Více času na podstatné

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

19.10.2017 13:58

REACH novinky

Na konci října se odehrálo 22. zasedání Výboru pro biocidní přípravky s přijmutím deseti nových stanovisek. Ta budou sloužit k finálnímu rozhodnutí Evropské komise. Výbor se zaobíral účinnými látkami PHMB (1415; 4.7), Chlorofenem a Azoxystrobinem. PHMB byl schválen pouze pro typy výrobků...
05.10.2017 12:58

ECHA upozorňuje registranty, aby byli připraveni prokázat velikost svého podniku

Podle nařízení REACH a CLP profitují malé a střední podniky (MSP/SMEs) ze snížených poplatků (dokonce až o 95 %). Po zaslání registrační dokumentace prostřednictvím REACH-IT mohou MSP požádat o snížení poplatků a následně jim budou ECHA vyfakturovány poplatky podle velikostní kategorie jejich...
04.10.2017 12:49

Pozor na nedostupnost on line formulářů zasílaných v systému REACH-IT

ECHA zahajuje modernizaci rozhraní on line zasílání povinných údajů podle nařízení REACH. REACH – IT formuláře budou tak nedostupné od 6. 10. 2017 do 7. 11. 2017. ECHA oznamuje, že pokud toto přerušení vytvoří uživatelům problém nebo budou chtít doplňující informace, mohou kontaktovat ECHA Helpdesk...
03.10.2017 15:15

Výbor pro hodnocení rizik při ECHA učinil závěry k návrhům harmonizované klasifikace a označování

Výbor pro hodnocení rizik (The Committee for Risk Assessment – RAC) učinil závěry k 10 návrhům harmonizované klasifikace a označování. Závěrečná stanoviska Výboru pro hodnocení rizik při ECHA se týkají těchto chemických látek:   Ethylene oxide, oxirane Ethanol, 2,2’-iminobis-,...
13.09.2017 08:58

GHS: Vyšlo sedmé vydání systému klasifikace a označování chemikálií

Evropská hospodářská komise při Organizaci spojených národů (EHK OSN – UNECE) publikovala 7. přepracované vydání GHS. GHS představuje podklad pro celosvětovou harmonizaci klasifikace a značení chemikálií. Sedmé vydání obsahuje například přepracovaná kritéria pro zařazování hořlavých plynů do...

Partner rubriky:

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky
ADR - obecně
ADR - značky
ADR - písemné pokyny
GHS - nová chemická legislativa
GHS - nové symboly
NECHELA
NECHELA příručka
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP)
REACH - helpdesk
CLP - helpdesk
CLP - pokyny v CZE