Více času na podstatné

Našim cílem je napomoci setkávání a propojování účastníků za účelem navazování nových příležitostí ke spolupráci. Abychom tento aspekt podpořili, připravili jsme tzv. „Open Innovation Matchmaking in Ecology (Waste Management)“. Každý, kdo bude mít zájem o asistované propojení s jiným účastníkem - může tak učinit prostřednictvím níže uvedeného formuláře nebo přímo u pořadatele na registraci TVIP. Setkání se budou odehrávat naproti registraci v restauraci Amande.

Akci podporuje klastr WASTen, z.s. -  spolek seskupující inovativní české podniky, dodavatele špičkových technologií na zpracování komunálního a průmyslového odpadu, a přední vědeckovýzkumná pracoviště.

Přihláška - Open Innovation Matchmaking in Ecology