Více času na podstatné

Archiv článků

13.12.2012 07:47

Vláda schválila koncepci podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020, prioritou bude i snižování energetické náročnosti

Vláda ve středu projednala a schválila koncepci podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020. Cílem je posilování konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti malých a středních podnikatelů. Mezi hlavní cíle bude patřit snižování energetické a materiálové náročnosti při...
12.12.2012 13:35

ČPU: Cena plynu pro domácnosti se může dostat na hranici únosnosti

Cena plynu pro domácnosti se může dostat na hranici únosnosti. Vláda totiž hodlá zrušit výjimku nulové spotřební daně ze zemního plynu pro domácnosti. Další zatěžování jakýmikoliv daněmi pravděpodobně přiměje mnoho domácnosti k tomu, aby se vrátily k topení pevnými palivy, což bude mít obrovské...
12.12.2012 13:17

MZV vyhlásilo II. kolo výběrové řízení na projekty rozvojově-ekonomického partnerství

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) vyhlašuje II. kolo výběrového řízení na projekty v rámci nového Programu rozvojově-ekonomického partnerství. Cílem je podpora navázání partnerství mezi podnikatelskými subjekty z ČR a z cílové rozvojové země. Pro rok 2013 byly pilotně vybrány cílové země...
12.12.2012 11:36

Český překlad referenčních dokumentů o BAT “Výroba železa a oceli” a “Sklářský průmysl”

Upozorňujeme, že na stránkách IPPC.cz nově najdete české překlady dokumentů BREF Výroba železa a oceli a Sklářský průmysl. Připomeňme, že dle článku 21 směrnice 75/2010/EU o průmyslových emisích do čtyř let od zveřejnění rozhodnutí o závěrech o BAT týkajícího se hlavní činnosti zařízení příslušný...
12.12.2012 10:05

Brno má novou CNG plnící stanici, litr paliva Vás tak vyjde v přepočtu na 18,90 Kč/l

Dnešním dnem byla v Brně, prostoru čerpací stanice BENZINA PLUS na Kaštanové ulici spuštěna do provozu další plnící stanice na stlačený zemní plyn (CNG). Jedná se v pořadí již o druhou podobnou stanici v Brně. Motoristé natankují plyn za 26,50 Kč/kg, což v přepočtu odpovídá ceně...
12.12.2012 08:24

Jak zlepšit politiku kvality ovzduší v EU? Vyjádřete svůj názor!

Evropská komise pořádá veřejnou konzultaci o postupech, jak zvýšit kvalitu ovzduší v Evropě. Během příštích dvanácti týdnů mohou zainteresované subjekty vyjádřit svůj názor na to, jakým způsobem lze v úplnosti provést stávající rámec, jak ho případně zlepšit a doplnit podpůrnými...
12.12.2012 08:01

Anotace Alternativní energie č. 6/2012

Vychází nové číslo Alternativní energie č. 6/2012. "Dosud veškerou podporu, tj. jak výkupní cenu, tak zelený bonus, vyplácel místně příslušný distributor elektřiny. Od 1. 1. 2013 vstupuje do transakcí nový subjekt – operátor trhu. Elektřinu z OZE již nevykupují distributoři,...
11.12.2012 15:33

Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2011

Český hydrometeorologický ústav zveřejnil na svých webových stránkách www.chmi.cz pravidelnou ročenku podrobně popisující znečištění ovzduší na území České republiky v předchozím roce (v roce 2011). Z výsledků vyplývá, že na 21,8 % území České Republiky je překročen alespoň jeden imisní limit. V...
11.12.2012 09:05

Průmysl investuje do kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji 1,7 miliardy korun, emise se sníží o třetinu.

V rámci 36. výzvy Operačního programu Životní prostředí bude do roku 2015 v Moravskoslezském kraji proinvestováno 5,7 miliardy korun, z toho 1,7 miliard financují v rámci podmínek pro udělení evropské dotace sami průmyslníci. V důsledku toho by mělo dojít ke snížení primárních i fugitivních emisí...
11.12.2012 08:31

Průvodce povolováním chemických látek v rámci REACH pro MSP

Evropská asociace malých a středních podniků a řemeslníků (UEAPME) ve spolupráci s dalšími průmyslovými sdruženími, včetně Evropské rady chemického průmyslu (Cefic) a Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA), průvodce pro proces autorizace v rámci nařízení REACH o chemických látkách....