Více času na podstatné

Štítek: REACH

Výzva ECHA k předložení dostupných údajů, aby nedocházelo k zbytečným zkouškám na zvířatech

Přehled projednané legislativy EU za měsíc listopad 2009

Přehled projednané legislativy EU za měsíc listopad 2009

Komise bude bojovat proti „chemickým koktejlům“

Nově zařazeno 14 látek do kandidátského seznamu látek