Více času na podstatné

Poděkování:

Rádi bychom poděkovali partnerům, kteří se podíleli na vývoji hry Šetřílkovi a poskytli své know-how. Energy Centre České Budějovice dodalo kompletní matematické výpočty a veškeré podklady související s energetickými úsporami, a také Občanskému sdružení spotřebitelů TEST, kteří svolil se zakomponováním rad pro spotřebitele při výběru spotřebičů.

 

Dále upřímně děkujeme všem autorům, kteří připravili odborné výukové texty, a to jmenovitě Ing. Jiřímu Kvítkovi (odpady), RNDr. Josefu K. Fuksovi, CSc. (voda), Michaele Valentové (doprava), Ing. Vojtěchu Svobodovi (ovzduší), Ing. Bronislavu Bechníkovi, PhD. (energie).

 

 

Energy Centre České Budějovice:

Občanské sdružení Energy Centre České Budějovice (ECČB) je poradenské středisko, které svou činnost zaměřuje především na Jihočeský kraj.

Ve středu zájmu ECČB stojí hospodárné využívání energie a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové energetické spotřebě. ECČB se snaží svou činností zvyšovat zájem veřejnosti o tuto problematiku a poskytovat všem zájemcům kvalitní a aktuální informace, mimo jiné ve formě poradenství.

Na základě spolupráce s významnými partnery z České republiky i ze zahraničí ECČB od svého vzniku realizovalo již celou řadu projektů na regionální, celostátní a evropské úrovni, od organizování seminářů a exkurzí přes energetické studie a audity či vydávání informačních brožur a pořádání soutěží pro děti a mládež až po konkrétní realizace energeticky úsporných opatření a instalací zařízení na využití obnovitelných zdrojů energií. Energy Centre České Budějovice bylo založeno roku 1998 na základě spolupráce mezi jižními Čechami a Horním Rakouskem. Více informaci: https://www.eccb.cz/

 

 

Občanské sdružení spotřebitelů TEST:

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Více informaci: https://www.dtest.cz/