Více času na podstatné

Štítek: IRZ

Čerpací stanice a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ

Ohlašování nebezpečného odpadu vzniklého při odstraňování následků havárií dopravních prostředků do IRZ

Domovy seniorů a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ

Mobilní zařízení a ohlašovací povinnost do IRZ

Přenosy odpadů mimo provozovnu a ohlašování do IRZ

Přenosy odpadů mimo provozovnu a ohlašování do IRZ

Pozvánka na seminář - Hlášení do integrovaného registru znečišťování (IRZ), souhrnná provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší, a novinky v legislativě životního prostředí

Otázky a odpovědi k IRZ – 2. část

Odpady zůstávající v provozovně a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ