Více času na podstatné

Štítek: IRZ

Zařízení s vyšší kapacitou než podle nařízení o E-PRTR a ohlašovací povinnost do IRZ

Nové ohlašovací povinnosti původců odpadů

Nové ohlašovací povinnosti původců odpadů

Provoz kanalizační sítě města a ohlašovací povinnost do IRZ

Ohlašovací prahy odpadů a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ

Ohlašovací prahy odpadů a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ

Ohlašovací prahy odpadů a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ

Odpady z provozu rentgenového pracoviště v nemocnici a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ