Více času na podstatné

Archiv článků

11.12.2012 08:15

Legislativní novinky - energetika

Sdělení č. 447/2012 Sb. Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí Vyhláška č.445/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 439/2012 Sb. o stanovení...
10.12.2012 14:05

Miloš Zeman: Jsem velký zastánce jaderné energetiky a odpůrce solárních a větrných elektráren

S blížícími se prezidentskými volbami EurActiv.cz připravil sérii rozhovorů s prezidentskými kandidáty. Dozvíte se například, co si jednotliví uchazeči myslí o  energeticko-klimatických otázkách. Jako první odpovídal Miloš Zeman.   Je známo, že současný prezident se rád vyjadřuje ke...
10.12.2012 13:46

Nové vydání časopisu CHEMAGAZÍN č. 6/2012

V aktuálním vydání časopisu CHEMAGAZÍN č. 6/2012, zaměřeném na "Kontrolu a ochranu životního prostředí" najdete mimo jiné tyto příspěvky: Zvýšení sorpční kapacity vermikulitu pro amoniak Vplyv biopalív na nové tesniace materiály palivových sústav leteckých motorov Použití vybraných...
08.12.2012 20:37

Kjótský protokol bude prodloužen do roku 2020. K protokolu se už nepřipojily Kanada a Japonsko.

Delegáti se v Kataru, který hostí 18. konferenci OSN o změnách klimatu, dohodli na prodloužení Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Kjótský protokol o snižování emisí skleníkových plynů bude prodloužen do roku 2020. Kjótský protokol II by měl začít platit příští rok. Státy...
07.12.2012 13:04

SFŽP: Dnes máte poslední šanci požádat o platbu, jinak peníze obdržíte až příští rok

Pokud předložíte žádosti o platbu ještě dnes, obdržíte peníze do konce tohoto roku, informuje Státní fond životního prostředí na svém webu. Státní fond životního prostředí ČR vyšel vstříc příjemcům podpory z Operačního programu Životní prostředí a otevřel ještě na jeden den příjem žádostí o...
07.12.2012 11:01

IPPC: Oprava prováděcího rozhodnutí Komise 2012/119/EU

V úředním věstníku EU byla uveřejněna oprava prováděcího rozhodnutí Komise 2012/119/EU ze dne 10. února 2012, kterým se stanoví pravidla ohledně pokynů pro sběr údajů a pro vypracování referenčních dokumentů o BAT a zabezpečení jejich kvality uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady...
07.12.2012 09:36

Carrefour bude testovat použití biometanu vyrobeného z bioodpadu ze svých hypermarketů na nákladních vozidlech

Distribuční skupina Carrefour bude testovat použití biometanu vyrobeného z bioodpadu ze svých hypermarketů na třech svých nákladních vozidlech. Nápad, díky kterému bude každý kamion používat stoprocentně obnovitelnou energii a bude CO2 neutrální, bude testován na severu země. Vozidla budou...
07.12.2012 09:16

Návrh rozhodnutí EP a Rady o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020

Evropská komise představila návrh 7. Akčního programu pro životní prostředí, který má nahradit stávající 6. Akční program pro životní prostředí přijatý v roce 2002. Součástí návrhu je příloha definující 9 prioritních oblastí a vytyčující potřebné kroky v nastavení směřování politiky...
07.12.2012 08:32

Legislativní novinky

Nařízení vlády č. 429/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 355/2012 Sb., o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013 Vyhláška č. 436/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č....
07.12.2012 07:56

EU stanovila pokyny pro politiku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů

Ministři zasedající v Radě pro energetiku přijali dne 3. prosince o energii z obnovitelných zdrojů, které nastiňují možná budoucí opatření, jejichž cílem by bylo zejména usnadnit podnikům i investorům dlouhodobé plánování. Více ZDE.