové legislativy povinnosti původců a zpracovatelů BRO, BRKO a kalů stanovené novým zákonem 541/2020 Sb. a prováděcími předpisy
Opakování: 17.6.2022
24.5. iKURZ: Recyklace a nakládání se stavebními odpady podle nové legislativy - povinnosti původců a zpracovatelů stavebních odpadů stanovené novým zákonem č. 541/2020 Sb. a prováděcími předpisy
24.05. Práce s IS ENVITA na PC
Opakování: 25.05.2022, 26.05.2022
24.5. REACH pro předměty
24.5. Měření umělého osvětlení ve vnitřním prostředí
24.5. Webinář - specializované kariérní poradenství v oblasti ekologie, životního prostředí
26.5. Měření hluku v mimopracovním prostředí - současný stav, výhled, nejčastější dotazy, odborná stanoviska
Červen    
3.6. Maximální minimum o novém zákoně o odpadech
8.6. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ
14.6. Podstatné změny v evidenci odpadů a nové povinnosti pro provozovatele zařízení - nová odpadová legislativa a její dopad na praxi
Opakování: 15.6.2022, 19.7.2022, 20.7.2022, 6.9.2022, 7.9.2022, 8.11.2022, 9.11.2022
Srpen    
16.8. Zásadní změny v evidenci odpadů pro původce - nová odpadová legislativa a její dopad na praxi
Opakování: 17.8.2022, 20.9.2022, 21.9.2022, 22.9.2022, 11.10.2022, 12.10.2022
 
 

 

  

 

Novinky

18.04.2022 20:14

EU přijímá další opatření na podporu své strategie financování udržitelného hospodářství

Rada EU se 13. dubna dohodla na mechanismu podpory své strategie financování udržitelného růstu a přechodu na klimaticky neutrální hospodářství. Jedná se o návrh na vytvoření evropských zelených dluhopisů. Toto nařízení stanoví jednotné požadavky a podmínky při používání označení „evropský zelený dluhopis“ nebo „EuGB“. Tyto dluhopisy slouží k financování investic souvisejících s ekologickými technologiemi, účinným využíváním energie a zdrojů, jakož i s udržitelnou dopravní a výzkumnou infrastrukturou. Rada nyní bude vyjednávat finální podobu návrhu společně s EP.

13.04.2022 15:48

Nenechte si ujít! Odpady v podnikové ekologii 2022

Už rok platí nové odpadové zákony. Znáte a plníte všechny povinnosti, které z nich vyplývají? Umíte efektivně odpadům předcházet? Přijměte pozvání na 2. ročník konference Odpady v podnikové ekologii 17. května do hotelu Grandior Praha.

Na konferenci uvedeme nejen nové povinnosti, které musíte dodržovat, ale také vám představíme, jak se s nimi popasovaly některé firmy. Přijďte načerpat nové inspirace od těch, kteří už to umějí a předat své nápady těm, kteří ještě zkušenosti nemají.

 

17. 5. 2022 | 9:00 - 16:00 | také on-line stream| www.konferenceope.cz

 

 

Program konference:

1. panel - Předcházení vzniku odpadů:

  • Vedlejší produkt nebo odpad v běžné výrobní praxi
  • Nakládání se stavebními odpady a jejich recyklace podle nového odpadového zákona
  • Nakládání se stavebními odpady a jejich recyklace v praxi

2. panel - Nakládání s odpady:

  • Povinnosti původců podle nového odpadového zákona
  • Oddělené soustřeďování komunálního odpadu ve firmách
  • Možnosti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

3. panel - Evidence a přeprava odpadů:

  • Změny v evidenci odpadů
  • IS ENVITA jako budoucnost evidence odpadů
  • Přeprava kapalných nebezpečných odpadů

4. panel - Obaly v podnikové praxi:

  • Evidence průmyslových obalů

 

 

www.konferenceope.cz | www.ENVIprofi.cz

koordinátorka konference: Kristýna Lanová |lanova@dashofer.cz |

+420 604 817 283

 


 

13.04.2022 08:48

Hnutí DUHA: Odsunem zákazu skládkování až na rok 2030 porušujete unijní pravidla

Podle informací ENDS Europe [1] zahájila Evropská komise s Českou republikou řízení o nesplnění povinnosti, takzvaný infringement. Řízení se má týkat skládkování odpadů bez předchozího předtřídění směsných komunálních odpadů, které  požaduje skládková směrnice EU [2]. Ministerstvo životního prostředí musí Evropské komisi ve stanovené lhůtě (obvykle 2 měsíce) zaslat podrobnou odpověď. Za zbytečné ničení cenných surovin a poškozování životního prostředí ukládáním recyklovatelných a biologicky rozložitelných odpadů na skládky hrozí České republice od Evropské komise vysoké finanční pokuty.

Podle skládkové směrnice z roku 1999 mají členské státy povinnost zajistit, aby odpady ukládané na skládky musí byly dotříděny tak, aby na skládkách nekončily recyklovatelné a biologicky rozložitelné odpady. Odpady v Česku se však skládkují bez úpravy i přesto, že tyto druhy odpadů obsahují.

Při projednávání zákona o odpadech  v roce 2020 se tehdejší poslanec František Elfmark (Piráti) a předsedkyně TOP09 a nynější předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová snažili prosadit pozměňovací návrhy a ukončit nelegální skládkování odpadů v Česku co nejdříve. Navrhovali ukončení skládkování recyklovatelných a biologicky rozložitelných odpadů již v roce 2024. Poslanci však uvěřili tvrzení tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO), že odsun ukončení skládkování až na rok 2030 je v pořádku. Hrozí proto, že na skládkách mezi roky 2024 a 2030 skončí navíc nejméně 10 milionů tun komunálních odpadů.

Česko by mělo změnit zákon o odpadech a ukončit skládkování recyklovatelných a biologicky rozložitelných odpadů dříve, než v nyní navrhovaném roce 2030. Stát a obce musí občanům umožnit vytřídit co nejvíce biologicky rozložitelných a recyklovatelných odpadů. Zbylé směsné odpady je nutné před skládkováním přetřídit a zajistit, že nebudou skládkovány recyklovatelné a energeticky využitelné odpady a odpady podléhající biologickému rozkladu (tedy produkující skleníkový plyn metan).

Změna zákona odpadech musí  umožnit domácnostem a firmám třídit od roku 2024 kuchyňské a jídelní odpady, jak rovněž požaduje evropská směrnice o odpadech, ale náš zákon tento požadavek vůbec nereflektuje. Z vytříděných kuchyňských a jídelních odpadů lze v bioplynových stanicích vyrábět náhradu části zemního plynu, dováženého z Ruska. Naopak skládkování kuchyňských a jídelních odpadů společně se směsným odpadem vede k únikům metanu do atmosféry a k urychlování klimatických změn.    
 

 

12.04.2022 20:51

Nová spalovna v Opatovicích má zužitkovat 150 tisíc tun odpadu ročně

Dlouho zvažovaný projekt na stavbu zařízení na energetické využití odpadů v Opatovicích nad Labem po 15leté pauze znovu ožívá. Úředníci ministerstva životního prostředí začali posuzovat tento záměr a jeho dopady na okolí. Investorem jsou Elektrárny Opatovice ze skupiny EPH. Více ZDE

12.04.2022 20:38

Institut Cirkulární Ekonomiky a Holandský cirkulární hotspot spojují své síly pro cirkulární ekonomiku v Česku

Institut Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) a Holland Circular Hotspot Foundation (HCH) a navázali partnerství a nyní spolu spouští Český cirkulární hotspot, s cílem urychlit přechod na cirkulární ekonomiku v České republice. Podle dohody bude HCH poskytovat své zkušenosti a odborné znalosti INCIEN za účelem urychlení bilaterální spolupráce v oblasti cirkulární ekonomiky. Český cirkulární hotspot bude podporovat dialog a spolupráci mezi českými univerzitami, podniky a vládními institucemi s cílem posunout Českou republiku směrem k cirkulárnímu fungování. Více ZDE

 

Český cirkulární hotspot: záznam úvodní části

11.04.2022 20:41

Připomínky: Nařízení o stanovení hodnoty vnitřního výnosového procenta pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů

Novelou zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie byl schválen interval hodnot výše IRR, který je v rozmezí 8,4 až 10,6 %, s tím, že vláda v nařízení vlády stanoví konkrétní hodnoty IRR pro jednotlivé druhy OZE, které budou v tomto intervalu. Toto nařízení stanovuje hodnoty výše IRR za dobu trvání práva na podporu podle jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů související s prověřením přiměřenosti podpory elektřiny. Hodnota IRR je v nařízení vlády stanovena pro výrobny elektřiny využívající energii vody, větru, slunečního záření, biomasy, bioplynu a geotermální energii.

 

Dokument ke stažení:

Materiál

Důvodová zpráva

Předkládací zpráva

RIA

11.04.2022 20:09

Skupinové hodnocení bisfenolů směřuje k potřebě omezení

Agentura ECHA a členské státy posoudily skupinu 148 bisfenolů s doporučením, že více než 30 bisfenolů je potřeba omezit kvůli jejich možným hormonálním nebo reprotoxickým účinkům.

Mnohé bisfenoly jsou známé jako endokrinní disruptory s účinky na životní prostředí a lidské zdraví. Mají také reprotoxické vlastnosti. Pro široké využití 34 bisfenolů bylo jako nejlepší způsob.k řízení rizik určeno skupinové omezení. Tento počet není konečný, protože také o dalších bisfenolech jsou získávány nové chybějící informace.

Tři bisfenoly [bisphenol A, bisphenol B and 2,2-bis(4'-hydroxyphenyl)-4-methylpentane] již byly identifikovány jako látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC). Identifikace jako SVHC nebo harmonizovaná klasifikace a označení jsou navrženy pro další bisfenoly, pokud jsou u nich k dispozici dostatečné informace o nebezpečnosti. Než bude možné potvrdit vlastnosti narušující endokrinní systém a toxicitu pro reprodukci u dalších členů skupiny, bude potřeba získat více údajů.

Německo již připravuje návrh na omezení používání bisfenolu A a dalších strukturně příbuzných bisfenolů, které z hlediska životního prostředí vzbuzují podobné obavy. Jakmile bude zřejmé, kterých bisfenolů se německý návrh bude týkat, zváží ECHA a Evropská komise další potřeby regulačních opatření.

Plánované omezení per- a polyfluoroalkylových látek (PFAS) bude nutné vzít v úvahu při jakémkoli dalším opatření, protože bisfenol AF a jeho osm solí je rovněž definováno jako PFAS.

Bisfenoly se používají většinou jako meziprodukty při výrobě polymerů nebo polymerních pryskyřic, jako polykarbonátové plasty a epoxidové pryskyřice a tvrdidla. Používají se také do termopapíru, inkoustů a nátěrů, lepidel, textilií, papíru nebo lepenky. Očekává se, že průmyslové použití povede k relativně nízké expozici oproti profesionálnímu a spotřebitelskému použití.

ECHA při hodnocení látek přešla z přístupu založeného na jednotlivých látkách na přístup, ve kterém jsou strukturálně podobné chemické látky zařazovány do skupin s cílem urychlit identifikaci a řízení rizik nebezpečných chemických látek. Tento přístup podporuje informovanou substituci ze strany průmyslu a včas identifikuje látky, které ještě nejsou zaregistrovány, ale mohly by být potenciální náhradou známých látek vzbuzujících obavy.

 

Další informace:

 

11.04.2022 15:50

Češi odevzdali k recyklaci 551 tun světelných zdrojů

Domácnosti a firmy v loňském roce předaly k recyklaci 551 tun světelných zdrojů. „To představuje zhruba čtyři miliony kompaktních a lineárních zářivek, výbojek, žárovek a LED světelných zdrojů,“ bilancuje loňské výsledky sběru Zuzana Adamcová, zástupkyně kolektivního systému EKOLAMP, který zajišťuje zpětný odběr a recyklaci vysloužilých světelných zdrojů a dalších elektrozařízení. Díky recyklaci se opětovně využilo přes 95 % materiálů získaných ze světelných zdrojů.

V průměru každý Čech odevzdal k recyklaci jeden světelný zdroj. V přepočtu na obyvatele se sesbíralo nejvíce světelných zdrojů v krajích Královéhradeckém a Praze, kde každý obyvatel odevzdal zhruba dvě žárovky.  Naopak nejméně recyklovali lidé v krajích Libereckém a Karlovarském (viz graf), tam to byl sotva jeden světelný zdroj na osobu.

Sesbíraných 551 tun obsahuje odhadem 19 kg toxické rtuti. „Takové množství by teoreticky mohlo ve volné přírodě znečistit vodu v objemu jedné lipenské přehrady či 60 rybníků velikosti Rožmberka,“ dodává Zuzana Adamcová. Rtuť se během recyklace chemicky stabilizuje a uloží ve speciálním úložišti nebezpečného odpadu.

Prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP bylo dále sebráno 3631 tun velkých a malých elektrozařízení. Tento elektroodpad lze efektivně recyklovat: opětovně je možné využít přes 90 % materiálů, ze kterých jsou elektrozařízení vyrobena.

Češi do sběrného místa urazí 1069 metrů, o 300 metrů více než před dvěma lety

Ochota Čechů recyklovat světelné zdroje se zvyšuje. Do sběrného místa by s vysloužilou zářivkou, LED či přímo žhavenou žárovkou ušli 1069 metrů: To je o 140 metrů více než v předchozím roce a o 300 metrů více než v roce 2019. Ze stávajících sběrných míst lidé preferují prodejny elektro, supermarkety a sběrné dvory. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti EKOLAMP, který proběhl mezi 1204 respondenty.

Vysloužilé světelné zdroje, zejména zářivky, je třeba ekologicky recyklovat, proto patří výhradně do speciálních sběrných nádob na světelné zdroje. V žádném případě se nesmějí vyhazovat mezi jiné vyřazené elektrospotřebiče. „Důvodem je jejich křehkost, mezi ostatním elektroodpadem by se mohly rozbít a tím uvolnit do okolí toxickou rtuť, kterou zářivky v malém množství obsahují,“ vysvětluje Zuzana Adamcová.

Vysloužilé žárovky bez rozdílu typu lze odevzdat ve sběrných dvorech obcí, v obchodech s elektrem či u prodejců světelných zdrojů. „Malé sběrné nádoby jsou také často rozmístěny v supermarketech i nákupních centrech nebo na obecních a městských úřadech,“ doplňuje Zuzana Adamcová. Nejbližší sběrné místo je možné dohledat na www.ekolamp.cz.

Od loňského roku se v České republice k recyklaci odevzdávají i wolframové a halogenové žárovky. Protože jsou stále často využívány, je to rozhodně krok správným směrem. „Čím víc odpadu se zrecykluje a neskončí na skládce, tím lépe. Navíc už spotřebitel nemusí řešit, které světelné zdroje patří k recyklaci a které ne,“ dodává Zuzana Adamcová ze společnosti Ekolamp.

 

Společnost EKOLAMP je neziskový kolektivní systém pro zpětný odběr elektrozařízení. Zdarma poskytuje služby sběru a recyklace jak firmám a institucím, tak i běžným občanům. Kolektivní systém EKOLAMP sdružuje výrobce a dovozce elektrozařízení, za které plní jejich zákonné povinnosti týkající se sběru elektroodpadu. Za tímto účelem buduje po celé České republice širokou síť sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých elektrozařízení a jejich zpracování včetně následného využití materiálu a odstranění zbytkových odpadů. Více informací na www.ekolamp.cz.

11.04.2022 15:00

Připomínky: Novela stavební zákon

Cílem návrhu zákona, kterým se mění zákon č.283/2021 Sb., stavební zákon, a některé další související zákony, je změna v oblasti institucionálního zajištění stavební správy, kdy základem nové soustavy stavební správy budou obecní úřady obcí s rozšířenou působností a další obecní úřady obcí uvedené v příloze k návrhu zákona. Zůstane zachován Specializovaný a odvolací stavební úřad pro strategické a rozsáhlejší liniové stavby. Cílem je stavební řízení udělat předvídatelným, přizpůsobit jej různým typům staveb, zavést, aby stavebník jednal pouze s jedním úřadem, který si sám zajistí další podklady, zavést institut jednotného závazného stanoviska.

 

Dokument ke stažení:

Materiál

Důvodová zpráva

Předkládací zpráva

Platné znění

RIA

Rozdílová tabulka

Srovnávací tabulka

 

 
10.04.2022 20:30

Česká společnost Nafigate Corporation získala cenu za biopolymer vyrobený z použitých materiálů

Česká společnost Nafigate Corporation získala na veletrhu InCosmetics Global v Paříži první místo v kategorii Green Award za biopolymer Hydal PHA, který je součástí jejích kosmetických produktů Naturetics. Hydal PHA je látkou vyrobenou z použitých přírodních olejů a pivních kvasinek. ČTK to dnes řekla projektová manažerka Nafigate Erika Duchanová.

"Hydal PHA hraje zásadní roli v oblasti udržitelnosti - jeho výroba probíhá v souladu s přírodou a nevytváří žádný odpad. Vzniká z použitých materiálů a nahrazuje tak primární zdroje, které jsou podstatně náročnější na výrobu," uvedla Duchanová. Jde o netoxickou a zcela rozložitelnou látku. "Má v přípravcích Naturetics dva nezbytné úkoly: posiluje UV ochranu v opalovacích přípravcích a absorbuje pachy v deodorantech," uvedla Duchanová.

InCosmetics Global je jedním z předních mezinárodních kosmetických veletrhů. Pravidelně se koná na různých místech v Evropě a obměňuje mimo jiné suroviny, které hrají zásadní roli v udržitelnosti. Ocenění představuje podle Duchanové důkaz o správném směřování. "Firma mění pohled na výrobu kosmetiky: účinné přípravky mohou vznikat z použitých surovin, které neškodí planetě. A první místo v kategorii Green Award to jen dokazuje," uvedla Duchanová.

Nafigate Corporation je česká vývojová společnost, která se na cirkulární ekonomiku zaměřuje dlouhodobě. Působí mimo jiné v Ostravě a Praze. Loni s projektem Hydal PHA uspěla v konkurenci 1300 světových startupů a získala celosvětovou podporu takzvaného akcelerátoru 100+, jehož účelem je hledat výrobky pro ochranu klimatu a minimalizaci odpadů.

10.04.2022 20:23

Skupina Veolia v Česku přebírá odpadovou divizi Suezu

Francouzská nadnárodní skupina Veolia splnila všechny podmínky a dokončuje akvizici společnosti Suez. Sloučení firem se týká i vybraných aktivit v České republice, konkrétně divize odpadového hospodářství Suezu a jejích více než 1400 zaměstnanců. Akvizice se naopak netýká pěti českých vodárenských společností, v nichž Suez působí jako akcionář.

Veolia o tom informovala na webu, upozornil server Tydenikhrot.cz . Společnost Suez CZ a její dvě dceřiné společnosti Suez Facility a Suez Technický servis se staly součástí české Veolie letos 21. března. Veolia díky akvizici významně posílila pozici na trhu zpracování a využívání odpadů. “Posouváme se mezi čtyři největší české společnosti v oboru,” uvádí firma na webu.

Správní rady francouzských společností Veolia a Suez schválily dohodu o fúzi loni na jaře. Podle dohody koupí Veolia většinu v Suezu za téměř 13 miliard eur (zhruba 319 miliard Kč). Veolia o menší Suez usilovala s argumentem, že společně si povedou lépe v boji s novými podniky na trhu, zejména s těmi čínskými.

Spojení společností loni v prosinci s podmínkami schválila Evropská komise. Akvizici podmínila prodejem aktiv obou společností, aby se tak rozptýlily obavy z narušení hospodářské soutěže.

10.04.2022 20:11

Iniciativa: Nová metoda ukázala na nízkou míru recyklace plastových obalů v ČR

Iniciativa pro zálohování kritizuje míru recyklace plastových obalů v Česku. Změna metodologie podle ní ukázala, že množství skutečně materiálově využitých obalů je nízké. Za iniciativu to v tiskové zprávě uvedla Kristýna Havligerová s odkazem na data Ministerstva životního prostředí (MŽP) za rok 2020, pro který byl nový postup poprvé použit. Předloni tak dosáhla míra recyklace 42 procent, meziročně o 19 procent méně. Iniciativa žádá zavedení plošného zálohování nápojových PET lahví a plechovek.

Havligerová uvedla, že nová metodologie, vycházející pravidel Evropské unie, zahrnuje jen skutečnou recyklaci, kdy jsou obaly opětovně materiálově využity, nikoliv veškerý odpad, který lidé z Česka vytřídí do žlutého kontejneru.

"Nová metoda tak poukazuje na neutěšenou situaci recyklace obalového odpadu v České republice," míní Havligerová. "Pouze dvě pětiny plastových obalů jsou opětovně využity, přičemž u hliníku je situace ještě mnohem horší, je to pouze jedna třetina," dodala Havligerová. Recyklace hliníkových obalů předloni dosáhla 32 procent a podle iniciativy se již téměř 20 let drží na velmi nízkých hodnotách.

V Česku podle Havligerové velká část vytříděných nápojových obalů končí na skládce nebo ve spalovně. "PET i hliník jsou cenné materiály s potenciálem k opakovanému využití. Až 80 procent hmotnosti PET lahve lze využít pro výrobu lahve nové, v případě plechovky dokonce až 97 procent, plýtváme tak potenciálem těchto materiálů," uvedla Havligerová s tím, že řešením by mělo být právě zavedení plošného zálohového systému.

Havligerová tvrdí, že bez něj se Česku nepodaří dosáhnout evropských závazků, podle kterých by mělo být do roku 2029 v každém členském státě dosaženo 90procentní míry zpětného sběru PET lahví k recyklaci a do roku 2030 pak 60procentní míry recyklace plechovek.

Spor o možné zálohování PET lahví se v Česku vede několik let. Nyní Sněmovnu čeká zřejmě znovu diskuze o zavedení povinného zálohování, které předloni v předvolebním složení odmítla. Proti povinnému zálohování se postavil například bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), podle něhož by zálohované PET lahve musely být před dalším použitím přetaveny na nové stejně jako lahve z kontejnerů.

Podle poslance Jana Bureše (ODS) by případné povinné zálohování PET lahví mělo připravit ministerstvo životního prostředí s propočty ekonomických a ekologických dopadů. MŽP pak v březnu sdělilo, že zahájilo odbornou debatu s výrobci nápojů, odpadovými firmami, obchodníky a obcemi o možnostech zavedení povinného systému zálohování PET lahví a plechovek.

Iniciativu pro zálohování založili významní výrobci nápojů v Česku, společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, Heineken Česká republika, Kofola ČeskoSlovensko, Mattoni 1873 a Plzeňský Prazdroj.

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE