Více času na podstatné

STAHUJ

Formuláře jsou platné od 6. prosince 2011 (novela vyhlášky 432/2001 Sb. vyhláškou 336/2011 Sb.)

 

Název formuláře Soubor ke stažení
ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU 336př01.pdf
ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU 336př02.pdf
ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU 336př03.pdf
ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH NEBO O JEHO ZMĚNU 336př04.pdf
ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)
NEBO O JEHO ZMĚNU
336př05.pdf
ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU 336př06.pdf
ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU 336př07.pdf
ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 336př08.pdf
ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD, STUDNI NEBO JINÉMU VODNÍMU DÍLU POTŘEBNÉMU K ODBĚRU
PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)
336př09.pdf
ŽÁDOST O POVOLENÍ K UŽÍVÁNÍ VODNÍCH DĚL 336př10.pdf
ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH
VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ
LÁTKY DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU
336př11.pdf
ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU 336př12.pdf
ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ 336př13.pdf
ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU
K UŽÍVÁNÍ VODNÍHO DÍLA
336př14.pdf
OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY VODNÍHO DÍLA 336př15.pdf
OHLÁŠENÍ 336př16.pdf
ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ
KE STUDNI NEBO JINÉMU VODNÍMU DÍLU POTŘEBNÉMU K TAKOVÉMU ODBĚRU
336p17.pdf
ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A
O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD POTŘEBNÉ K TAKOVÉMU VYPOUŠTĚNÍ
336př18.pdf
ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD POTŘEBNÉ K TAKOVÉMU VYPOUŠTĚNÍ 336př19.pdf
OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL 336př20.pdf
ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU 336př21.pdf
ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU 336př22.pdf
ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU 336př23.pdf
ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEHO ZMĚNU 336př24.pdf
ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ MANIPULAČNÍHO ŘÁDU VODNÍHO DÍLA  336př25.pdf
   

Poplatek za odebrané množství podzemní vody - hlášení / přiznání

2004s125p01.pdf (319,5 kB)

Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

2005S110P04.pdf (83,3 kB)
obrázek - jak na vodní hospodářství  voda2.gif (35,1 kB)