Více času na podstatné

Archiv článků

17.12.2012 12:36

Tyden.cz: V Dánsku postaví největší solární teplárnu na světě

K výrobě tepla je zatím sluneční energie využívána spíše v jednotlivých domácnostech. V Dánsku však nyní chtějí postoupit o krok dál. Společnost Rambøll zamýšlí v jižním Jutsku postavit soustavu čtyř "tepláren", která bude největší na světě. V plánu je výstavba čtyř polí solárních...
17.12.2012 11:14

Ohlašování povinností dle vodního zákona bude v roce 2013 probíhat stejným způsobem jako v roce 2012

CENIA na svých stránkách informuje, že plnění ohlašovacích povinností vyplývajících z ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodácha o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, bude v roce 2013 probíhat stejným způsobem jako v roce 2012. Požadavky ustanovení § 22 vodního zákona...
17.12.2012 11:06

Ohlašování povinností dle vodního zákona bude v roce 2013 probíhat stejným způsobem jako v roce 2012

CENIA na svých stránkách informuje, že plnění ohlašovacích povinností vyplývajících z ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodácha o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, bude v roce 2013 probíhat stejným způsobem jako v roce 2012. Požadavky ustanovení § 22 vodního zákona...
17.12.2012 08:43

Tepelná čerpadla, brikety a pelety v roce 2011

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo specializovanou zprávu o výsledcích statistického zjišťování o tepelných čerpadlech za rok 2011 a specializovanou zprávu o výsledcích statistického zjišťování o briketách a peletách v roce 2011. Z dostupných informací vyplývá, že v roce 2011 bylo...
17.12.2012 07:58

Projekty v zásobníku z XXXV. výzvy OPŽP (PO3) budou doporučeny k financování

Státní fond životního prostředí (SFŽP) na svých stránkách oznámil, že s ohledem na závěry 12. zasedaní Monitorovacího výboru OPŽP bude v horizontu 1. čtvrtletí roku 2013 provedeno vyjmutí všech projektů XXXV. výzvy (Prioritní osa 3, oblast podpory 3.2, podoblast podpory 3.2.1 - snižování spotřeby...
14.12.2012 12:20

Poslanci projednali novelu zákona o IPPC ve druhém čtení

Ve středu dne 12. 12. 2012 poslanci projednali novelu zákona o integrované prevenci ve druhém čtení. Ministr životního prostředí T. Chalupa připomněl poslancům hlavní cíle novely mezi které patří mj. zefektivnění povolovacích procesů a posílení aplikace nejlepších dostupných technik. Poslanec T....
14.12.2012 09:30

EurActiv.cz přinesl názory na energetiku a klimaticko-energetickou politiku EU dalších kandidátů na prezidenta

Jiří Dienstbier Co si myslíte o obnovitelných zdrojích energie? Považujete je za konkurenceschopný zdroj energie, nebo se spíše kloníte na stranu zastánců jádra? Kritickým momentem celé diskuse je otázka, do jaké míry je obnovitelné zdroje třeba podporovat. Pokud se podíváme na fotovoltaiku,...
14.12.2012 08:17

Ministerstvo průmyslu a obchodu dokončilo práci na věcném záměru "velké novely horního zákona"

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dokončilo práci na věcném záměru „velké novely horního zákona“. Ten má stanovit zásady pro vytvoření novely tohoto zákona a související legislativy, které poskytnou právní rámec v oblasti vyhledávání a těžby nerostů tak, aby bylo dosaženo vyváženého postavení...
13.12.2012 18:04

Přehled Plánu legislativních prací vlády na rok 2013 z pohledu životního prostředí

Vláda ČR ve středu schválila Plán legislativních prací vlády na rok 2013. Níže uvádíme přehled legislativních prací vlády z pohledu životního prostředí. V závorce je uveden předkladatel a termín předpokládaný předložení vládě.   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o...
13.12.2012 17:38

Vláda schválila Zprávu o životním prostředí České republiky 2011

Vláda ČR ve středu projednala a schválila Zprávu o životním prostředí České republiky 2011. Zpráva obsahuje 30 klíčových indikátorů včetně jejich vyhodnocení. Ve Zprávě jsou nastíněny pozitivní a negativní trendy současného vývoje životního prostředí v oblastech, kterými jsou ovzduší a klima,...