Více času na podstatné

Archiv článků

13.05.2009 11:28

Zpětný odběr obalů za úplatu

Zdroj: EKO-KOMunikace (4/07)
13.05.2009 11:17

Evidence palet

  Zdroj: EKO-KOMunikace (1/08)
13.05.2009 08:41

Proč vysloužilé zářivky nepatří do popelnice?

Zářivky obsahují malé množství rtuti. Rtuť je velmi jedovatá a škodí životnímu prostředí i lidskému zdraví.V nerozbitém stavu je zářivka zcela bezpečná, protože páry rtuti jsou uzavřené ve skleněné trubici. Je ale potřeba dbát na to, aby nedošlo k rozbití zářivky a to i poté, co dosvítí. Zářivky a...
13.05.2009 07:55

Stará lednička - likvidace

Jak se mám zbavit staré lednice, aby netrpěla příroda? V čem je vlastně nebezpečí vysloužilých spotřebičů? Monika M. z Mostu ODPOVÍDÁ: Jan Vrba Nebezpečí je v tom, že mnohé domácí elektrospotřebiče obsahují řadu látek, které v případě špatného zacházení mohou ohrozit...
13.05.2009 07:39

Kolektivní systémy OEEZ - přehled a kontakty

Doporučujeme prostudovat webové stránky jednotlivých kolektivních systémů. Na webech naleznete mnoho užitečných informací. Provozovatelé kolektivních systémů se souhlasem pro zajištění financování nakládání s elektroodpady a s historickými elektrozařízeními   ...
12.05.2009 12:24

Přejete si vědět jak pracuje elektrárna?

 Jaderná elektrárna:                                          Tepelná elektrárna: Vodní...
04.05.2009 14:32

OK Projekt neměl integrované povolení, dostal pokutu 300 tisíc

Česká inspekce životního prostředí udělila společnosti OK Projekt s.r.o pokutu ve výši 300 tisíc korun za porušení zákona o integrované prevenci. Společnost porušila zákon tím, že v období od 31.10.2007 do 19.11.2007 provozovala  zařízení pro úpravu odpadů Všemyslice bez platného...
04.05.2009 11:28

ČIŽP v Ostravě uložila rekordní 5 000 000 Kč pokutu za nebezpečné odpady

Ostravská pobočka ČIŽP uložila za poslední 3 roky nejvyšší pokutu za porušení zákona  o odpadech.  Pokutovanou firmou je NATUR ODPADY s.r.o. Porušení zákona se společnost dopustila tím, že v období od ledna 2007 do února 2008 nakládala se 77 druhy nebezpečných odpadů (např. odpadní...
17.02.2009 11:36

Katalog odpadů

Je-li podle výše uvedeného věc odpadem , je nutné s ní podle zákona o odpadech nakládat. Původce odpadu jej pro účely dalšího nakládání s ním zařadí podle Katalogu odpadů. Katalog odpadů je uveden v příloze č. 1 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog...
17.02.2009 11:26

Odpad

  Obsah příspěvku: - Definice pojmu odpad - Působnost zákona o odpadech a zvláštních právních předpisů     Pro rozhodnutí, zda na nakládání s věcí se vztahuje zákon o odpadech, tj. zda věc je odpadem podle zákona o odpadech, je nutné rozhodnout: a) zda movitá věc naplňuje definici...