Více času na podstatné

Informace o projektu:

 

Projekt: Hravě šetřím svou kapsu i přírodu (reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0080)

 

Projekt se zaměřuje na občanské vzdělávání, konkrétně na oblast odpovědného přístupu k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji. Cílem projektu je environmentální osvěta veřejnosti. Projekt se primárně zaměřuje na environmentální problémy související s provozem běžné domácnosti, a to konkrétně v oblastech:

  • ODPADY A OBALY
  • OCHRANA VOD A SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY
  • OCHRANA OVZDUŠÍ
  • SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY
  • DOPRAVA

 

Cílem projektu je poukázat na skutečnost, že dosažením environmentálně šetrných cílů dosáhneme také úspor finančních prostředků (úspory za: elektřinu, spotřebu vody apod.). Cílová skupina bude tedy k realizaci opatření motivována především nižšími výdaji za běžný provoz domácnosti.

 

Do projektu bude zapojeno min. 5 000 jednotlivců z řad občanů České republiky s trvalým bydlištěm mimo území hl. m. Prahy. Aby měla osvěta, co nejširší dopad bude pro vzdělávací aktivity využit moderní způsob komunikace s cílovou skupinou - sociální síť Facebook, a také masmédium - rozhlas sloužící k odvysílání vzdělávacích spotů. K praktické ukázce úspor poslouží jedinečná interaktivní aplikace (envi-hra).

 

Výstupy projektu (vzdělávací moduly):

- Základní int. prezentace (www.tretiruka.cz) a int. stránky (www.facebook.com) projektu;

- Envi-tipy (krátká a jasná sdělení popisující environmentální problém a způsob jeho řešení) a rozšiřující vzdělávací texty;

- Envi-hra (aplikace se vzdělávacími prvky nabízející alternativní formu vzdělávání);

- Envi-leták (vzdělávací leták);

- Envi-semináře (vzdělávací semináře těžící z přímé interakce s cílovou skupinou);

-  Envi-spoty  (vzdělávací rozhlasové spoty)

 

Realizátor projektu:

České ekologické manažerské centrum

28. pluku 524/25

101 00 Praha 10

Tel.: 274 784 417

Fax: 274 775 869

https://www.cemc.cz

cemc@cemc.cz

 

Financováni projektu:

Projekt Hravě šetřím svou kapsu i přírodu (reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0080) byl schválen v rámci 37. výzvy k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Prioritní osa 3 – Další vzdělávání Oblasti podpory 3.1 – Individuální další vzdělávání), který vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (řídící orgán operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost). Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Termín realizace projektu:

  • zahájení projektu: 1. červenec 2012
  • ukončení projektu: 30. říjen 2013