Více času na podstatné

Štítek: ippc

ČIŽP vypisuje výběrové řízení na místo Vedoucí odborný referent specialista odboru integrované prevence

Aktualizované návrhy některých dokumentů BREF

Pozvánka na XII. ročník Fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách

Kick-off meeting v rámci revize dokumentu BREF Velká spalovací zařízení

Druhý návrh referenčního dokumentu BREF pro Rafinerie ropy a zemního plynu

Tvorba tzv. “reference report“ zprávy Společného výzkumného střediska EU (JRC) pro Monitoring

Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro výrobu skla a výrobu železa a ocely

Zákon č.76/2002 Sb. o IPPC a IRZ v připomínkového řízení!

Poslanci mají od zítra na programu zákon o odpadech, IPPC, obchodování s povolenkami a horní zákon